Województwo mazowieckie

OKIEM PRAWNIKA: przekraczasz prędkość lub jeździsz po alkoholu - stracisz prawo jazdy
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 3 lipiec 2015-5 luty 2016
ilustracja

18 maja 2015 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone rozwiązania mają na celu poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach oraz zadośćuczynić ofiarom wypadków. Zmiany dotyczą głównie kierowców pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz jeżdżących z nadmierną prędkością.

Sąd orzeknie na okres nie krótszy niż trzy lata zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie prowadzenia pojazdu był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia.  Recydywista zostanie ukarany dożywotnim pozbawienie prawa jazdy. W razie skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, albo za inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem jest śmierć człowieka , ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała sąd będzie mógł orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Kierowca który pod wpływem środka odurzającego lub alkoholu i spowodował wypadek będzie musiał zapłacić nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, a w przypadku jego śmierci na rzecz najbliższych w wysokości co najmniej 10 tyś. zł.  Jeżeli ustalenie osoby najbliższej zmarłego będzie niemożliwe sąd orzeknie nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jeżeli orzeczona nawiązka mogłaby spowodować u sprawcy uszczerbek dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny, lub gdy sprawca pojednał się z pokrzywdzonym to sąd może ją wymierzyć w niższej wysokości. 

Sąd orzeknie również obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. zł dla osób ukaranych po raz pierwszy i co najmniej 10 tys. zł dla osób ukaranych ponownie. Prowadzenie pojazdu mechanicznego, pomimo cofniętych uprawnień zostało spenalizowane jako przestępstwo. Karą za jego popełnienie będzie grzywna, ograniczenie wolności, albo pozbawienie wolności na 2 lata.

Kierowca wobec którego orzeczono zakaz prowadzenie pojazdów  będzie mógł usiąść za kierownicą przed końcem kary w przypadku, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, a samochód będzie miał tzw. blokadę alkoholową (czyli urządzenie uniemożliwiające włączenie silnika, gdy poziom alkoholu w wydychanym powietrzu przez kierowcę wyniesie 0,1 mg alkoholu w 1 dm3). Rozwiązanie to będzie możliwe do zastosowania najwcześniej po upływie połowy czasu, na który orzeczono zakaz, a w przypadku zakazów dożywotnich – po upływie 10 lat.

 Nowelizacja przewiduje również, że za kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h  na obszarze zabudowanym lub przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym naraża się na zatrzymanie prawa jazdy. Wyjątkiem w tej sytuacji będą kierowcy autobusów  w publicznym transporcie  zbiorowym, o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące.     

Ponadto ustawa przewiduje, że za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym prawo jazdy będzie zatrzymywane na 3 miesiące. Jeżeli w okresie obowiązywania zakazu osoby takie zostaną złapane na prowadzeniu pojazdu, zakaz zostanie wydłużony do 6 miesięcy. Osoba złapana po raz kolejny będzie musiała ponownie zdać egzamin na prawo jazdy.

 

Nowe przepisy weszły w życie 18 maja 2015 r., z wyjątkiem przepisów regulujących prawo starosty do wydawania decyzji administracyjnych o zatrzymaniu prawa jazdy, które wejdą w życie 4 stycznia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę 20 marca 2015 r. a prezydent podpisał ją 2 kwietnia br.

 

 

l.welenc@mazowszanie.eu 3-7-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text