Województwo mazowieckie

Promocja, nauka, rozwój
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 lipiec 2015-1 lipiec 2016
ilustracja

W jaki sposób uruchomienie  Lokalnego Centrum Informacji  poprawi jakość życia mieszkańców Gminy Zwoleń?  Mówiąc językiem potocznym: LCK to świetlica internetowa dla każdego chętnego mieszkańca…

Jesteśmy dumni, że udało nam się właśnie w naszej Gminie uruchomić pierwsze LCK: w Strykowicach Górnych i Sycynie. To ułatwi mieszkańcom tych miejscowości dostęp do Internetu. Niezwykle cenna inicjatywa, pomimo, że poprzez realizację partnerskich projektów informatycznych w powiecie zwoleńskim –już otrzymali oni w ostatnim czasie darmowy dostęp do ponad tysiąca komputerów

Czyli nie  można powiedzieć, ze do tej pory gmina pozostawała wykluczona cyfrowo…

Nie ale nadal nie wszyscy mają dostęp do Internetu. I to właśnie dla nich została stworzona szansa i możliwość…otwarcia okna na świat. Lokalne centra działają tak: W każdym z punktów zatrudniamy kompetentne osoby, które odpowiadają za obsługę i zapoznawanie mieszkańców z proponowaną ofertą. Każdy spośród pracowników ma stosowne przeszkolenie a projekt daje szanse na dalsze podnoszenie kwalifikacji „operatorów”.  Jest złożony , wielowymiarowy.

A jaki ma realny wpływ  na poprawę jakości życia mieszkańców ?

Dzięki LCK mogą oni  występować  z inicjatywami ponadlokalnymi, ubiegać się o granty. Kontakt z siecią zwiększy ich dostęp do rynku pracy oraz ofert usługowo- handlowych. Łatwiej będzie  zasięgnąć informacji na temat możliwości aplikowania o środki zewnętrzne dla własnych firm i dla organizacji pozarządowych oraz pozyskiwać inwestorów. Ponadto: szkolenia pozwalające  poszerzać horyzonty w każdym zakresie. Lista korzyści jest ogromna.   

Wliczając promocję Gminy.

Naturalnie. Bezpłatną. I nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami za pomocą wielojęzykowej witryny projektu. To przyczyni się do np. promocji rodzinnych ziem  Jana Kochanowskiego . Przeprowadzenie odpowiedniej promocji naszych miejscowości związanych z miejscem narodzin oraz twórczości poety  przyczyni się do większego zainteresowania turystów naszymi miejscowościami: Sycyną, Zwoleniem czy Czarnolasem. Powstanie LCK z pewnością wpłynie na rozwój turystyki …

Czy można powiedzieć, że projekt spełni funkcje edukacyjną, spowoduje że mieszkańcy staną się bardziej świadomymi obywatelami i  nauczą się mądrego i bezpiecznego korzystania z sieci?

Tak i dotyczy to ludzi zwłaszcza młodych, którzy pod „okiem” opiekuna LCK, będą mogli rozwijać swoje umiejętności informatyczne. Będą też mieli dostęp do ofert pracy  zwłaszcza w rozwijającej się branży budowlanej. Będą mogli również wiedze nabytą podczas kursów w LCK przekazać starszemu pokoleniu, oswoić z Internetem np. swoich dziadków. Jednak przede wszystkim projekt jest skierowany na szeroko pojęty rozwój. Umiejętnie prowadzony – a o to jestem spokojna-  z pewnością spełni oczekiwania użytkowników,  przyczyniając się również do integracji mieszkańców z różnych środowisk.

Spodziewa się pani że pracownicy świetlic będą musieli tłumaczyć mieszkańcom gminy działanie Internetu od samego początku – od tego że np. istnieją przeglądarki, strony, poczta e-mailowa…?

 Powtórzę. Nasi mieszkańcy w większości potrafią korzystać z internetu z uwagi na przeprowadzone szkolenie z racji realizacji wcześniejszych projektów. Jednak stały punkt wyposażony w sprzęt i przeszkoloną obsługę to gwarancja że w jeszcze  większym stopniu nabędą oni te- niezbędne w dzisiejszych czasach-  umiejętności. Nauczą się świadomie i bezpiecznie korzystać z Internetu.

 

Fot: www.zwolen.pl

Red:

Marek Łuszczyna 1-7-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text