Województwo mazowieckie

Warsztaty dla rodziców
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 czerwiec 2015-30 czerwiec 2017
ilustracja

Przyjście dziecka na świat to jedno z najpiękniejszych doświadczeń w życiu rodziny, ale też jedno z najtrudniejszych zadań, z jakimi rodzina musi się zmierzyć. Nawet w kochających się domach rodzicielstwu towarzyszy stres w jego najróżniejszych odmianach – związany nie tylko z koniecznością odegrania nowej roli, ale nierzadko z potrzebą podjęcia nowych zadań i sprostania nowym obowiązkom. Opiece nad małym dzieckiem często towarzyszy zmęczenie, a także bezradność wynikająca z trudności odczytywania potrzeb dziecka – niemowlęta często płaczą, a rytm ich dnia jest odmienny niż osób dorosłych. Niestety najczęściej naturalną konsekwencją opieki nad niemowlęciem jest zaburzony dotychczasowy rytm życia i częsty brak snu, co sprawia, że rodzice małych dzieci często czują się źle w nowej roli, bywają rozdrażnieni i nie potrafią kontrolować swoich emocji. Zdarza się, że brakuje im potrzebnej wiedzy dotyczącej opieki nad małym dzieckiem, a także odpowiednich umiejętności. Niekiedy nie mają do kogo zwrócić się o radę, ponieważ mieszkają daleko od swoich rodzin. Umiejętności i wiedza na temat właściwej opieki i wychowania dziecka nie są wrodzone i musimy je zdobyć. Zdarza się, że młodzi rodzice chcą wychowywać własne dzieci inaczej, niż sami zostali wychowani. I sami muszą się tego nauczyć.

Wychowanie i opieka nad dziećmi starszymi oraz nastolatkami także stawia przed rodzicami zupełnie nowe wyzwania wynikające ze zmian w zakresie potrzeb dziecka, a także sposobu komunikacji z nim. Przed rodziną pojawiają się nowe zadania: pójście dziecka do szkoły, egzaminy, konflikty z rówieśnikami. Zdarzają się sytuacje, w których nie wiadomo, jak właściwie zareagować. Rodzice czują się zagubieni i potrzebują wsparcia.

Gdy czujemy, że jako matka czy ojciec potrzebujemy dodatkowej edukacji, przydatne mogą okazać się specjalne warsztaty. Są to spotkania, w czasie których rodzice zdobywają wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz uczą się, jak radzić sobie w nowych – często trudnych dla nich – sytuacjach związanych z wychowywaniem potomstwa. Tematyka warsztatów jest zróżnicowana, więc każdy z pewnością znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Prowadzi się między innymi zajęcia na temat komunikacji rodzic–dziecko, sposobów wyznaczania granic, konstruktywnych metod wychowawczych, sposobów  radzenia sobie z emocjami, motywacji, wprowadzania zasad, dostosowania wymagań do wieku oraz poziomu dziecka, a także sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka. Dzięki warsztatom można lepiej zrozumieć swoją dotychczasową postawę w relacji z dzieckiem oraz poprawić umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji ­– swoich i innych. Rodzice poznają nie tylko sposoby radzenia sobie z własnymi uczuciami i myślami w trudnych sytuacjach, ale ponadto alternatywne metody zachęcania dziecka do współpracy i wyznaczania mu granic. Mają też okazję przećwiczyć nowe sprzyjające dziecku wzorce zachowania i ograniczyć poczucie bezradności czy bezsilności. Inną korzyścią może być wzrost poczucia kompetencji jako rodzica, otrzymanie wsparcia i możliwość skorzystania z doświadczeń innych rodziców.

Zajęcia odbywają się w grupach, najczęściej kilku- lub kilkunastoosobowych, uczestnicy mogą więc łatwo dzielić się własnymi doświadczeniami i czerpać wiedzę nie tylko z warsztatów, ale także od innych. Nieduże grupy sprzyjają więc lepszemu poznaniu się na zajęciach. Podczas szkoleń często wykorzystuje się pracę w grupach, dyskusje na forum oraz analizę doświadczeń uczestników. Poza wiedzą uczestnicy w praktyce ćwiczą nowo zdobyte umiejętności i wykorzystują wiedzę. Warsztaty organizowane są zarówno w cyklach, jak i jednorazowo – w zależności od oferty, tematyki zajęć i zaangażowania uczestników.

Z warsztatów dla rodziców można często skorzystać bezpłatnie w różnego typu placówkach, m.in. poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przychodniach, ośrodkach pomocy społecznej, szkołach, przedszkolach oraz stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych.

Aleksandra Dębska 23-6-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text