Województwo mazowieckie

Szydłowiec: zdecyduj o swojej gminie
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 2 lipiec-30 wrzesień 2015
ilustracja

Coraz więcej miast w Polsce decyduje się na to, że mieszkańcy budują razem z władzami budżet miejscowości lub gminy. Dołącza do nich Szydłowiec. O tym, co najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców gminy, zadecydują oni sami. Propozycje mogą składać od 1 do 31 lipca.

Można śmiało powiedzieć, że na 25-lecie samorządów w Polsce taki wzrost popularności budżetów obywatelskich jest idealnym prezentem. Również władze miasta i gminy Szydłowiec postanowiły, że część budżetu przeznaczona będzie na inicjatywy, których bezpośrednio chcą mieszkańcy. 1 lipca rusza I edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na rok 2016. Mieszkańcy będą mogli składać swoje propozycje do 31 lipca. Aby projekt mógł przejść ocenę przez powołany do tego zespół do spraw budżetu obywatelskiego, musi być pisemnie poparty przez grupę 30 mieszkańców. Na tę część budżetu przeznaczono 400 tys. zł. Wskazane przez mieszkańców inwestycje rozwijające gminę będą musiały zmieścić się w tej kwocie.

„Kierując się zasadami dialogu społecznego i będąc sprzymierzeńcem wszelkich inicjatyw obywatelskich, a przede wszystkim, mając głębokie przekonanie o ogromnym potencjale społecznym – stosownym zarządzeniem, wprowadziłem w Gminie Szydłowiec Budżet Obywatelski na rok 2016” – napisał w liście burmistrz Szydłowca, Artura Ludew. Władze gminy są przekonane, że wprowadzenie budżetu partypacyjnego to możliwość realnego wpływu na to, jakie przedsięwzięcia poprawiające infrastrukturę techniczną będą w najbliższym roku odbywały się ze środków budżetu gminy.

Wymogi formalne

Projekty mogą być zgłaszane tylko we wskazanym terminie. Powinny być opisane na formularzu dostępnym na stronie http://budzetobywatelski.szydlowiec.pl/. Podpisy osób popierających budżet muszą być złożone na specjalnie stworzonej do tego karcie (jej wzór również dostępny jest na stronie).

Kolejnym warunkiem, które muszą spełnić projekty, jest ich cel – mają przyczyniać się do poprawy infrastruktury technicznej gminy. Oczywiście nie mogą one dotyczyć inwestycji, które byłyby prowadzone na terenie, który nie jest w posiadaniu gminy. Poza tym proponowane przedsięwzięcia muszą być czymś, co da się zrealizować w ciągu jednego roku budżetowego.

Kto może zgłaszać projekt

O tym, na co wydać 400 tys. zł z budżetu gminy, decydować mogą mieszkańcy zameldowani na stałe na jej terenie. Co ważne – zgłaszać projekt mogą również osoby, które najpóźniej w dniu zgłoszenia ukończyły 16 lat. Najważniejsze, by do projektu dołączona była lista poparcia 30 osób (w przypadku osób niepełnoletnich na liście musi widnieć ich podpis oraz podpis rodzica).

Wypełniony formularz lepiej złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.  Można go również przesłać w formie elektronicznej na adres budzetobywatelski@szydlowiec.pl, ale tylko jeśli jest to zeskanowany formularz wraz z listą.

Ocena i weryfikacja

W pierwszej połowie sierpnia specjalnie powołany do tego zespół zweryfikuje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Analizowane będzie to, czy projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, czy możliwa jest jego realizacja oraz oszacowany zostanie rzeczywisty koszt przedsięwzięcia.

Projekty, które przejdą do etapu głosowania, umieszczone zostaną 18 sierpnia na stronie internetowej. Od 19 sierpnia do 10 września będzie trwać głosowanie. Głosować również mogą jedynie osoby zameldowane na stałe w gminie. Tak, jak w przypadku zgłoszeń, mogą to być mieszkańcy, którzy w dniu głosowania ukończyli 16 lat. Karty do głosowania dostępne są na stronie budżetu partypacyjnego, ale dla osób niekorzystających z Internetu będą też dostępne w punktach, w których będzie można głosować.

Władze gminy zapewniają, że projekty zgłoszone przez mieszkańców i najwyżej przez nich ocenione zostaną zrealizowane, bo wiążący jest w tym przypadku wynik głosowania mieszkańców. Muszą się jedynie zmieścić w przeznaczonej na ten cel kwocie.

Więcej informacji oraz pełny regulamin zostały zamieszczone stronie budżetu obywatelskiego: http://budzetobywatelski.szydlowiec.pl/.

(mech)

h.maliszewska@mazowszanie.eu 30-6-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text