Kontakt:
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Ul. Świętojerska 9
00-236 Warszawa
Tel. +48 22 566 47 60
Fax. +48 22 843 83 31
dla rozwoju Mazowsza
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa i budżetu województwa mazowieckiego