Województwo mazowieckie

Tu zawsze się dużo dzieje
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 23 marzec 2015-7 maj 2016
ilustracja

Gmina Stara Kornica swoją powierzchnią zajmuje około 2% obszaru województwa mazowieckiego. Samorząd jest jednak bardzo aktywny, pozyskuje środki, rozwija się, inwestuje. O sukcesie tej małej gminy w powiecie łosickim opowiada Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk.

Co jest największym potencjałem gminy?

Według mnie - kapitał społeczny. To ludzie są fundamentem i od nich zależą możliwości rozwoju gminy. W mojej gminie jest wielu lokalnych liderów, osób bardzo zaangażowanych w życie gminy, którzy wspierają mnie w wielu działaniach, podsuwają nowe pomysły. Gmina Stara Kornica tętni życiem, tu zawsze coś się dzieje, organizujemy różne spotkania, obchodzimy przeróżne święta, odtwarzamy dawne zwyczaje. Wystarczy trochę chęci i kilka osób do współpracy, a można dzięki temu pobudzić  rzeszę ludzi do działania.

Pierwsze skojarzenie, które przychodzi Panu do głowy gdy słyszy Pan „fundusze unijne…”

Budowa dróg, kanalizacji, wodociągów, odnawialne źródła energii, rozbudowa bazy kulturalno-oświatowej na terenie gminy, projekty edukacyjne, to szansa rozwoju gminy pod każdym względem.

Czy gmina aplikuje o  środki z UE, jak wygląda ich wykorzystanie?

Staramy się korzystać z różnych źródeł finansowania inwestycji, zarówno tych krajowych, jak i unijnych. Najwięcej środków pozyskaliśmy z PROW 2007-2013. Dzięki tym funduszom wykonaliśmy ponad 260 przydomowych oczyszczalni ścieków, zmodernizowaliśmy stację uzdatniania wody, wyremontowaliśmy i doposażyliśmy 8 świetlic wiejskich, zrewitalizowaliśmy centrum Starej Kornicy. W ramach tego programu otrzymaliśmy ponad 4 mln zł. To dość duże wsparcie finansowe dla takiej małej gminy wiejskiej.  Łącznie w ostatnim okresie programowania gmina pozyskała środki na ponad 20 projektów.

Czy władze gminy przygotowują się do wykorzystania środków z nowej perspektywy?

Tak, oczywiście. Podjęliśmy już kilka działań przygotowujących do aplikowania o środki w nowej perspektywie finansowej. Nauczony doświadczeniami poprzedniego okresu finansowania, znając zagadnienia ekonomii działania oraz potrzeby gminy i mieszkańców, wiem, że nie można spoczywać na laurach i czekać, aż nabory zostaną ogłoszone, tylko już teraz przygotowywać dokumentację projektową, kosztorysy inwestorskie, by ze wszystkim zdążyć. Wiele inwestycji wymaga pozwoleń na budowę, a to jak wiadomo wymaga czasu. Na bieżąco śledzę informacje dotyczące stanu zaawansowania przygotowania programów operacyjnych. W aplikowaniu o środki liczy się przygotowanie merytoryczne, ale i refleks.

Jakie zadania/które zadania wykonane zostaną w pierwszej kolejności?

Nasza gmina ma wiele potrzeb, ale w najbliższym czasie chciałbym zająć się budową chodnika od kościoła do cmentarza przy drodze wojewódzkiej w Starej Kornicy. Jest to zadanie priorytetowe, jesteśmy na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej, teraz ważne są  jeszcze fundusze na to zadanie. Ponadto, priorytetem jest także montaż kolektorów słonecznych w gospodarstwach indywidualnych, ponieważ jest bardzo duże zainteresowanie mieszkańców odnawialnymi źródłami energii. Myslimy też o montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.

Gmina Stara Kornica należy do nielicznych, które uczestniczą w Programie Transgranicznym PL-BY-UA. Jak ocenia pan dotychczasową pracę i jak widzi Pan dalsze szanse na rozwój gminy w ramach tego instrumentu?

Jesteśmy jednym z sześciu partnerów w projekcie „Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi”. Dzięki środkom pozyskanym w ramach tego programu udało nam się zakupić 3 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze dla jednostek OSP w Rudce, Starych Szpakach i Nowej Kornicy, które działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzięki realizacji tego projektu zwiększy się bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska w naszej gminie, a także całym obszarze przygranicznym. Nie jest to łatwy projekt, wymaga zaangażowania wielu osób i doświadczenia, ale nie zraża mnie to i będę podejmował kolejne kroki, by ponownie skorzystać z tego instrumentu w kolejnym okresie programowania 2014-2020. Jest to bardzo atrakcyjna forma dofinansowania, ponieważ można uzyskać aż 90 % wsparcia.

W obecnej kadencji chcę…?

W bieżącej kadencji niezbędna jest kontynuacja budowy i przebudowy dróg gminnych, w tym dojazdowych do pól i łąk, a także dalsza modernizacja i przebudowa infrastruktury gminnej. Chcę szukać przedsiębiorców, którzy zechcieliby otwierać na terenie naszej gminy działalność, tworząc tym samym miejsca pracy. Będę dążył do dalszego rozwoju życia kulturalnego i zaspokojenia potrzeb w tej sferze zarówno dla młodzieży, osób pracujących, jak i seniorów. Zadania, które wymieniłem nie zamykają długiej listy koniecznych do przeprowadzenia inwestycji, ale są moimi priorytetami.

Radosław Strzaliński

r.strzalinski@mazowszanie.eu 23-3-2015
ikonka jak dojechać

www.kornica.org

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text