Województwo mazowieckie

Warszawska akcja rewitalizacja
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 19 kwiecień-14 czerwiec 2015
ilustracja

Zaczną od wyremontowania zniszczonych budynków, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców oraz wspierania rozwoju kultury i sportu... To tylko kilka z celów Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Warszawy do 2022 roku. Programem objęte zostaną prawobrzeżne dzielnice miasta – Praga Północ, Praga Południe oraz Targówek.

Jest to kontynuacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obowiązującego do 2013 roku. Program ma cztery zasadnicze cele: ożywienie społeczno-gospodarcze i podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska naturalnego zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej; rozwój sportu, turystyki i kultury; zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; zwiększenie aktywności mieszkańców i ich udział w różnych obszarach funkcjonowania miasta. Na te cele przeznaczono  łącznie ponad 1,3 mld złotych. Większość środków (925 mln zł) ma pochodzić z budżetu miasta, natomiast pozostałe fundusze pozyskane zostaną ze spółek miejskich (298 mln zł.) oraz ze środków unijnych (150 mln zł.).

Co to w praktyce oznacza dla mieszkańców Pragi Północ i Południe oraz Targówka?

W planie jest budowa nowych mieszkań, a także remont już istniejących oraz likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w mieszkaniach, poprzez podłączenie wielu z nich do sieci centralnego ogrzewania.

Kolejnym ważnym punktem programu jest dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób starszych oraz niepełnosprawnych.

Program zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży pochodzącej z tych terenów, poprzez kontynuację działań, istniejących od 2013 roku, Lokalnych Systemów Wsparcia. Ich celem jest przede wszystkim podniesienie wyników szkolnych i frekwencji uczniów. W ramach LSW działają już między innymi: „Tu Praga Waw PL”, „Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe”, „Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym” oraz „My Targówek” na Targówku Fabrycznym.

Kluczowe inwestycje w obszarze kultury i turystyki, to budowa Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia oraz utworzenie Centrum Kulturalno-Społecznego – Pałacyk Konopackiego. Przewidziany jest także remont Teatru Baj. Wybudowana zostanie też pływalnia przy ulicy Namysłowskiej oraz boisko przy Remiszewskiej. Powstaną dwa nowe Centra Aktywności Lokalnej – przy ulicy Markowskiej i Siarczanej oraz dwa Centra Kreatywności – oba przy ulicy Targowej. Zmodernizowany zostanie Bazar Różyckiego i bazar przy ulicy Trockiej.

Ty też możesz zmienić swoje miasto

Organizatorzy chcą włączyć do programu mieszkańców Warszawy. Dlatego dla wszystkich osób zainteresowanych procesem rewitalizacji na prawym brzegu Wisły zaplanowano szereg spotkań konsultacyjnych. Pierwsze spotkania odbyły się 9 i 16 kwietnia. Kolejne konsultacje odbędą się na Pradze Południe (23 kwietnia, o godz. 17.30) w Centrum Paca przy ul. M. Paca 40 i na Pradze Północ (29 kwietnia, o godz. 17.30) w Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52. Spotkanie podsumowujące zaplanowano na 17 czerwca, na godz. 17.30 w Teatrze Powszechnym przy ul. Zamoyskiego 20. Dla chętnych przygotowanych zostało sześć spacerów po wszystkich dzielnicach, które zostaną objęte działaniami rewitalizacyjnymi. Spacery z przewodnikiem odbywać się będą w weekendy poprzedzające spotkania konsultacyjne.

Katarzyna Dobrowolska-Wójcik

Anna Piórkowska 19-4-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text