Województwo mazowieckie

W pradolinie Wisły
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 czerwiec 2015-30 czerwiec 2017
ilustracja

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy położony jest w pradolinie Wisły, na terenie województw mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego tj. pomiędzy Płockiem, Gostyninem, Łąckiem, Włocławkiem a Kowalem. Park wyróżnia się szczególnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, a tym samym odgrywa ważną rolę w sieci obszarów chronionych Mazowsza i Kujaw. Powierzchnia parku wraz z otuliną wynosi ponad 53  ha (27 tys. ha w województwie mazowieckim).

Ponad 60% powierzchni parku zajmują lasy, głównie sosnowe i mieszane. Między lasami znajdują się stawy i jeziora. Na terenie parku jest ponad 40 jezior. Największe to jezioro Rakutowskie (551 ha), które wraz z przyległymi łąkami wpisano do międzynarodowego rejestru obszarów cennych dla ptaków, zwłaszcza wodno-błotnych (Błota Rakutowskie). Jezioro Białe (150 ha) jest najgłębsze (31 m). Unikalne w skali światowej jest jezioro Gościąż, którego wiek szacowany jest na 12 tys. lat. Stanowi ono rezerwat geomorfologiczny.
Park charakteryzuje się bardzo różnorodną szatą roślinną. Naliczono 1000 gatunków roślin naczyniowych, w tym około 50 gatunków chronionych. Szczególnie bogata jest roślinność wodna. Na powierzchni wód widać grzybienie białe, zwane liliami wodnymi, oraz grążele żółte. Brzegi jezior porastają szuwary z trzciną, pałką i tatarakiem. Dalej od brzegów występują torfowiska, z charakterystyczną roślinnością: żurawiną błotną, wełnianką, a także chronioną owadożerną rosiczką okrągłolistną.

W lasach żyje wiele gatunków zwierząt. Spośród dużych ssaków warto wymienić łosia, jelenia, sarnę, a przede wszystkim rzadkiego rysia, który przywędrował tam z Puszczy Kampinoskiej; natomiast spośród ssaków wodnych – wydrę i bobra. Duże powierzchnie łąk, torfowisk i jezior zapewniają bardzo dobre warunki ptakom wodno-błotnym: bocianom, łabędziom, czaplom, nurom, perkozom, gęsiom i kaczkom. Park jest także domem wielu ptaków drapieżnych, w tym jastrzębi, myszołowów, kań oraz orlików. 

Na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego znajduje się 14 rezerwatów przyrody, które powstały, aby ochronić te rejony, które są najcenniejsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Kolejne rezerwaty są planowane. W parku można też obejrzeć kilkadziesiąt pomników przyrody. Większość z nich to stare drzewa, np. 300-letni dąb Jan o wysokości około 20 m i obwodzie ponad 500 cm, a także inne wiekowe dęby oraz lipy.
Park jest popularnym miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców okolicznych miast. Sześć kilometrów od Włocławka znajduje się Uzdrowisko Wieniec Zdrój o specyficznym mikroklimacie. Poza tym najczęściej odwiedzane miejscowości to Lucień, Soczewka i Łąck ze słynną stadniną ogierów założoną w 1923 roku. 

Przez park biegnie 10 szlaków turystycznych: piesze, rowerowe, samochodowe, wodne, punkty widokowe, ścieżki Nordic Walking oraz liczne ścieżki dydaktyczne. W rejonie tym nie brakuje również atrakcji turystycznych, takich jak na przykład zabytki Włocławka: pałace, kościoły, klasztory, kamieniczki z XIII w. Turystyczną atrakcją jest również  Park Etnograficzny w Kłóbce, na terenie którego znajdują się budynki z XVIII w., XIX w. i początków XX w. Równie interesujący obiekt to Park Kulturowy Wietrzychowice, w którym znajduje się 5 zrekonstruowanych najcenniejszych polskich piramid – starszych niż egipskie – zbudowanych z gigantycznych głazów.

Pracownicy parku prowadzą wykłady, pogadanki i warsztaty oraz organizują zajęcia terenowe mające na celu zwiększanie świadomości oraz wiedzy ekologicznej wśród młodzieży. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy wspólnie z placówkami naukowymi realizuje programy aktywnej ochrony przyrody.

Aleksandra Dębska 15-6-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text