Województwo mazowieckie

Wirtualny spacer po części Mazowsza
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 10-30 kwiecień 2015
ilustracja

Pomimo wiosennej pogody, zachęcającej do długich spacerów na świeżym powietrzu, nie wszędzie uda nam się dotrzeć osobiście. Na szczęście, w dobie wszechobecnego internetu, w wiele miejsc możemy wybrać się choćby wirtualnie i w ten sposób poznawać nieznane nam tereny i atrakcje z nimi związane. LGD „Zaścianek Mazowsza” wraz z partnerami zrealizowała projekt, obejmując nim kilkanaście mazowieckich gmin, po których możemy „pospacerować” za pośrednictwem komputera. 

   Projekt „Wirtualny obszar turystyczny” jest efektem współpracy z czterech partnerów: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, Lokalnej Grupy Działania „Zielone Mosty Narwi” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Orzyc-Narew”. Celem podjętego przez LGD przedsięwzięcia było zaprezentowanie obszarów, które stowarzyszenia obejmują swoim działaniem, wraz ze znajdującymi się na ich terenie zasobami kulturowymi, historycznymi i przyrodniczymi. Dlatego projekt umożliwia wirtualnym spacerowiczom poznanie ciekawostek dotyczących odwiedzanych w ten sposób miejsc.

   Realizacja projektu była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

   Techniczna strona przedsięwzięcia opierała się na opracowaniu, wykonaniu oraz uruchomieniu spaceru wirtualnego pod odpowiednim adresem, opracowaniu i wydruku albumów każdej z gmin, dostawie kiosków internetowych wraz z instalacją spaceru wirtualnego oraz podłączeniem do internetu.

   Projekt objął m.in. cztery gminy powiatu ostrołęckiego- Czerwin, Goworowo, Rzekuń i Troszyn, będące obszarem działalności Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza”. Tereny te charakteryzuje piękny przyrodniczo krajobraz, obfitujący w zabytkowe obiekty i miejsca o znaczeniu historycznym oraz ciekawa kultura i tradycja.

   Za dziedzictwo kulturowe tego obszaru można uznać strukturę społeczną, którą stanowił w dawnych czasach duży odsetek szlachty zagrodowej, gospodarującej na terenie tzw. „księstwa sieluńskiego". Od wieków jej głównym zajęciem było rolnictwo, które do dnia dzisiejszego jest przeważającą formą działalności zamieszkującej te tereny ludności.

   Na całym obszarze zachowało się wiele obiektów architektury sakralnej i świeckiej o charakterze zabytków. Najczęściej są to kościoły, fragmenty cmentarzy, zespoły pałacowo-parkowe oraz dworki. Ponadto znajdują się tu obiekty archeologiczne tj. kręgi kamienne w okolicach miejscowości Rostki, datowane na II-IV w. n. e, czy kurhan w miejscowości Wojsze pochodzący z I-IV w. n. e.

   Przyrodę zaścianka tworzą dominujące na tych terenach kompleksy leśne. Najczęściej są to bory sosnowe z udziałem brzozy, w podszyciu zaś leszczyna, jałowce, borówki czarne, wrzosy, mchy. Duża lesistość sprzyja także występowaniu zwierzyny leśnej między innymi: dzika, sarny, zająca, lisa i kuropatwy. Kolejnym cennym dziedzictwem naturalnym występującym na tym obszarze są cieki wodne, urokliwie wkomponowane w tutejszą przyrodę. To między innymi rzeki: Narew, Orz i Róż. Lasy oraz dorzecza rzek są również doskonałym miejscem żerowania i lęgu wielu gatunków ptaków, w tym chronionych żurawi.

   Oprócz gmin powiatu ostrołęckiego można wybrać się na spacer po innych gminach z terenu Mazowsza tj. Krasnosielc, Płoniawy-Bramura, Sypniewo, Czerwonka, Szelków, Rzewnie czy Młynarze z terenu powiatu makowskiego czy gminach powiatu nowodworskiego i pułtuskiego tj. Pomiechówek, Nasielsk, Świercze, Gzy, Pułtusk, Obryte, Zatory, Pokrzywnica, Winnica.

   W wirtualny spacer można wybrać się wchodząc na stronę www.aerofotofilm.eu.  

Paulina Piekarska

Paulina Piekarska 13-4-2015

Źródło: zascianekmazowsza.pl. 

Fot.1. Autor: P.Piekarska

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text