Województwo mazowieckie

Zabytek jak nowy
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 19 maj 2015-31 grudzień 2016
ilustracja

Ilke-Duninowscy

Historia zespołu pałacowo-parkowego w Nowym Duninowie sięga XIX w. i jest związana z pruską rodziną Ilke-Duninowskich. Jesienią 1830 r. Karol Albrecht nabywa prawa do majątku Duninów, częściowo w drodze kupna, a częściowo jako posag w swojej żony Luizy Marchand. Trzynaście lub czternaście lat później (w zależności od źródła) uzyskuje on tytuł barona oraz herb „Duninów” z rąk cara Mikołaja I. To ważne daty w historii Nowego Duninowa i ziemi płockiej ponieważ zapoczątkowały intensywny rozwój całego regionu.

Trzy pałacyki i park

Zabytkowy zespół tworzą park oraz trzy rezydencje – dwór główny, pałacyk myśliwski oraz zameczek. Najstarszym obiektem jest pałac myśliwski wybudowany w XVIII w., łączący wiele stylów. Charakterystyczne dla niego są: mansardowy dach oraz wieże kryte dachem wielospadowym. Dwór główny wybudowany został w latach 1862-1876 w stylu neorenesansowym, natomiast zameczek neogotycki powstał w latach 1835-1840, mieściła się w nim m.in. kaplica ewangelicko-augsburska i mieszkanie pastora. Zabytkiem jest także założony w XIX w. obejmujący obszar 12 hektarów, park krajobrazowy z licznym starodrzewiem. Podziwiać można w nim m.in.: dęby, lipy, klony, olchy i świerki.

Lata świetności

Wraz z rządami Ilke-Duninowskich nastał czas intensywnego rozwoju tych terenów. Majątek właścicieli obejmował nie tylko zespół budynków mieszkalnych i gospodarczych, ale także siedem nowych folwarków, w których prowadzono hodowlę rasowych koni, owiec i bydła. Powstała także cegielnia, tartak, młyn, cukrownia, siedem gorzelni oraz trzy szkoły elementarne. Dla lepszego rozwoju i działania młyna i cukrowni założono siedem stawów, które zasilane były ciekiem zwanym „Dopływem z Grodziska”. Stawy były zarybione, a cały majątek był przykładem dobrze prowadzonej gospodarki rolno-leśnej i przemysłowej.

I upadek

Po II wojnie światowej majątek Ilke-Duninowskich został znacjonalizowany, a cały zespół parkowo-pałacowy powoli niszczał. Z początkowej liczby siedmiu stawów zajmujących powierzchnię 3 hektarów niewiele zachowało się do dzisiaj. Część została zasypana, do pozostałych nie była dostarczana woda, przez co zarosły dziką roślinnością.

Przywracanie dawnego blasku

Zmiany w zabytkowym zespole rozpoczęły się dopiero w 2009 r. Wtedy właśnie neogotycki zameczek zmienił właściciela, który rozpoczął w nim prace remontowo-budowlane. Natomiast władze gminy Nowy Duninów postanowiły zadbać o zabytkowy park i pozostałości po stawach rybnych. Odtworzono trzy z siedmiu stawów, a ich łączną powierzchnię zmniejszono do niewiele ponad półtora hektara. Pozostawiono stare źródło ich zasilania z 1945 r. Prace rewitalizacyjne zakończyły się w 2012 r., a stawy zostały napełnione wodą. Kolejna inwestycja w parku rozpoczęła się jesienią 2014 r. Wykonano m.in. nawierzchnię alejek i chodników, zakupiono ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne. Zrewitalizowana została także zieleń – posadzono nowe drzewa, zasiano trawę, a park oświetlono. Tak odnowiony park stał się miejscem przyjaznym dla mieszkańców i turystów.

Duma władz gminy

– Zespół pałacowo-parkowy w Nowym Duninowie czekał 70 lat na zabiegi pielęgnacyjne. Po tak długim czasie konieczna stała się odbudowa zdegradowanych stawów i ich otoczenia. Tak jak znakomita większość inwestycji w gminie, tak i ta współfinansowana była ze środków unijnych. Ich pozyskanie, rozliczenie nie należą do łatwych zadań, ale tylko dzięki dofinansowaniu możemy realizować nasze inwestycje. Patrząc dziś na park w Nowym Duninowie, słysząc za plecami gwar dzieci na placu zabaw i na „Orliku” przy pobliskiej szkole, utwierdzam się w przekonaniu, że wiele lat temu obraliśmy słuszną drogę. Nigdy wcześniej po 1945 r. nie odnotowano tak dużej dynamiki rozwoju naszego regionu jak w ostatnim dziesięcioleciu. Życzyłbym sobie i wszystkim mieszkańcom, byśmy mogli utrzymać w dalszych latach podobny poziom – podkreśla wójt Nowego Duninowa Mirosław Krysiak.

Całkowity koszt odrestaurowania stawów oraz terenu wokół nich to blisko 840 tys. zł. Gmina pozyskała dofinansowanie unijne na realizację tej inwestycji w wysokości 490 tys. zł. Środki pochodziły z programu Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

AniKa

a.groszyk@mazowszanie.eu 19-5-2015

Źródło: www.nowyduninow.info.pl, www.dworyiplace.trvel.pl, www.aktywni razem.pl.

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text