Województwo mazowieckie

Złóż wniosek - otrzymaj zwrot podatku akcyzowego
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 6 marzec-31 grudzień 2015
ilustracja

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy, używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT. To jeden z warunków zwrotu podatku akcyzowego na 2015 rok, a reszta poniżej.

W urzędach gmin i miast przyjmowane są wnioski o zwrot należnego podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w rolnictwie. Wnioski kierujemy odpowiednio do wójtów, burmistrzów lub prezydentów, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. Limit zwrotu podatku w 2015 r. wynosi 81,70 zł na 1 ha użytków rolnych. 

   Wnioski, wraz z dołączonymi fakturami bądź kopiami faktur można składać w dwóch terminach za różne okresy rozliczeniowe:

- od 1 lutego 2015 r. do 2 marca 2015 r. za zakup paliwa w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

- od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. za zakup paliwa w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

   W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot dzierżawy, zwrot podatku przysługuje dzierżawcy, również jeżeli dzierżawi on grunty na podstawie umowy ustnej, czy też wtedy, gdy dzierżawa nie jest wykazana w ewidencji gruntów i budynków.

   Wzór wniosku jest dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego, oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także w urzędach gmin w formie papierowej.

   Wójt, burmistrz, prezydent wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Natomiast pieniądze wypłacane będą w terminach:

- od 1 do 30 kwietnia 2015 r., w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

- od 1 do 31 października 2015 r., w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

             

Autor  Małgorzata Wyczółkowska

m.wyczolkowska@mazowszanie.eu 6-3-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text