Województwo mazowieckie

WAKACJE Dworek Słoneczny w Chamsku
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 17 marzec-31 grudzień 2015
ilustracja

Powiat żuromiński w XIX wieku zamieszkiwało wiele szlacheckich rodów. To za ich sprawą na tym terenie zbudowano szereg okazałych dworków, będących synonimem bogactwa. Dziś na palcach jednej ręki można policzyć dworki, które doczekały naszych czasów. Zapomniane rezydencje dziś odzyskują swój dawny blask – przykładem Dworek Słoneczny w Chamsku.

Dworek w Chamsku został wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku. Wybudowany został w duchu późnego klasycyzmy. W tym czasie wieś była własnością rodu Chamskich, od której wywodzi się nazwa miejscowości. W 1863 r. po powstaniu styczniowym posiadłość nabyła rodzina Bergów, spokrewniona z finansistami warszawskimi. Gościł tu Henryk Sienkiewicz, ale także wielu znanych przedstawicieli finansjery czy aktorów. Wszyscy przyjeżdżali tu na bale oraz polowania na kaczki. W spisie alfabetycznym obywateli ziemskich Królestwa Polskiego oraz dóbr przez nich posiadanych, wydanym w 1905 r., możemy przeczytać, że właścicielem majątku był Rudolf Berg. W okresie okupacji Stanisław Berg nie podpisał volkslisty czyli niemieckiej listy narodowościowej i w konsekwencji trafili do obozu w Mathausen, gdzie zginął. Po II wojnie światowej, w wyniku reformy rolnej majątek został wywłaszczony i przeszedł na własność skarbu państwa – podlegał Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu w Zielonej. Dworek był centrum kulturalnego życia wioski – była tu świetlica i kino.

W latach 1975-1985 dokonano kapitalnego remontu dworku m.in. wzmocniono stropy i więźbę dachową, wymieniono też pokrycie dachu. Zmianie uległ dotychczasowy układ pomieszczeń. Przede wszystkim obszerne izby podzielono na mniejsze. Wybudowano też w innym miejscu niż dotychczas klatkę schodową. Wymieniono wszystkie drzwi i okna. Remont podniszczonego budynku był konieczny, ale w znacznym stopniu zaburzył pierwotną koncepcję architektoniczną.

Okres III Rzeczypospolitej stanowił trudny czas dla budynku. W 1993 roku Państwowe Gospodarstwo Rolne w Zielonej uległo likwidacji. Od tego czasu budynek stał pusty i niestrzeżony. Wnętrze zdewastowano i rozkradziono. Poprzez zalegającą w piwnicy wodę budynek uległ zagrzybieniu, a ściany zaczęły pękać. Okoliczny park został zarośnięty chwastami i zaśmiecony.

W 1994 r. dworek został przejęty przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, od której wydzierżawiła ziemię i zabudowania Spółka Cywilna Rolnik w Chamsku.

Pod koniec sierpnia 2008 r. dwór w Chamsku zyskał nowych właścicieli, którymi zostali Państwo Karolewscy. Budynek został zabezpieczony i zamknięty dla osób trzecich, a w celu pozbycia się wody z piwnic został wykonany drenaż melioracyjny. 16 sierpnia 2012 r. rozpoczęto kapitalny remont dworku. Prace budowlane wymagały ogromnego trudu i poświęcenia. Przeprowadzono rozbiórkę tzw. przybudówki, która nie nadawała się do remontu i wyglądem odbiegała od dworku. W jej miejsce wybudowana została nowa część dopasowana do pierwotnego  stylu. W dolnej kondygnacji powstała sala bankietowa. Przebudowano też klatkę schodową. Górną kondygnację przystosowano do pomieszczeń sypialnych, które służą jako pokoje hotelowe. Dokonano remontu więźby dachowej i pokrycia dachu. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano elewację zewnętrzną. Odnowiono gzymsy, zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, przywracając tym samym dawny wygląd dworku. W parku usunięto chaszcze, zarośla, zgodnie z planem rewitalizacji parku, zatwierdzonym przez konserwatora zabytków. Zostały wykonane alejki i usunięto zniszczone drzewa 

4 maja 2014 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Dworku Słonecznego w Chamsku. Właściciele dworku Państwo Karolewscy podkreślają, że dziś pałac lśni dawnym blaskiem i przypomina on obiekt sprzed lat. Pałac ma służyć celom komercyjnym. Organizowane są w nim imprezy okolicznościowe (chrzciny, komunie, wesela, konferencje). Dworek posiada doskonałą bazę organizacyjną: salę bankietową, salę weselną oraz hotel.

Więcej informacji na profilu:

https://www.facebook.com/slonecznydworekchamsk?fref=ts

 

l.welenc@mazowszanie.eu 17-3-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text