Województwo mazowieckie

Zamawiamy kolczyki dla zwierząt
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 20 kwiecień-20 maj 2015
ilustracja

Zwierzęta gospodarskie muszą być odpowiednio oznakowane. Numer identyfikacyjny bydła, owcy i kozy jest numerem umożliwiającym ustalenie które to zwierzę i, w której siedzibie stada się urodziło. Natomiast numer identyfikacyjny świni jest numerem siedziby stada. Rolnik ma obowiązek każdorazowego powiadomienia Biura Powiatowego Agencji o narodzinach zwierzęcia, a także ma obowiązek oznakować to zwierzę.

Jak i gdzie zamawiamy?

Kolczyki dopuszczone do znakowania zwierząt gospodarskich można kupować tylko u podmiotów wpisanych na „Listę dostawców kolczyków lub duplikatów kolczyków dla zwierząt gospodarskich”. Lista dostawców wraz z adresami zamieszkania i cennik kolczyków znajdują się, w każdym biurze powiatowym Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, oraz na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl.

Wymagane są kolczyki dla bydła, owiec i kóz. Aby je zamówić rolnik najpierw musi złożyć odpowiedni wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków. Wniosek jest dostępny w każdym biurze powiatowym ARiMR. Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie numeru identyfikacyjnego producenta. We wniosku podajemy także informację, czy kolczyki wykorzystywane będą do znakowania zwierząt urodzonych w gospodarstwie, czy może sprowadzanych z Unii Europejskiej. W przypadku owiec i kóz należy również zaznaczyć, ile chcemy zamówić kolczyków zwykłych, a ile elektronicznych. Jeszcze podpis i data i składamy wniosek. Na jego podstawie  rolnik otrzymuje odpowiedź o przydzieleniu puli numerów. Numery identyfikacyjne zwierząt są wybrane przez system informatyczny, opatrzone pieczątką „autoryzowane do produkcji” lub „autoryzowane do produkcji – identyfikator elektroniczny” w przypadku kolczyków lub duplikatów kolczyków zawierających elektroniczny identyfikator. Posiadacz zwierzęcia nabywa kolczyki z przydzielonymi numerami identyfikacyjnymi zwierząt gospodarskich od wybranego wcześniej dostawcy z listy dostawców. Warto więc zapoznać się z ofertą wszystkich producentów kolczyków i wybrać najkorzystniejszą. Kolczyki do znakowania bydła można zamówić z wyprzedzeniem, jeszcze zanim zwierzęta będą w stadzie. Wszystkim powyższym czynnościom pośredniczą biura powiatowe ARiMR.

Nie składamy do Agencji  wniosku o przydzielenie puli numerów w przypadku świń, ponieważ są one znakowane numerem siedziby stada, w której się urodziły. Zamówienie takie składane jest bezpośrednio u dostawcy kolczyków.

Owce i kozy urodzone po 1 stycznia 2008 roku znakowane są już dwoma kolczykami. Na wniosku o przydzielenie puli numerów właściciel musi zaznaczyć, czy oznakuje zwierzęta dwoma zwykłymi kolczykami, czy może kolczykiem zwykłym i kolczykiem z elektronicznym identyfikatorem (dla zwierząt przeznaczonych na sprzedaż do krajów członkowskich Unii Europejskiej).

Jak zamówić duplikaty kolczyków?

Chcąc zamówić duplikaty kolczyków dla bydła, posiadacz zwierząt powinien złożyć wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków w biurze powiatowym Agencji.

W przypadku konieczności zamówienia duplikatów kolczyków dla świń, tak samo jak przy kolczykach zwykłych, hodowca nie składa takiego wniosku.

Zamówienie na kolczyki i duplikaty kolczyków dla zwierząt gospodarskich można złożyć bezpośrednio u dostawcy wybranego z listy, składając wraz z zamówieniem (w przypadku bydła, owiec i kóz) odpowiedź na wniosek, uzyskaną z biura powiatowego Agencji.

Jak reklamować?

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a dostawcą przysługuje prawo do reklamacji wadliwych kolczyków, duplikatów kolczyków lub czytników. W okresie gwarancji (12 miesięcy na kolczyki i ich duplikaty licząc od daty ich odbioru i24 miesiące na czytniki licząc od daty odbioru) dostawca zobowiązany jest do wymiany kolczyków na wolne od wszelkich wad, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Wszelkie koszty związane z reklamacja ponosi dostawca. Czas gwarancji wydłuża się o czas, w którym kolczyki nie były używane ze względu na zaistniałe wady. W przypadku wad fizycznych produktu lub, gdy dostawa nie jest zgodna z zamówieniem, wymiana kolczyków odbywa się na koszt dostawcy w terminie 12 miesięcy od dnia ich odbioru (reklamację składamy w terminie 1 miesiąca od daty wykrycia wady, lub niezgodności z zamówieniem).

Reklamacja kolczyków u dostawcy powinna być każdorazowo zgłaszana do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Małgorzata Wyczółkowska

m.wyczolkowska@mazowszanie.eu 20-4-2015

Źródło: Informacje ze strony ARiMR www.arimr.gov.pl

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text