Województwo mazowieckie

Szansa na przydomowe oczyszczalnie ścieków
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 7 marzec-15 kwiecień 2015
ilustracja

Na Mazowszu wciąż wiele gmin boryka się z problemem braku wodociągów czy kanalizacji. Ciepielów w dużej części poradził sobie już z tym zagadnieniem – gmina została w 100 proc. zsieciowana, jeśli chodzi o dostawę wody. Teraz czas na gospodarkę ściekową. To w końcu nie tylko komfort poszczególnych rodzin, ale dbanie o jakość ziemi i wody w okolicy. Z myślą o codziennych potrzebach mieszkańców oraz o środowisku, samorząd stworzył program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ruszył właśnie nabór wniosków w tym zakresie. Mieszkańcy gminy Ciepielów mogą je składać w urzędzie gminy do 15 kwietnia.

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów w latach 2013-2020 to inicjatywa samorządu. Został stworzony, by ograniczyć odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do gruntu lub okolicznych wód. Mieszkańcy gminy spełniający pewne warunki mogą liczyć na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Kto może skorzystać z programu
Mogą w nim wziąć udział jedynie mieszkańcy gminy. W dodatku ich budynki mieszkalne lub siedliska rolnicze muszą być podłączone do gminnej sieci wodociągowej. Co ważne – budowa przydomowej oczyszczalni ścieków ma  służyć jedynie gospodarstwom domowym (tylko tym, których przepustowość nie przekracza 5 m3 na dobę). Nie można z tej dotacji skorzystać do stworzenia oczyszczalni ścieków wytwarzanych przy prowadzeniu na terenie nieruchomości działalności gospodarczej.

Ponieważ to projekt prowadzony przez gminę, osoby chcące brać w nim udział, muszą spełniać kilka wymogów. Na dotację mają szansę, jeśli przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku nie zalegali z opłatami za korzystanie z gminnej sieci wodociągowej (opłaty za pobór wody), z opłatami z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z opłatami za odbiór odpadów.

Wniosek i co dalej
Wniosek musi złożyć imiennie osoba, która ubiega się o wybudowanie oczyszczalni. Do wniosku należy dołączyć  kserokopię tytułu prawnego do władania nieruchomością. Jeśli nieruchomość jest we współwłasności, trzeba mieć zgodę wszystkich współwłaścicieli oraz dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na podpisanie umowy cywilnoprawnej przez jednego ze współwłaścicieli w imieniu wszystkich współwłaścicieli. 

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie do 15 kwietnia 2015 r. (pokój nr 18, 19 na II piętrze). Wszystkie kompletne zgłoszenia do 31 maja 2015 r. rozpatrywać będzie komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Ciepielów. Niezależnie od decyzji, każdy wnioskodawca zostanie o niej poinformowany pisemnie.

Poza tym urząd gminy zaznacza, że wniosek, który został pozytywnie zweryfikowany, ale w danym roku budżetowym nie został zakwalifikowany do realizacji z powodu braku środków na ten cel, będzie realizowany w następnym roku budżetowym (nie będzie wówczas wymagane składanie kolejnego wniosku).

Budowa oczyszczalni realizowana jest na podstawie Uchwały Nr XXVII/155/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów w latach 2013-2020.

Zasady programu oraz formularz wniosku dostępne są na stronie gminy.

(mech)

h.maliszewska@mazowszanie.eu 8-3-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text