Województwo mazowieckie

Studenckie Koło Naukowe Menedżerów TOP MANAGER
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 17 luty-18 marzec 2015
ilustracja

Dla wielu studentów samo uczęszczanie na wykłady to za mało. Pragną oni wielokierunkowego rozwoju, który zapewni im zdobycie dobrej pracy po studiach. Doskonałą drogą do uzyskania praktycznych umiejętności i doświadczenia, a także sprawdzenia swojej wiedzy w działaniu, jest członkowstwo w różnego rodzaju kołach naukowych funkcjonujących na uczelni

Jednym z najprężniej działających Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach jest Studenckie Koło Naukowe Menedżerów TOP MANAGER. Zostało ono powołane 7 stycznia 2003 roku i działa przy Instytucie Zarządzania i Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Obecnie tworzy je 19 studentów z kierunków zarządzanie i logistyka. W czteroosobowym składzie zarządu koła znajdują się:

Patrycja Rucińska - Prezes Koła

Przemysław Kamiński - Zastępca Prezesa

Agnieszka Kołodziejczyk - Sekretarz

Katarzyna Zdanowska – Skarbnik

Działalność koła koordynują opiekunowie: Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych - prof. dr hab. Jarosław Kardas oraz dr Edyta Bombiak. Od niedawna koło ma również swoją siedzibę mieszczącą się w Domu Studenta nr 4, ul. Żytnia 17/19 pok. 05.

Studenci w ramach działalności Koła TOP MANAGER rozwijają swoje zainteresowania naukowe poprzez udział w różnego typu kursach, warsztatach i szkoleniach. Ponadto, czynnie uczestniczą w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach organizowanych w całej Polsce. W roku akademickim 2013/2014 byli m.in. w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Karpaczu, Wrocławiu i Białej Podlaskiej. Członkowie koła mają również na swoim koncie bogaty dorobek naukowy w postaci artykułów publikowanych w materiałach pokonferencyjnych i Zeszytych Naukowych UPH w Siedlcach Seria: Administracja i Zarządzanie. Tylko w ostatnim roku opublikowali 27 artykułów naukowych.

Top Manager nie zamyka się na współpracę ze swoim otoczeniem. Jednym z jego celów jest nawiązanie kontaktów z różnego typu podmiotami ze świata nauki i biznesu, zarówno z kraju, jak i zagranicy. Odzwierciedleniem tego wymiaru działalności jest udział członków koła we współorganizowaniu licznych spotkań, konferencji oraz seminariów z udziałem teoretyków i praktyków zarządzania m.in. corocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej MANAGEMENT, warsztatów w ramach INTERNATIONAL WEEK, konferencji z cyklu „Spotkania z Biznesem” czy seminariów naukowych „Nowoczesne systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie” oraz „Zarządzanie w sporcie”.

Głównym projektem cyklicznie realizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Menedżerów TOP MANAGER jest Ogólnopolski Konkurs „Liga Menedżerów Biznesu”. Pierwsze LMB zostało zorganizowane w 2007 roku. Konkurs skierowany jest do studentów studiów licencjackich i magisterskich różnych uczelni. Przedsięwzięcie to stanowi przegląd wiedzy i umiejętności studentów z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu, prawa i logistyki oraz pokaz zastosowania wiedzy w praktyce. Celem projektu jest w szczególności upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz nawiązywanie trwałej współpracy między studentami różnych uczelni i środowiskiem biznesu. Uczestnikami konkursu są studenci a jurorami przedstawiciele firm działających na rynku siedleckim oraz kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Konkurs składa się z kilku etapów. Podczas pierwszego wszystkie zespoły prezentują wcześniej przygotowany projekt. W drugim etapie uczestnicy biorą udział w quizie tematycznym, natomiast trzeci etap to krótka rozmowa biznesowa w języku angielskim. W tegorocznej VIII edycji LMB wzięli udział studenci z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wojskowej Akademii Technicznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Podczas organizacji LMB członkowie koła TOP MANAGER ściśle współpracują z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy merytorycznie wspierają przedsięwzięcie, jak również są fundatorami nagród dla zwycięzców. Studenci działający w kole TOP MANAGER mają także możliwość udziału w różnego rodzaju projektach biznesowych realizowanych we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami, odbywania praktyk oraz staży, które niejednokrotnie stanowią początek ich przyszłej kariery zawodowej.

Aktywna praca w kole naukowym procentuje wieloma sukcesami. Podczas konferencji członkowie koła zdobywają czołowe miejsca w konkursach na najlepsze wystąpienia i referaty. Wielu z nich to stypendyści Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia oraz laureaci nagrody im. prof. Lesława Szczerby dla najlepszego studenta UPH w Siedlcach.

Studenckie Koło Naukowe Menedżerów TOP MANAGER cały czas dynamicznie się rozwija i poszerza swoją działalność biorąc udział w coraz to nowych projektach. W ubiegłym roku akademickim członkowie koła włączyli się w organizację akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku w ramach III edycji projektu „Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoś to całe życie” realizowanego przez Fundację DKMS Polska (Baza Dawców Komórek Macierzystych). Wszystkie przedsięwzięcia koła można na bieżąco śledzić na stronie internetowej www.topmanager.uph.edu.pl

 

 

 

Marek Łuszczyna 17-2-2015

Mariusz Skorupka                         

kontakt do autora : m.skorupka@mazowszanie.eu

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text