Województwo mazowieckie

Zwierzęta w systemie
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 19 marzec-19 kwiecień 2015
ilustracja

Celem funkcjonującego od ponad 10 lat Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) jest szybkie ustalenie miejsca pobytu i ewentualnego przemieszczenia się zwierząt. Jednak nie każdy hodowca ma na uwadze to, jak ważne znaczenie ma aktualizacja tego systemu.

    System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (System IRZ) w Polsce został zbudowany zgodnie z przepisami Wspólnoty Europejskiej. Zasady jego działania  reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

    Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych (tj. bydła, owiec, kóz i świń ) w oparciu o zgłoszenia składane przez rolnika  prowadzony jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. System ten zapewnia przejrzystość informacji  dotyczących pochodzenia zwierzęcia, jego historii sięgającej wstecz do daty i miejsca jego urodzenia. Służy to wsparciu w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i, w efekcie końcowym, ochronie zdrowia i życia konsumenta. Jest wsparciem w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i umożliwia uzyskanie pełnego dostępu do rynku produktów pochodzenia zwierzęcego z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

    Na System IRZ, obejmujący bydło, owce, kozy oraz świnie, składają się następujące elementy:

- rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada tych zwierząt (Centralna Baza Danych),                       

 - znaki identyfikacyjne: kolczyki  (w przypadku bydła, owiec, kóz, świń) lub tatuaż (owce i świnie),                     

- paszporty (tylko dla bydła),                   

- księgi rejestracji prowadzone przez posiadacza w siedzibie stada, odrębnie dla       poszczególnych gatunków zwierząt,                 

 - dokumentacja przewozowa (w przypadku owiec i kóz).

    Skomputeryzowana baza danych (Centralna Baza Danych Systemu IRZ) jest tworzona jako sieciowy system informatyczny i stanowi element Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli, oparty o struktury terytorialne ARiMR, Oddziały Regionalne i Biura Powiatowe. Dane zawarte w bazie systemu IRZ pozwalają na śledzenie historii różnych gatunków zwierząt hodowlanych.

    Od chwili powstania w Polsce Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, ARiMR dba o właściwe funkcjonowanie skomputeryzowanej bazy danych oraz zapewnia posiadaczom zwierząt dostępność do pozostałych jego elementów tzn. paszportów bydła i znaków identyfikacyjnych zwierząt. Od początku działania Systemu IRZ do końca 2007 roku wprowadzono około 68 milionów dokumentów, składanych przez podmioty zarejestrowane w Centralnej Bazie Danych. Według stanu bazy danych na dzień 1 grudnia 2014 roku, w systemie IRZ zarejestrowano 6 474 228 mln sztuk bydła, 243 060 tys. sztuk owiec  i 38 454 tys. sztuk kóz. Liczba siedzib stad dla bydła wyniosła 521 487 tys., dla owiec 8 436 tys., a dla kóz 8 799 tys.  Ponadto w systemie IRZ zarejestrowano 287 202 tys. siedzib stad świń.

    Kontrolą  warunków dobrostanu zwierząt i dokumentacji w gospodarstwach rolnych zajmuje się  Inspekcja Weterynaryjna. Prawo do czynności kontrolnych ma również agencja, w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w centralnej bazie danych, a informacjami uzyskanymi od posiadaczy zwierząt.  Kontroli może także dokonywać upoważniony pracownik  agencji  w siedzibach stada zwierząt, na wystawach i pastwiskach oraz w rzeźniach. Po przeprowadzeniu kontroli powiatowy lekarz weterynarii lub dyrektor oddziału regionalnego agencji może wydać decyzję nakazującą usunięcie nieprawidłowości w określonym terminie.

    W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania  Systemu IRZ agencja podejmuje współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi bezpośrednio w otoczeniu hodowców.  Organizuje również szereg spotkań i szkoleń w tym zakresie, przeznaczonych zarówno dla hodowców, jak i dla organizacji wspierających bądź kontrolujących ich działalność. W powiecie siedleckim systemem objęte jest około 70872 tysięcy sztuk bydła, 83406 tysięcy sztuk świń, 470 sztuk owiec, 56 sztuk kóz. Rocznie z urodzenia przybywa  w systemie około 20 tysięcy zgłoszeń bydła. W ciągu roku pracownicy wydziału  IRZ  ARiMR obsługują ok. 50  tysięcy zgłoszeń związanych z rejestracją zwierząt gospodarskich oznakowanych. Do tego dochodzą jeszcze dodatkowe dokumenty pochodzące z rzeźni. Cyfry mówią za siebie, pracownicy ARiMR pracują w tym zakresie na wysokich obrotach.

    Po tylu latach funkcjonowania agencji, nadal problemem w tym temacie są nieterminowe zgłoszenia zdarzeń zaistniałych w gospodarstwie, tj.  urodzeń, przemieszczeń, sprzedaży i kupna, padnięć.  Zdarzają się również przypadki błędnego wypełnienia dokumentów przez zgłaszającego zdarzenie rolnika. Są również i takie, że rolnik, bagatelizując konieczność i wynikające z niedopełnienia obowiązku konsekwencje, wcale nie zgłosi do agencji aktualizacji stanu swojej hodowli.

Małgorzata Wyczółkowska      

m.wyczolkowska@mazowszanie.eu 19-3-2015

Źródło: ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ( Dz. U. z 2004 r. Nr.91 poz.872 z późn  zm.);

www.arimr.gov.pl

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text