Województwo mazowieckie

VI Powiatowy Rajd Rowerowy
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 26 maj 2015-6 luty 2016
ilustracja

13 czerwca o godzinie 10.00 odbędzie się VI Powiatowy Rajd Rowerowy. Start rajdu z Poniatowa ul. Polna (przy figurce). Zgłoszenia należy dokonać poprzez złożenie karty zgłoszeniowej do  3 czerwca 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie. 

Trasa przejazdu będzie przebiegać tradycyjnie: Poniatowo–Bądzyn–Dziwy–Nowe Konopaty–Dziwy–Brudnice–Poniatowo. Celem rajdu jest propagowanie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu żuromińskiego. Impreza rowerowa ma sprzyjać integracji mieszkańców powiatu oraz promować turystykę rowerową.

W rajdzie mogą uczestniczyć mieszkańcy powiatu żuromińskiego, którzy wypełnią pisemne zgłoszenie i dostarczą je do Starostwa Powiatowego w Żurominie (pokój nr 35). W przypadku startu dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Bezpieczeństwo uczestników imprezy zabezpieczy Policji, Straż Pożarna, Straż Miejska w Żurominie oraz pogotowie ratunkowe.

W miejscowości Konopaty na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny organizatorzy zapewnią wszystkim uczestnikom rajdu posiłek regeneracyjny. Na trasie rajdu planowane jest rozmieszczenie punktów z napojami, które będą obsługiwać wolontariusze.

Karta zgłoszeniowa do VI Powiatowego Rajdu Rowerowego oraz mapka dostępne są pod poniższym linkiem:

http://www.zuromin-powiat.pl/aktualnosci-dotyczace-turystyki-i-wypoczynku/9377-vi-powiatowy-rajd-rowerowy

Ścieżki rowerowe na terenie powiatu żuromińskiego

Zgodnie z definicją szlaki przeznaczone do turystyki rowerowej są oznakowane jednolitymi, zunifikowanymi znakami i są wyposażone w urządzenia informacyjne, które zapewniają bezpieczne jej pokonywanie osobom o różnych umiejętnościach, o każdej porze roku, w każdych warunkach pogodowych. Właściwie opracowane szlaki rowerowe zapewnia łatwą orientację w terenie, poruszanie się użytkowników (najdogodniejszymi, z punktu widzenia ruchu drogowego) drogami. Szlaki mają być atrakcyjne do organizowania m.in. wycieczek rowerowych dla małych grup prowadzonych przez opiekunów zainteresowanych propagowaniem aktywnego spędzania wonnego czasu.

Na terenie powiatu żuromińskiego wyznaczone są trzy trasy rowerowe: „Śliwkowa graniczna” (zielona) – o długości 9,4 km, „Wokół lasu”(czarna) – o długości 14,8 km, „Nad Wkrą” (niebieska) – o długości 11,27 km.

Szlak „Śliwkowa graniczna” i „Wokół lasu” mają łączną długość 24 km i tworzą spójną całość, pozwalając na samodzielne ułożenie trasy wycieczki o dowolnej długości. Szlaki są zamkniętymi pętlami. Dobre oznakowanie szlaków daje możliwość podróżowania w obie strony pętli.

Drogi szlaku „Śliwkowa graniczna” (zielona) charakteryzują się dobrą nawierzchnią gruntową z nielicznymi, okresowymi przeszkodami w postaci kałuż.

Drogi szlaku „Wokół lasu” (czarna), charakteryzują się nawierzchnią żwirową oraz gruntową.

Szlak „Nad Wkrą” (niebieska) przebiega trasą: Żuromin – Brudnice – Bądzyn – Dziwy – Konopaty (Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Konopaty”, Gościniec Myśliwski). Trasa szlaku charakteryzuje się malowniczością krajobrazu. Drogi tego szlaku charakteryzują się nawierzchnią asfaltową (60 % dystansu), z kostki betonowej fazowanej (około 15 % dystansu) i gruntową (około 25 % dystansu). Na szlaku zlokalizowane są dwa newralgiczne ze względów bezpieczeństwa fragmenty: początkowe kilkaset metrów szlaku wiedzie wzdłuż ruchliwej drogi wojewódzkiej numer 541oraz skrzyżowanie trasy 541 z drogą prowadzącą do Sinogóry. Znajduje się ono na łuku ruchliwej drogi. Oznakowanie szlaku niebieskiego sugeruje skorzystanie z przejścia dla pieszych znajdującego się kilkadziesiąt metrów wcześniej, a następnie z około 100 – metrowego chodnika, który umożliwia bezpieczne włączenie się do ruchu ogólnego już za kłopotliwym skrzyżowaniem.

Szlak niebieski stanowi rozwinięcie i uzupełnienie istniejącej od 2009 r. sieci szlaków  „Śliwkowa graniczna” i „Wokół lasu” o łącznej długości ponad 24 km. Te trzy szlaki tworzą spójną sieć, pozwalającą na samodzielne ułożenie trasy wycieczki o dowolnej długości.

Szczególną wartością szlaków zielonego i czarnego jest ich położenie na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w okolicach miejscowości Konopaty, Płociczno, Sinogóra. Centrum sieci szlaków jest Ośrodek Hodowli Zwierząt „Konopaty” wraz z mieszczącym się tam ośrodkiem turystycznym „Gościniec Myśliwski”. W bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka znajduje się bardzo interesująca i urokliwa leśna ścieżka dydaktyczna. Szczególną wartością przyrodniczą szlaku „Nad Wkrą” jest bezpośrednie skomunikowanie z siecią oznakowanych szlaków zielonego i czarnego. W miejscowości Brudnice szlak niebieski ma na swoim przebiegu zabytkowy budynek i instalację elektrowni wodnej na rzece Wkra.

Oznakowanie szlaków jest czytelne i pozwala pewnie orientować się w ich przebiegu. Wszystkie zmiany kierunku szlaku są wyraźnie oznakowane, a używane do znakowania symbole i kolory są zgodne z instrukcją znakarską PTTK, obowiązującą w całym kraju.

 

l.welenc@mazowszanie.eu 20-5-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text