Województwo mazowieckie

Uwaga, kwaśny pada
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 13 lipiec 2015-7 lipiec 2017
ilustracja

Sposoby przemieszczeń tlenków czyli ZASADA

Wśród różnych zanieczyszczeń powietrza najgroźniejsze są dwie grupy tlenków:tlenki siarki oraz tlenki azotu. Tlenki te są gazami i mają właściwości kwasotwórcze, to znaczy, że w reakcji z wodą tworzą kwasy. Kwasotwórcze tlenki przedostają się do gleby i roślin dwiema drogami, zwanymi przemieszczaniem mokrym i suchym. Mokre przemieszczanie polega na reakcji chemicznej tlenków siarki i tlenków azotu z woda atmosferyczną. Powstające kwasy docierają na powierzchnię ziemi w opadach atmosferycznych, tworząc tzw. kwaśne deszcze, kwaśne mgły, kwaśny śnieg, a nawet kwaśny grad.

Suche przemieszczanie polega na przenoszeniu kwasotwórczych tlenków przez wiatr oraz ich pochłanianie przez wody powierzchniowe, zroszoną glebę oraz zwilżoną powierzchnię roślin. Powstające kwasy niezwłocznie wsiąkają w podłoże. Suche przemieszczanie następuje przede wszystkim w pobliżu źródeł emisji tlenków (wulkanów, elektrowni węglowych oraz fabryk chemicznych), natomiast mokre przemieszczanie może się dokonać nawet w odległości przekraczającej 1000 km od miejsca powstawania tlenków.

Źródła tlenków kwasotwórczych czyli PRZYCZYNA

Tlenki kwasotwórcze pochodzą częściowo ze źródeł naturalnych takich jak, wulkany i rozkład materii organicznej, jednak głównie (90%) z działalności człowieka.Głównym źródłem tlenków siarki jest siarka zawarta w paliwach. Niemal wszystkie paliwa zawierają siarkę, zwykle mniej niż 1%, ale niektóre rodzaje paliw węglowych – aż 14%. Podczas spalania paliwa siarka zawarta w nim w postaci siarczków i innych związków (czasami w postaci wolnego pierwiastka) utlenia się przede wszystkim do dwutlenku siarki (90%). W konsekwencji olbrzymie ilości tlenków siarki przedostają się do atmosfery. Głównym źródłem tlenków azotu jest azot zawarty w powietrzu! W zwykłej temperaturze azot nie łączy się z tlenem.

Skutki kwaśnych deszczów czyli EFEKTY

 

Do negatywnych skutków wywołanych przez kwaśne deszcze należą:

  • Obumieranie drzew i runa leśnego w okolicach źródeł emisji kwasotwórczych tlenków. Liczba źródeł na terenie Polski jest tak znaczna, że połowa polskich drzew została już uszkodzona w 60%. W niedalekiej przyszłości może całkowicie zginąć kilka gatunków drzew szpilkowych, w tym świerk.
  • Zakwaszanie niektórych wód powierzchniowych i podziemnych w stopniu wykluczającym korzystanie z nich przez ludzi i zwierzęta.
  • Zakwaszenie gleb, co jest szczególnie uciążliwe tam, gdzie gleba jest kwaśna z innych powodów. Może to wykluczać wykorzystanie gleby do celów rolniczych.
  • Uszkodzenie różnych budowli i konstrukcji. Budynki z kamienia, piaskowca oraz wapienia ulegają erozji chemicznej i rozpadają się. Zniszczenia starożytnych budowli i pomników

w Atenach w ciągu ostatnich 25 lat były większe niż w ciągu 2500 lat, jakie upłynęły od ich powstania.

  Co to jest smog czyli HONGKONG NA MAZOWSZU

Smog to lokalne, ale niezwykle groźne zanieczyszczenie atmosfery, pojawiające się w dużych, uprzemysłowionych, aglomeracjach miejskich, gdzie ukształtowanie terenu hamuje ruch powietrza. Z fizycznego punktu widzenia smog jest mieszaniną dymu i mgły. Dym, to cząstki ciała stałego rozpuszczone w gazie, a mgła to rozproszone w gazie kropelki cieczy. Z chemicznego punktu widzenia dym zawarty w smogu to cząsteczki sadzy (węgla) rozpuszczone w powietrzu, a mgła to zwykła mgła atmosferyczna, czyli rozproszone w powietrzu kropelki wody.Taka mieszanka chłonie jak gąbka wszystkie gazy wypuszczane do atmosfery przez fabryki chemiczne, piece oraz silniki spalinowe. Każda wprowadzona do smogu drobina chemiczna ma w czym wybierać: może rozpuścić się w kropelce mgły, może osiąść na powierzchni pyłków sadzy lub pozostać w powietrzu. W konsekwencji smog zawiera oba tlenki węgla (CO i CO2), dwa tlenki siarki (SO2, SO3), dwa tlenki azotu (NO i NO2) oraz węglowodory z niedopalonych paliw. Cała ta mieszanina tworzy się nad miastem w nocy, zwłaszcza jeśli padał deszcz i zawilgocił powietrze.

Kolejnym czynnikiem zwiększającym liczbę szkodliwych składników smogu jest pojawiające się tuż po wschodzie słońca intensywne nasłonecznienie. Promienie słoneczne powodują różnorodne reakcje chemiczne między składnikami smogu. Ratunek może przynieść silny wiatr, który wszystko rozpędzi. Ale nie zawsze przychodzi.

W 1952 r. w Londynie, na przełomie listopada i grudni, zadziałały równocześnie wszystkie czynniki sprzyjające powstaniu smogu.Choroby dróg oddechowych spowodowały zgon 4000 osób. Dopiero wtedy zabroniono londyńczykom opalać mieszkania węglem, drewnem, torfem i olejem opałowym.Nowoczesne piece, stosowane w naszych domach, nie powodują już takich zagrożeń.

TEKST: Marcin Mędygrał

m.medygral@mazowszanie.eu 10-7-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text