Województwo mazowieckie

Wpadnij na „Grzankę” do Makowa Mazowieckiego
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 20 maj-31 sierpień 2015
ilustracja

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza to doskonały sposób na uatrakcyjnienie zwykłych szlaków leśnych czy parkowych. „Grzanka” jest jedną z takich form atrakcji turystycznej. Ścieżka została założona we wschodniej części Makowa Mazowieckiego, na terenie tamtejszych lasów państwowych.

Na miejscu mamy do wyboru jedną z dwóch tras – dłuższą (4,3 km) i krótszą (1,4 km), dostępną również dla osób niepełnosprawnych bądź rodziców z małymi dziećmi w wózkach.

Parking

Pierwszym i zarazem jedynym wspólnym punktem obu tras jest parking. Tablice informacyjne prezentują Nadleśnictwo Pułtusk, które jest terytorialnie odpowiedzialne za tutejsze lasy. Poruszone zostały także takie zagadnienia jak historia, charakterystyka siedliska, wody, klimat, hodowla lasu i szkółka leśna. Przed wejściem na szlak poznajemy również cele i formy ochrony przyrody. Na tablicy nie brakuje wskazówek na temat odpowiedniego zachowania oraz zasad bezpieczeństwa w lesie.

Skrzydlaci mieszkańcy lasu

Na pierwszym przystanku trasy przedstawiono szczegółowy opis i zdjęcia 13 gatunków ptaków oraz przykłady pożytecznej roli ptaków.    

Bluszcz pospolity

W kolejnym punkcie zamieszczono informacje o bluszczu pospolitym. Nieopodal, w zasięgu wzroku, można dostrzec bluszcz rosnący na pniach tutejszych drzew.

Miejsce pamięci w kompleksie grzanka

Następny punkt informacyjny stanowi miejsce upamiętniające poległych Polaków rozstrzelonych przez hitlerowców. Pamiątkowa płyta została odsłonięta 8 maja 1967 roku.

Ćwicz i baw się

Na tablicy informacyjnej w tym punkcie zostały przedstawione dane statystyczne dotyczące niektórych gatunków zwierząt. Rekordowe osiągi jakie uzyskują w różnych umiejętnościach bądź dane o ich rozmiarach.

Dokarmianie zwierzyny – Paśnik

Na tym przystanku można się dowiedzieć, jakie metody i rodzaj pokarmu stosują leśnicy, by wspomóc zwierzęta zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy dostęp do pożywienia utrudnia pokrywa śnieżna. Ponadto przedstawiono rożne rodzaje paśników.

Kopytnik pospolity

Tablica informacyjna z charakterystyką kopytnika pospolitego została ustawiona w miejscu, gdzie występuje on naturalnie w makowskim lesie.

Sukcesja naturalna

W kolejnym punkcie przedstawiono sukcesję ekologiczną, czyli proces postępowania po sobie zespołów roślinnych i zwierzęcych. Poznajemy takie zagadnienia jak sukcesja pierwotna i wtórna.

Działania militarne

Jedną z większych atrakcji trasy jest schron bojowy będący pozostałością z czasów II Wojny Światowej. Do obiektu można wejść i poczuć na chwilę atmosferę panującą podczas wojny.

Modrzewie - pomniki przyrody

Poza tablicą poświęconą modrzewiom, na przystanku znajdują się również informacje na temat konwalii majowej oraz flory runa leśnego, a także zdjęcia najpopularniejszych roślin tej warstwy lasu.

Martwe drzewo Przystanek porusza zagadnienie murszejącego drzewa oraz grzybów i zwierząt występujących na nim. Nieopodal tablicy znajduje się okazały przykład. 

Zwierzęta leśne i ich gody
W tym miejscu można wzbogacić swoją wiedzę na temat zwierzęcych godów saren, jeleni, danieli i dzików. Dowiesz się co to huczka, rykowisko, ruja, bekowisko. Przedstawiono również ogromną rolę mrówek w procesach zachodzących w lesie. Ostatnia tablica prezentuje zdjęcia wybranych gatunków zwierząt, które występują w lesie oraz ciekawostki na ich temat.

Zręby i odnowienia

Tu można dowiedzieć się, jak powstaje las oraz zgłębić wiedzę z zakresu nowych zalesień
i sadzonek. Szczegółowo został opisany proces w rębni wycinania lasu i ponownego zalesiania tych miejsc.

Nasiennictwo i drzewostan nasienny

W kolejnym punkcie na ścieżce edukacyjnej opisano drzewostan nasienny, selekcję oraz nasiennictwo.

Dzięcioły

Na umieszczonej tablicy informacyjnej znajdują się podstawowe informacje oraz ciekawostki na temat dzięciołów, licznie występujących w makowskich lasach. Charakterystyczny ptak z długim dziobem i ostrymi pazurami, umożliwiającymi mu pionowe trzymanie się kory drzew. Mieszkają one w dziuplach, które zwykle same sobie wyrobią. 

Starodrzew sosnowy i dębowy W tym miejscu można się dowiedzieć, co to jest dąbrowa świetlista i czym rożni się od kwaśnej. Na dwóch dodatkowych tablicach zamieszczono informacje o dębie bezszypułkowym oraz sośnie pospolitej.

Sikory

Na tym przystanku zostały zaprezentowane podstawowe informacje oraz ciekawostki na temat sikory. Tablica ilustruje 6 najpopularniejszych gatunków sikor występujących w polskich lasach. Czy wiecie, że niektóre gatunki potrafią zjeść prawie 190 % pokarmu masy własnego ciała? 

Budowa warstwowa lasu

W tym punkcie można się dowiedzieć, że w lesie są cztery główne warstwy: drzewostan, podszyt, runo i ściółka. A także, tego jakie zwierzęta i rośliny występują w poszczególnych warstwach. Opis poszczególnych warstw i wyjaśnienie takiego układu.

Drewno

Nieodłącznym atrybutem lasu jest drewno, które służy każdemu człowiekowi pod różnymi postaciami. W kolejnym punkcie na szlaku znajdziemy informacje na temat pozyskiwania drewna na potrzeby przemysłu. Jakie drewno najlepiej nadaje się do produkcji papieru, a jakie do rzeźbienia. Co dzieje się z pozostałościami gałęziami i pniakami. Jaka jest budowa morfologiczna drewna oraz które miejsce zajmuje Polska w przemyśle meblowym i produkcji drewna.

Wiata

Jednym z ostatnich punktów na trasie ścieżki edukacyjnej jest wiata, gdzie można usiąść, odpocząć i skryć się przed deszczem. Jest tam również miejsce na ognisko. Nieopodal znajduje się tablica informacyjna na temat dzikich wysypisk śmieci. Można się tam dowiedzieć, jakie zagrożenia niesie bezmyślne wyrzucanie śmieci w lesie.

Krzyż

Pod koniec wędrówki z daleka można dostrzec wysoki Krzyż, którego historia sięga do 1863 roku, czyli czasów powstania styczniowego. Renowacja obiektu została wykonana 1981 roku przez państwa Jelińskich. W 2011 roku dobudowano cokół oraz drewniane ogrodzenie.

Punkt widokowy

Ostatnim punktem wędrówki jest punkt widokowy, z którego można podziwiać okoliczny krajobraz. Na pierwszy plan wysuwa się dolina rzeki Orzyc i widok na wyłaniające się w oddali centrum miasta. Na rozłożystych łąkach można zaobserwować gatunki ptaków charakterystycznych dla terenów bagiennych i łąkowych. Kilkanaście z nich zostało opisanych i zilustrowanych za pomocą zdjęć na pobliskiej tablicy informacyjnej.

Nie sposób ominąć cmentarza radzieckiego z okresu II wojny światowej, który znajduje się tuż obok. Jest to jeden z większych obiektów tego typu w  Polsce. Na blisko 3 hektarowym terenie zostało pochowanych blisko 15 tys. sowieckich żołnierzy. Od lat to popularne miejsce spacerów mieszkańców regionu oraz przyjezdnych. 

Autor: Krzysztof Jacoszek

   

Anna Kapuścińska 20-5-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text