Województwo mazowieckie

Samorządy z RIT-ów na start
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 6 maj-31 grudzień 2015
ilustracja

Zarząd województwa ogłosił w ubiegłym tygodniu harmonogram naboru wniosków. To oznacza, że wszyscy chętni o skorzystanie z unijnych dotacji powinni bacznie śledzić stronę www.funduszedlamazowsza.eu. Od września ruszą nabory. Samorządy zrzeszone w RIT-ach mają mieć swój czas w IV kwartale roku.

W ubiegłym tygodniu marszałek Adam Struzik ogłosił harmonogram naboru wniosków na unijne dotacje z RPO WM 2014-2020. Konkursy rozpoczną się w drugiej połowie roku. Najszybciej samorządy i placówki ochrony zdrowia będą mogły ubiegać się o dotację na e-usługi, czyli zinformatyzowanie administracji i przychodni oraz szpitali (Poddziałanie 2.1.1.). Konkursy dla wszystkich rozpoczną się w trzecim kwartale roku – możliwe, że już we wrześniu.

Dodatkowo w czwartym kwartale uruchomiony będzie tego typu konkurs skierowany do samorządów zrzeszonych w ramach tzw. RIT-ów, czyli Regionalnych Instrumentów Terytorialnych. Oczywiście te samorządy czy podległe im szpitale mogą ubiegać się o wsparcie zarówno w konkursach skierowanych do wszystkich, jak i w tym stworzonym z myślą o RIT-ach. Jednak 5,5 mln euro (czyli ok. 22,4 mln zł) z Poddziałania 2.1.1. to pieniądze przeznaczone właśnie dla tych samorządów i ich placówek.

Poza tym w ostatnich miesiącach roku ruszą konkursy uruchomione z myślą o rozwoju infrastruktury drogowej. W tym naborze ogólnie do pozyskania będzie 34,8 mln euro (czyli ok. 141,6 mln zł) na budowę i przebudowę dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w tzw. obszarów strategicznej interwencji (OSI), czyli właśnie na terenach objętych porozumieniami RIT.  To konkursy o tyle istotne, że na lata 2014-2020 Komisja Europejska niechętnie pozwalała na inwestowanie funduszy unijnych w drogi lokalne. Jednak w trakcie negocjacji przedstawicielom samorządu województwa udało się wykazać, że w przypadku Mazowsza dużego wsparcia nadal wymaga system transportowy.

Jak wiadomo, z programów regionalnych na wsparcie mogą liczyć przede wszystkim drogi, które zwiększą dostęp do transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Są to głównie drogi wojewódzkie, ale też niektóre lokalne. – Gdy aktualizowaliśmy strategię rozwoju Mazowsza, badania pokazały, co w poszczególnych częściach regionu wymaga szczególnego wsparcia [...] Samorządy większości subregionów wskazywały jako problematyczny brak odpowiedniej infrastruktury drogowej na swoim terenie, co tylko potwierdzało nasze wcześniejsze analizy. Po środki na rozwój tego typu systemu transportowego będzie można ubiegać się – jak w większości dotacji – w ramach konkursów, ale już wiadomo, że 15 proc. alokacji przeznaczonej na drogi dotyczyć może projektów z zakresu dróg powiatowych i gminnych z terenów objętych planami inwestycyjnymi dla subregionów objętych OSI problemowymi, na których będą realizowane RIT-y – mówił w lutym członek zarządu województwa Wiesław Raboszuk.

Gdzie szukać informacji

Aby nie przegapić żadnego z konkursów, warto śledzić stronę www.funduszedlamazowsza.eu. To nowy portal, którego wygląd jest taki sam, jak innych stron internetowych dotyczących unijnych programów (krajowych i regionalnych). Jednolity układ stron ma zapewnić łatwiejsze poruszanie się po nich i szybsze docieranie do informacji.

Poza tym powiększyła się Mazowiecka Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Nie tylko obejmuje sześć lokalizacji – Warszawa, Siedlce, Ostrołęka, Płock, Ciechanów i Radom, ale z myślą o mieszkańcach mniejszych miejscowości, w których nie ma stacjonarnych punktów informacyjnych, działają Mobilne Punkty Informacyjne. W niektórych miejscowościach odbyły się już te dyżury ekspertów. Organizowane są one we współpracy z lokalnymi samorządami. Dzięki temu mieszkańcy całego województwa mają w swojej okolicy dostęp do bieżących informacji na temat środków z UE.

– Sieć punktów została stworzone tak, żeby każdy – i przedstawiciel instytucji, i samorządu, ale też osoba fizyczna, mógł uzyskać dokładną diagnozę indywidualnych możliwości pozyskania środków na swój projekt. To duże ułatwienie dla potencjalnych beneficjentów – mówił p.o. dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski. – W punktach informacyjnych będzie więcej doradców niż było dotychczas. Będzie więc można liczyć na kompleksowe wsparcie – od pomysłu, przez pomoc podczas przygotowania wniosku aplikacyjnego, w trakcie realizacji inwestycji, a także przy rozliczaniu projektu.

(mech)

h.maliszewska@mazowszanie.eu 13-5-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text