Województwo mazowieckie

Urzędnicze abc
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 18 marzec 2015-4 marzec 2016
ilustracja

Jak pokazują badania, większość z nas nie lubi załatwiania spraw w urzędach. Kojarzy nam się to z procedurami, formalnościami i kolejkami. Na myśl przychodzi stara anegdota – podchodzi Kowalski do okienka i pyta: Szanowna Pani, jak mam uzupełnić ten formularz?  – Długopisem – słyszy odpowiedź.

Czy rzeczywiście tak wyglada dzis wizyta w urzędzie? Zdecydowanie – nie. Warto jednak znać swoje prawa, jak i obowiązki. Łatwiej nam będzie poruszać się po urzędzie, a zatem i załatwiać wszystkie związane z nim sprawy.

Czego powinniśmy oczekiwać od urzędu?

Jak mówią przepisy, organy administracji publicznej powinny załatwić sprawę w sposób wnikliwy, rzetelny oraz uwzględniając „słuszny interes” i dobro ogółu. Wszelkie niejasności powinny być interpretowane na korzyść obywatela.

Nasza sprawa powinna zostać załatwiona „ bez zbędnej zwłoki”, czyli jak najszybciej. Oczywiście pod warunkiem, że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, powinniśmy zwrócić się do urzędnika o udzielenia nam wyjaśnień.

Przypomnę, iż każde pismo możemy złożyć do urzędu: osobiście, listownie, ustnie do protokołu, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, a także przez formularze znajdujące się na stronie internetowej urzędu. Forma elektroniczna wymaga od nas bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Pamiętajmy, aby zachować potwierdzenie odbioru złożenia dokumentu lub dowód nadania wysyłki.

Co powinno zawierać nasze pismo?

Nie powinno w nim zabraknąć następnych informacji:

  • Podstawowych danych nadawcy takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy;
  • Pełnej nazwy adresata, czyli instytucji, do której składamy dokument;
  • Krótkiej informacji opisującej naszą sprawę;
  • Daty i naszego podpisu.  

Jako uzupełnienie naszego pisma możemy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających stwierdzenia, treści, o których pisaliśmy.

Urzędy powinny umożliwić nam składanie dodatkowych wniosków, przeglądanie akt sprawy, jak również sporządzanie z nich odpisów lub notatek (tzw. czynny udział w postępowaniu). Istotną kwestią, o którą powinniśmy zapytać urzędnika to ewentualność wniesienia stosownej opłaty skarbowej.

Jeśli jesteśmy osobą niepełnosprawną lub w podeszłym wieku, to problemem może być dla nas samodzielne załatwienie spraw. W takiej sytuacji istnieje możliwość wyznaczenia osoby, która będzie nas reprezentować tzw. pełnomocnika. Pamiętajmy, aby pełnomocnictwa udzielić własnoręcznie na piśmie. Inną możliwością dla osoby niepełnosprawnej jest prośba skierowana do sądu o wyznaczenie kuratora lub asystenta.

Terminy

Naszym sojusznikiem w tej kwestii jest Kodeks Postępowania Administracyjnego. Zasadniczo urząd powinien załatwić nasza sprawę:

  • niezwłocznie, czyli jak najszybciej;
  • w ciągu 30 dni, w przypadku, gdy s[prawa wymaga przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego;
  • w ciągu 60 dni, jeśli nasza sprawa jest bardzo skomplikowana, urząd informuje nas o przyczynach zwłoki i ostatecznym terminie odpowiedzi.

Do terminu biegu sprawy nie wlicza się okresu zawieszenia postepowania, opóźnień spowodowanych z winy strony, z przyczyn niezależnych od organu, terminów przewidzianych w przepisach na dokonanie określonych czynności.

W sytuacji, kiedy urząd rozpatrzy nasza sprawę, powiadomi nas o tym w rozstrzygnięciu w formie decyzji administracyjnej lub postanowienia. Jeśli nie zgadzamy się z treścią pisma, możemy odwołać się w terminie najczęściej 14 dni od daty otrzymania decyzji. Termin zażalenia na postanowienie jest krótszy i wynosi tylko 7 dni.

Na koniec pamiętajmy, że w przypadku, gdy uważamy, że nasza sprawa została załatwiona pobieżnie lub nienależycie – możemy złożyć skargę.

Więcej informacji:

www.lex.pl

www.obywatelskieinfo.ngo.pl

AgaP

a.plaskota@mazowszanie.eu 18-3-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text