Województwo mazowieckie

Wars i Sawa grają w szachy!
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 15 maj-1 listopad 2015
ilustracja

Wars i Sawa grają w szachy to stołeczna edycja ogólnopolskiej akcji Edukacja przez szachy w szkole.15 maja br. podsumowano pilotażowy, trwający dwa lata program dla uczniów warszawskich szkół podstawowych. Z badań wynika, że gra w szachy pomaga w rozwoju szkolnym, szczególnie w zakresie wczesnoszkolnej edukacji.

W akcji Wars i Sawa grają w szachy, która jest stołeczną edycją ogólnopolskiego projektu szachowego Edukacja przez szachy w szkole udział wzięło ponad 2000 uczniów, 200 nauczycieli oraz blisko połowa warszawskich szkół podstawowych. W konferencji podsumowującej dwuletni pilotaż projektu rozgrywek szachowych uczestniczyli przedstawiciele m.st. Warszawy, Polskiego Związku Szachowego oraz Duńskiego Związku ds. Szachów w Szkole. Obecni byli także dyrektorzy oraz nauczyciele stołecznych szkół podstawowych, biorących udział w programie.

Co dają uczniowi szachy?

W trakcie konferencji przedstawiono wyniki badań na temat korelacji między grą w szachy a wynikami w nauce. Szczegółową analizę tych zależności prowadziła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie na grupie około 900 uczniów z 19 stołecznych szkół podstawowych. Sam proces badawczy podzielony został na trzy tury:

  1. tuż po rozpoczęciu programu Wars i Sawa grają w szachy;

  2. po upływie pierwszego semestru;

  3. po upływie roku od wprowadzenia programu.

Jakie wnioski wyciągnięto? - Wyniki po trzech falach pomiarów wskazują na to, że dołączenie gry w szachy podnosi tempo rozwoju uczniów – podsumował autor badań, dr Krzysztof Przybyszewski z Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji Akademii Leona Koźmińskiego. Okazuje się, że uczniowie lepiej radzą sobie z przyswajaniem wiedzy, z nauką pisania, czytania, liczenia (dodawanie i odejmowanie). Zaobserwowano ponadto, że uczniowie grający w szachy wykazują większą motywację oraz wyższą samoocenę. Nauka gry w szachy sprzyja rozwojowi szkolnemu dziecka, uczy logicznego oraz analitycznego myślenia, orientacji przestrzennej, pomaga w przyswajaniu wiedzy matematycznej. Uczniowie grający w szachy mają okazję ćwiczyć koncentrację, uczyć się rozwiązywania problemów oraz kształtować inne cechy charakteru (np. odpowiedzialność czy przewidywanie zdarzeń). „Skutkiem ubocznym” prowadzonej akcji jest zmniejszenie liczby nieobecności oraz spóźnień wśród uczniów oraz fakt, iż wykazują oni bardziej pozytywne nastawienie do szkoły i własnych obowiązków.

Porażkę przekuć w sukces.

Ogólnopolski projekt Polskiego Związku Szachowego Edukacja przez szachy w szkole został zainicjowany po tym, jak w międzynarodowych badaniach PIRLS i TIMSS w 2012 roku polscy uczniowie uplasowali się na ostatnim miejscu. Badania te prowadzono wśród 10-latków, w zakresie znajomości nauk matematyczno-przyrodniczych. Tego samego roku projekt dotyczący nauki szachów w szkołach podstawowych zyskał akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej. Również Komisja Europejska włączyła się w propagowanie nauki gry w szachy wśród najmłodszych, wydając w 2012 roku oświadczenie, w którym można przeczytać: - Szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (...), bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania...

Dlatego też Polski Związek Szachowy pod patronatem MEN podjął się wprowadzenia pilotażowego programu edukacyjnego do polskich szkół. W latach 2013-2015 realizowano projekt Edukacja przez szachy w szkole w wybranych województwach, przy współpracy z samorządami, wojewódzkimi kuratoriami oświaty oraz wojewódzkimi związkami szachowymi. Warszawską edycję szachowego programu Wars i Sawa grają w szachy realizowano we współpracy z Biurem Edukacji m. st. Warszawy. Ponadto PZSz podjął się przeszkolenia kadry nauczycielskiej, zarówno pod kątem nauki gry w szachy jak również metodyki oraz dydaktyki tegoż projektu.

- Bardzo cieszę się, że dzieci mogą ćwiczyć grę w szachy, to świetna gra logiczna i zupełnie inna od tych w świecie wirtualnym, które obecnie coraz bardziej pochłaniają uwagę naszych dzieci. Towarzyskie gry planszowe są wypierane przez tablety oraz komputery. A przecież uczą zasad logicznego myślenia i zdrowej rywalizacji” - podsumował pan Grzegorz, ojciec uczennicy Szkoły Podstawowej nr 227 w Warszawie, placówki biorącej udział w stołecznej edycji „Wars i Sawa grają w szachy”.

 

 

 

 

Monika Cąpała - Sładek 18-5-2015
ikonka jak dojechać

Zdjęcie 1: źródło: pixabay.com; Zdjęcie 2: źródło: www.szachywszkole.pl

Źródła: www.um.warszawa.plwww.szachywszkole.plwww.men.gov.pl

 

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text