Województwo mazowieckie

W dolinie Bugu
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 czerwiec 2015-30 czerwiec 2017
ilustracja

Nadbużański Park krajobrazowy leży w środkowo-wschodniej części Mazowsza, obejmuje środkowy odcinek doliny Bugu oraz leśne obszary Borów Łochowskich i Lasów Ceranowskich. W skład Parku wchodzi również fragment doliny Narwi powyżej Zalewu Zegrzyńskiego oraz tereny doliny Bugu poniżej Drohiczyna. Park utworzono w 1993 roku, jego powierzchnia wynosi ponad 74 ha, a z otuliną – ponad 113 ha.

Największym walorem Parku jest meandrująca rzeka z rozległymi starorzeczami, piaszczystymi łachami, wyspami, skarpami oraz łąkami i zaroślami. Dolinę Bugu określa się jako przyrodniczą perłę na mapie nie tylko Polski, ale i Europy. Na rzece od wielu lat organizowane są spływy kajakowe.
Lasy zajmują 36% powierzchni parku, głównie są to bory sosnowe z pięknymi, ponadstuletnimi drzewami. Podmokłe tereny porastają olsy i lasy łęgowe z olchami, jesionami i wiązami. W lasach doliczono się 38 gatunków drzew i 59 gatunków krzewów.

Znaczne obszary w dolinie Bugu zajmują łąki zalewane, zaś mniejsze powierzchnie – torfowiska oraz suche murawy piaskowe. Poza tym w starorzeczach żyją rośliny wodne, a nad brzegami rzek – szuwarowe.
Na terenie parku występuje ponad tysiąc gatunków roślin, w tym 60 chronionych i 170 rzadkich, jak np. wierzba śniada czy skalnica trójpalczasta, poza tym 6 gatunków z „Czerwonej księgi roślin”, czyli zagrożonych wyginięciem: widlicz cyprysowaty, starodub łąkowy, wielosił błękitny, czarcikęs kluka, turzyca luźnokępowa. W parku występują też rośliny typowe dla innych rejonów kraju, jak np. lepiężnik kutnerowaty (gatunek nadmorski) czy parzydło leśne (charakterystyczne dla terenów górskich). 

Szeroka, naturalna dolina Bugu stwarza bardzo dobre warunki życia wielu rzadkim gatunkom zwierząt. Najliczniejszą grupę stanowią ptaki – ponad 200 gatunków, w tym zamieszkujące doliny rzeczne: bekas, kszyk, brodziec, kureczka zielonka, wodnik, błotniak stawowy oraz kuklik wielki, odzywający się pięknym fletowym trelem, oraz kulon. Spośród ptaków leśnych na uwagę zasługują: żuraw, bocian czarny, słonka, kraska oraz drapieżne: orlik krzykliwy, trzmielojad, kobuz, krogulec i pustułka.

W lasach parku żyje 37 gatunków ssaków, między innymi: łosie, jelenie, dziki, sarny, borsuki, lisy oraz bobry i wydry. Spośród płazów i gadów spotkamy rzadkie gatunki gniewosza i żółwia błotnego.

Część parku ze względu na bardzo bogaty i unikalny świat roślin i zwierząt została objęta europejskim systemem ochrony NATURA 2000. Na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego wytyczono 14 rezerwatów przyrody o charakterze leśnym, torfowiskowym, faunistycznym, florystycznym i krajobrazowym. Do najczęściej odwiedzanych rezerwatów należą szczególnie interesujące: „Jegiel”, „Śliże”, „Czaplowizna”, „Stawinoga” i „Dzierżenińska Kępa”. Spośród 174 pomników przyrody najciekawsze to: dąb o obwodzie 615 cm we wsi Ocięte, dąb o obwodzie 641 cm we wsi Długosiodło oraz lipa o obwodzie 590 cm we wsi Miednik.

W parku wytyczono 5 ścieżek dydaktycznych oraz 5 szlaków turystycznych. Na jego terenie znajdują się liczne zabytki świadczące o bogatej kulturze tego rejonu. Dwory i pałace otoczone parkami, kościoły, kapliczki, krzyże przydrożne czy drewniane chałupy wiejskie mogą stać się ciekawym uzupełnieniem wycieczki przyrodniczej.

Nadbużański Park jest powszechnie znanym i lubianym rejonem rekreacji. W miejscowościach Urle nad Liwcem oraz w położonym u ujścia Liwca do Bugu Kamieńczyku znajdują się ośrodki wypoczynkowe, domki letniskowe, pola biwakowe i kempingi. Szczególnie w weekendy brzegi Liwca są odwiedzane przez plażowiczów.

Nadbużański Park Krajobrazowy ze swoim unikalnym pięknem przyrody i krajobrazu słusznie został wpisany na mapę atrakcji turystycznych i edukacyjnych Mazowsza.

Aleksandra Dębska 23-6-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text