Województwo mazowieckie

Uwaga na dziecko!
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 czerwiec 2015-23 czerwiec 2017
ilustracja

Od 2007 roku na terenie Warszawy działa program Dobry Rodzic – Dobry Start realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje przy wsparciu Urzędu m.st. Warszawy. Głównym celem tej inicjatywy jest ochrona małych dzieci przed krzywdzeniem.  Rodzice otrzymują wsparcie psychologiczne i edukacyjne. Dotyczy to zwłaszcza tych rodzin, w których istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy. Za grupę najbardziej narażoną na przemoc ze strony innego członka rodziny – psychiczną, fizyczną, seksualną oraz zaniedbywanie – uważa się dzieci do trzeciego roku życia. Patologiczny wpływ na przebieg rozwoju najmłodszych ma nie tylko przemoc bezpośrednia, ale również przemoc, do jakiej dochodzi w domu, np. między pozostałymi członkami rodziny. 

Rodzicielstwo może przynieść dużo radości i satysfakcji. Trzeba mieć jednak świadomość, że pojawienie się dziecka bywa dużym wyzwaniem i powoduje wiele zmian w życiu. Niekiedy młodzi rodzice nie radzą sobie w nowej dla nich sytuacji, brakuje im potrzebnych umiejętności lub wsparcia ze strony najbliższych. Konieczność odegrania nowej roli życiowej może być szczególnie obciążająca dla osób o ograniczonych kompetencjach rodzicielskich i słabych umiejętnościach radzenia sobie ze stresem. Często krzywdzenie najmłodszych dzieci jest wynikiem niezamierzonych działań, wynika z nieuwagi czy niedostatecznej wiedzy opiekunów. 

Adresatami programu ochrony najmłodszych dzieci Dobry Rodzic – Dobry Start są rodzice i opiekunowie dzieci w wieku od urodzenia do 6. roku życia, zwłaszcza rodziny przeżywające trudności wychowawcze lub rodziny z grupy ryzyka, czyli takie, w których w przeszłości wystąpił już problem krzywdzenia. W ramach tej inicjatywy rodzice mogą wziąć udział m.in. w konsultacjach indywidualnych ze specjalistami, warsztatach umiejętności wychowawczych oraz tematycznych spotkaniach edukacyjnych. Dzięki takim działaniom podnoszą swoje umiejętności i kompetencje rodzicielskie, poznają konstruktywne metody wychowawcze, tracą poczucie bezradności i bezsilności w trudnych sytuacjach oraz uczą się, jak radzić sobie z emocjami.

Częścią programu jest projekt Wolontariusz w Rodzinie. Powstał on z myślą o rodzicach odczuwających w codziennym życiu brak osoby, która mogłaby ich wesprzeć, np. wysłuchać, porozmawiać o trudnościach, podpowiedzieć, jak opiekować się dzieckiem. Taką rolę spełniają właśnie przeszkoleni wolontariusze – doświadczeni rodzice, którzy są gotowi, aby dzielić się swoim czasem oraz wiedzą na temat wychowania i pielęgnacji maluchów. 
Program obejmuje również szkolenia na temat ochrony małych dzieci przed krzywdzeniem. Ich adresatami są pracownicy socjalni, pielęgniarki i położne, lekarze, psycholodzy, policjanci, kuratorzy, pracownicy żłobków itp.
Organizatorzy programu koordynują realizację stworzonego w 2007 roku Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci, który zakłada ścisłą współpracę z zakładami opieki zdrowotnej, poradniami zdrowia, ośrodkami pomocy społecznej, żłobkami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami rodzenia oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz małymi dziećmi w obrębie danej dzielnicy. System 
działa już w szesnastu warszawskich dzielnicach: Białołęce, Pradze Południe, Pradze Północ, Rembertowie, Targówku, Wawrze, Wesołej, Żoliborzu, Mokotowie, Śródmieściu, Ochocie, Woli, Ursynowie, Wilanowie, Włochach, Bemowie. Docelowo ma objąć całą Warszawę.
Za realizację programu Dobry Rodzic – Dobry Start Fundacja Dzieci Niczyje otrzymała m.in. nagrodę Pro Publico Bono. 

Szczegółowe informacje  na temat dostępnych ofert pomocy i wsparcia proponowanych przez lokalne organizacje i instytucje można znaleźć na stronie internetowej fundacji www.fdn.pl.

Aleksandra Dębska 18-6-2015

Fot.: źródło Picjumbo.com,Viktor Hanáček

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text