Województwo mazowieckie

Zdrowa woda w Lesznowoli
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 31 marzec 2015-29 marzec 2016
ilustracja

Unia Europejska stawia na czyste i bezpieczne środowisko. To jeden z priorytetów polityki prowadzonej przez unijne instytucje. Dlatego UE wspiera budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Już wiele miejscowości i gmin na Mazowszu skorzystalo z unijnego wsparcia w tym zakresie. Tym razem środki trafią do gminy Lesznowola.

Umowę na unijne dofinasowanie projektu, którego celem jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej podpisali dziś w urzędzie marszałkowskim marszałek Adam Struzik i prezes zarządu Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego – Kazimierz Jabłoński.

Projekt o całkowitej wartości ponad 11 mln zł uzyskał aż 4,5 mln zł unijnego wsparcia

W ramach inwestycji zaplanowano budowę dwóch stacji uzdatniania wody na terenie gminy Lesznowola. Pierwsza część inwestycji – stacja zlokalizowana w miejscowości Łazy została już zakończona (prace wykonano w latach 2012–2014). Oddanie do użytku drugiej stacji budowanej w Marysinie zaplanowano na połowę tego roku. Projekt zakłada również budowę sieci wodociągowych w obu miejscowościach.

Dodatkowo połączenie istniejących już sieci wodociągowych w system pierścieniowy zapewni optymalne dostawy i co szczególnie – ważne stałe ciśnienie wody. Zastosowane przy tej inwestycji rozwiązania technologiczne podniosą również jakość wody pitnej w gminie. Warto dodać, że budowany system uzdatniania wody nie będzie wykorzystywał środków chemicznych. Zyska zatem również środowisko naturalne. Mniejsza ilość ścieków odprowadzanych bezpośrednio do gleby przełoży się na lepszą jakość wód powierzchniowych i gruntowych.

W ramach zakończonej części inwestycji zostały wybudowane dwa zbiorniki dwukomorowe o łącznej powierzchni 500 m³ każdy. Poza tym powstało ok. 35 tys. mb kolektorów kanalizacji sanitarnej, 360 przykanalików kanalizacyjnych i 11 przepompowni.

Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy gminy nie będą już narażeni na nagłe braki w dostawach wody. Do tej pory woda dla mieszkańców Łaz, Marysina, Stefanowa i Kolonii Warszawskiej dostarczana była spoza gminy. Budowa stacji spowoduje uniezależnienie się Lesznowoli w tym zakresie.

W 2012 r. przed rozpoczęciem realizacji stopnień skanalizowania gminy wynosił 68 proc.

JaN

j.nalewajk@mazowszanie.eu 31-3-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text