Województwo mazowieckie

Tłuszcz: pomyśl o wyprawce szkolnej
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 2 lipiec-30 wrzesień 2015
ilustracja

Rozpoczęły się wakacje, więc podręczniki i zeszyty raczej poszły w kąt. Jednak już dziś warto zainteresować się możliwością dofinansowania niezbędnych książek na przyszły rok. Ruszyła akcja „Wyprawka szkolna 2015”.

W Tłuszczu możliwe jest dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach akcji „Wyprawka szkolna 2015”. Obejmuje ono dzieci rozpoczynające naukę w klasie III szkoły podstawowej (uczniowie klas niższych otrzymują darmowy podręcznik w ramach ogólnopolskiego programu), uczniów klasy IV technikum oraz niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest wcześniej wymieniona).

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest w przypadku uczniów technikum dochód na jedną osobę w rodzinie nieprzekraczający 574 zł netto (w przypadku uczniów , których dochód przekracza tę kwotę, ale w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa – wielodzietność, bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm itp., również mogą ubiegać się o dotację. Uczniowie niepełnosprawni na każdym poziomie edukacji mogą ubiegać się o wsparcie, jeśli posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na wysokość dochodu.

Ważne, by do wniosku dołączyć zaświadczenie o dochodach netto za poprzedni miesiąc. W przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej potrzebne będzie zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu z takich świadczeń. W sytuacji, gdy dochód przekracza kryterium dochodowe niezbędne będzie uzasadnienie.

Książki należy najpierw kupić. Następnie możliwy będzie zwrot kosztów na podstawie rachunku za podręczniki. Wnioski w tej sprawie należy składać do 10 września 2015 r. do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Więcej informacji można uzyskać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych (tel. 29 757 22 14).

(mech)

h.maliszewska@mazowszanie.eu 30-6-2015
ikonka jak dojechać

Na podstawie: www.tluszcz.pl

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text