Województwo mazowieckie

Usuń azbest ze swojego otoczenia
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 16 styczeń-23 luty 2015
ilustracja

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej miasta Ostrołęki: „W związku z możliwością uzyskania przez miasto Ostrołękę dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na zadanie z zakresu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Ostrołęki w roku 2015” prezydent Miasta Ostrołęki zwraca się z prośbą do zainteresowanych mieszkańców, wyrażających chęć wymiany pokryć dachowych zawierających azbest w 2015 roku, żeby do dnia 23 lutego 2015 r.  złożyli deklaracje przystąpienia do programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Dlaczego azbest jest taki niebezpieczny?

Nazwa azbest nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych, które tworzą włókna. Włókna te posiadają właściwości, dzięki którym można je zaplatać, tkać lub mieszać z różnymi spoiwami. Ponadto są odporne chemicznie, na wysokie temperatury i ścieranie. Te wszystkie wymienione cechy sprawiły, iż włókna azbestowe znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach, głównie w budownictwie, motoryzacji, przemyśle chemicznym, maszynowym czy włókienniczym. Niestety szereg badań nad tym materiałem wykazał, że włókna azbestowe są niezwykle szkodliwe dla człowieka. Po dostaniu się drogą oddechową do organizmu są niezwykle trudne do usunięcia, a w konsekwencji mogą doprowadzić do rozwoju chorób tj. pylica azbestowa, nowotwory złośliwe, zmiany skórne czy przewlekłe zapalenia oskrzeli. U osób, które zawodowo mają do czynienia z azbestem, rak płuc został uznany za chorobę zawodową. Dlatego też od 1997 roku obowiązuje zakaz wprowadzania na terytorium Polski azbestu i wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów go zawierających oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten minerał.

Dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych zawierających azbest będzie obejmowało koszty demontażu pokrycia dachowego, transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia oraz proces unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Usunięcie materiałów zawierających azbest będzie możliwe po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Deklaracja przystąpienia do programu usuwania azbestu jest do pobrania na stronie internetowej miasta www.ostroleka.pl lub w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, Plac gen. Józefa Bema 1 oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45 w Ostrołęce. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są również pod nr tel. (29) 765 42 91.

 

Paulina Piekarska

p.piekarska@mazowszanie.eu

Paulina Piekarska 26-1-2015
ikonka jak dojechać

źródła: http://www.ostroleka.pl/,www.pip.gov.pl/pl/f/v/18793/azbest.pps,http://pl.wikipedia.org/wiki/Azbest, http://polskabezazbestu.pl/

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text