Województwo mazowieckie

Tarczyn: wodociągi i kanalizacji
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 13 lipiec-30 wrzesień 2015
ilustracja

11,5 mln zł to całkowita wartość projektu budowy kanalizacji i wodociągów. Inwestycja była realizowana w ostatnich latach w kilkunastu miejscowościach gminy Tarczyn. Dzięki unijnemu wsparciu do budżetu Tarczyna wróci prawie 3,8 mln zł.

Projekt w gminie Tarczyn realizowany był w ramach bardzo ważnego w zakończonej perfektywnie 2007-2013 priorytetu IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka i działania 4.1. – Gospodarka wodno-ściekowa.

Ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb, lepszy dostęp do wody pitnej, a także czystsze wody powierzchniowe i podziemne a także gleby to tylko niektóre z efektów przeprowadzonej inwestycji. Dzięki tej inwestycji wiele miejscowości w gminie Tarczyn zyskało dostęp do kompleksowej infrastruktury technicznej kanalizacyjnej i wodociągowej.

W ramach projektu wybudowani aż 46 km sieci wodociągowej i ok. 2,7 km kanalizacji.

Na realizacji tego działania skorzystało kilkanaście miejscowości położonych w gminie Tarczyn. W Janówku i samym Tarczynie powstała sieć kanalizacji sanitarnej. Z wodociągów korzystają już mieszkańcy Pawłowic, Raciborów, Nowych Raciborów, Kawęczyna, Wólki Jeżewskiej, Jeżewic, Man, Werdun, Bystrzanowa, Borowca, Suchodołu oraz Suchostrugi. W Pawłowicach kompleksowo zmodernizowano stację uzdatniania wody, a w Wólce Jeżewskiej zbudowano zupełnie nową. Praca w stacjach jest całkowicie zautomatyzowana, a zarządzana jest przez sterownik mikroprocesorowy, który odpowiada za napowietrzanie, filtrację oraz płukanie filtrów.

Przed rozpoczęciem realizacji projektu gmina była skanalizowana zaledwie w 8,8 proc.

Inwestycja realizowana była w kilku etapach w latach 2008-2014. Całość podzielona była na sześć zadań inwestycyjnych:

 – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Tarczyn (kanalizacja sanitarna w miejscowości Janówek),
– budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pawłowice,
– rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pawłowice,
– budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Racibory, Nowe Racibory i Kawęczyn,
– budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Wólka Jeżewska, Jeżewice, Many, Werdun, Bystrzanów, Borowiec, Suchodół, Suchostruga,
– budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wólka Jeżewska.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

JaN

j.nalewajk@mazowszanie.eu 13-7-2015

Źródło;
www.mazovia.pl
MJWPU

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text