Województwo mazowieckie

Mała gmina z dużymi inwestycjami
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 2 kwiecień-31 maj 2015
ilustracja

Gmina Grudusk to jedna z najmniejszych gmin powiatu ciechanowskiego. Nie przeszkadza jej to jednak w realizacji dużych inwestycji. Zwłaszcza takich, które mogą poprawić komfort życia mieszkańców. Na uwagę zasługuje budowa sieci kanalizacyjnej i stacji uzdatniania wody za ponad 4 mln zł. Efekt – ponad 50 proc. mieszkańców gminy ma już dostęp do kanalizacji sanitarnej.

Porządkując gospodarkę wodno-ściekową wybudowanych zostało prawie 7 km sieci kanalizacji sanitarnej, cztery przepompownie ścieków oraz dwie przydomowe oczyszczalnie biologiczne.

W ramach inwestycji kanalizacja została poprowadzona z Gruduska na wschód do miejscowości Kołaki Małe i Kołaki Wielkie. W rezultacie do sieci przyłączono 43 gospodarstwa domowe. Poza tym w Kołakach Wielkich wybudowano, dwie przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. To jeden z najnowocześniejszych systemów oczyszczania ścieków. Składa się on z reaktora biologicznego, przepompowni oraz kopca filtracyjnego.

Budowa sieci w stronę Sokołowa pozwoliła na przyłączenie do niej kolejnych 18 domów. Natomiast w samym Grudusku skanalizowana została część północna miasteczka, czyli strefa produkcyjno-usługowo-handlowa wraz budynkami mieszkalnymi przy ulicach Kolejowej i Konopnickiej. W ramach inwestycji wykonano 14 nowych przyłączy.

W realizacji inwestycji pomogły też fundusze unijne. Dzięki wsparciu możliwe było wybudowanie nowej stacji uzdatniania wody. Zmodernizowane zostały dwie studnie głębinowe i powstały dwa zbiorniki retencyjne. Dojazd do stacji też jest znacznie łatwiejszy. W ramach projektu wykonano bowiem bezpośredni zjazd z drogi wojewódzkiej nr 544.

Realizacja projektu zakończyła się we wrześniu 2014 r. W tej chwili długość sieci kanalizacyjnej w gminie Grudusk wynosi prawie 26 km. Dostęp do niej ma blisko 2 tysiące osób, czyli ponad połowa mieszkańców. W sumie do sieci przyłączonych jest ok. 459 gospodarstw domowych. Poza tym na terenie całej gminy działa sześć przepompowni ścieków (po jednej w Grudusku, Wiklinie i Rąbieżu Gruduskim oraz trzy w Kołakach). Pozostałe gospodarstwa korzystają z przydomowych szamb lub przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Ścieki z szamb przewożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni w Grudusku. 

 

Elcia

e.albrechcinska@mazowszanie.eu 2-4-2015

Żródłow:www.mazovia.pl 

foto: wikipedia.pl 

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text