Województwo mazowieckie

Tylko dla orłów!
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 24 kwiecień 2015-1 styczeń 2017
ilustracja

Najlepsze na świecie uczelnie wyższe będą w zasięgu ręki dla polskich studentów z chwilą kiedy wystartuje rządowy program „Studia dla wybitnych”. Projekt ruszy w 2016 roku i będzie całkowicie pokrywał koszty zagranicznych studiów dla 100 żaków rocznie. A w grę wchodzą najlepsze renomowane uczelnie w świecie oraz duże pieniądze, łącznie 336 mln zł.

Pieniądze dla najzdolniejszych

Rządowy program „Studia dla wybitnych” zostanie uruchomiony w 2016 roku, a więc już studenci z roku akademickiego 2016/2017 będą mogli ubiegać się o stypendia umożliwiające podjęcie nauki na zagranicznych uczelniach. 24 kwietnia 2015 roku Sejm uchwalił stosowną ustawę, która reguluje prawnie funkcjonowanie programu „Studia dla wybitnych”. W 2016 roku na ten cel rząd wyda 18,5 mln zł, natomiast w perspektywie do 2025 roku zarezerwowanych jest łącznie 336 mln zł. Wsparcie finansowe państwa obejmie 100 studentów w skali roku i będzie skierowane do tych, którzy ukończyli III rok jednolitych magisterskich studiów, a także do absolwentów studiów licencjackich. Ważne jest przede wszystkim, by student wykazał się bardzo dobrymi wynikami nauki, gdyż tylko osoby ponadprzeciętne będą mogły ubiegać się o stypendia.

- Dajemy szansę najzdolniejszym, najambitniejszym studentom, którzy chcieliby wyjechać za granicę, ale często po prostu ich na to nie stać. Ich wiedzę, zdolności i umiejętności trzeba jednak potem wykorzystać dla polskiej gospodarki. Dlatego będziemy zachęcać ich, żeby wracali do kraju (...) Ostatnio została rozszerzona formuła Diamentowego Grantu, tak aby mogła obejmować także Polaków studiujących za granicą. Chodzi o to, by jak najwięcej ich wracało do kraju” - deklarowała Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska. Ponadto, jak podkreśliła pani minister, program „Studia dla wybitnych” będzie korzystny także dla polskich uczelni wyższych, które zyskają na prestiżu oraz poprawie jakości kształcenia przy jednoczesnym wzroście konkurencyjności. Rodzime uczelnie będą przecież przygotowywały studentów do kontynuowania nauki w zagranicznych, renomowanych ośrodkach.

Harvard i co jeszcze?

Wsparcie finansowe najzdolniejszych polskich studentów będzie udzielane m.in. na podstawie oficjalnego dokumentu potwierdzającego przyjęcie danego studenta na zagraniczną uczelnię. Jaką? Z pewnością najlepszą oraz taką, która będzie figurowała w zestawieniu uczelni, przygotowywanym na podstawie Akademickiego Rankingu Uczelni Świata (Academic Ranking of World Universities), określanego rankingiem szanghajskim. Na tę listę mają składać się uczelnie z rankingu ogólnego (pierwszych 15 pozycji) oraz dziedzinowego. Z aktualnym Akademickim Rankingiem Uczelni Świata można zapoznać się na stronie: www.shanghairanking.com/ARWU2014.html.

Założenia programowe

W ramach rządowego stypendium student nie będzie musiał martwić się o pokrycie kosztów czesnego, kwaterunku, utrzymania a także przejazdów oraz ubezpieczenia. Oczywiście świadczenia powyższe zostaną zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (kwestie te reguluje ustawa uchwalona przez Sejm w kwietniu br.). Stypendyści jednakże nie będą musieli zwracać udzielonego im wsparcia finansowego pod dwoma warunkami:

  1. jeżeli w czasie 10 lat, liczonych od ukończenia zagranicznych studiów, będą odprowadzać w Polsce swoje składki zdrowotne i na ubezpieczenie społeczne przez okres 5 lat;

  2. jeżeli ukończą w Polsce studia doktoranckie.

Program „Studia dla wybitnych” ma w długofalowych założeniach przyczynić się do ożywienia zarówno polskiej nauki, jak i gospodarki. Chodzi o potencjał, wiedzę oraz kwalifikacje przyszłych stypendystów, którzy kształcąc się na renomowanych światowych uczelniach będą mogli zagospodarować zdobyte umiejętności w tu, w kraju. Solidne kształcenie, innowacyjność nauki oraz przełożenie tego na polską gospodarkę wydają się od zawsze istotnymi kwestiami. Obecnie w coraz większym stopniu to wszystko jest nieodzowną kompilacją wielu czynników, jednak w dużej mierze właściwie dofinansowana nauka daje szerokie możliwości rozwoju (zarówno gospodarczego, jak i społecznego). Dlatego warto motywować oraz wspierać polskich studentów, by aplikowali na renomowane światowe uczelnie. Pomoc ze strony Państwa jest zatem kluczowa, szczególnie dla młodych, zdolnych, aczkolwiek niezamożnych ludzi. Natomiast prestiż i zdobyte umiejętności będą w niedalekiej przyszłości stanowiły o ich potencjale na wielu płaszczyznach. Warto skorzystać z takiej szansy.

 

 

Monika Cąpała - Sładek 29-4-2015

Zdjęcie 1: Widener Library, Harvard University, Cambridge MA (fot. John Phelan)

Źródło: www.nauka.gov.pl

 

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text