Województwo mazowieckie

Strateg, trener, twórca
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 16 marzec 2015-18 marzec 2017
ilustracja

Na początek warto jest zdać sobie sprawę, iż aby dobrze zarządzać firmą należy brać pod uwagę wszystkie czynniki, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Na tej podstawie formułuje się plany i strategie. Bez nich nie jest możliwe długofalowe, skuteczne funkcjonowanie organizacji. Jednak dopiero wdrażanie wyznaczonych celów może przynieść oczekiwane rezultaty.

Komunikuj, planuj, nie marnuj

Dobór zespołu profesjonalistów oraz wprowadzenia właściwej atmosfery wśród pracowników to czynniki kluczowe. Najważniejsze błędy menadżerów często pojawiają się przez nieumiejętność lub ignorancję, we wdrożeniu najprostszych zasad zarządzania. Chodzi tu przede wszystkim o odpowiednie rozplanowanie struktury organizacji, by przepływ informacji między poszczególnymi departamentami był jak najlepszy. Należy pamiętać, że aby powstał dodatni efekt działań, wszystkie części organizacji powinny być ze sobą zharmonizowane. Wszelkie ważne decyzje winny być ustalane po konsultacji z menadżerami odpowiednich działów, by tworzony plan i strategia były możliwe do realizacji. Nie można dopuścić do dublowania wysiłków, czy kolizji interesów, np. poprzez tworzenie kampanii reklamowej, przy uruchomieniu niewystarczających zasobów finansowych.

Uporządkuj, motywuj, ufaj

Odpowiednie zdefiniowanie zasobów oraz podstawowych celów, a także trzymanie się wyznaczonych harmonogramów. Taka koordynacja wprowadzi ład i porządek w działaniu firmy, bez niej pojawia się chaos i zniechęcenie do pracy. Nie można wymagać od pracowników by działali efektywnie, jeśli nie znają swojego miejsca w organizacji. Dlatego też, niesamowicie ważna jest umiejętność postępowania z ludźmi, motywowanie zespołu, tak by pracownicy utożsamiali cele własne z celami firmy, dzięki temu organizacja może stać się prawdziwą rodziną, charakteryzującą się wzajemnym zaufaniem, poszanowaniem wartości i dążeniem do samorozwoju.

Kontroluj, reaguj, stwórz więź

Nie można zapominać w tym wszystkim o elemencie kontroli, która pozwoli na szybszą reakcję w sytuacjach kryzysowych czy wyłapywanie niedociągnięć. Jednak należy ją odpowiednio wyważyć z autonomią, której odpowiedni poziom pozwala pracownikom na większą swobodę a przez to i kreatywność. Aby firma jak najlepiej działała na rynku, a tym samym była jak najbardziej konkurencyjna, musi się charakteryzować uporządkowaną strukturą. Jedynym na to sposobem jest stworzenie więzi z pracownikami poprzez działanie specjalistów od HR. Jest to niesamowicie ważne, gdyż bez tego etapu, nie można przejść do kolejnego, którym jest stworzenie więzi tym razem z klientami, a jak wiemy, to właśnie oni wpływają na wzrost naszych profitów. W dzisiejszym świecie możemy obserwować lepiej lub gorzej zorganizowane firmy, jednak dziedziną, która jest najbardziej wyróżniająca się w walce o konkurencyjność pomiędzy firmami jest marketing. To właśnie on pozwala na stworzenie więzi z klientami, ale również na sprzedaż produktów wymyślonych przez ekspertów z działu badań i rozwoju. Bez marketingu ciężko byłoby w dzisiejszych czasach sprzedać cokolwiek, dlatego środki przeznaczane na jego cel z roku na rok rosną. Jest to uzasadnione w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, w którym media odgrywają tak olbrzymią rolę. W dzisiejszym świecie okazuje się, że produkt nawet mało innowacyjny, a za to odpowiednio rozreklamowany, może odnieść sukces.

Wyzwól patriotyzm

Dlatego menadżerowie powinni odpowiednio wpływać na członków zespołu, tworzyć więź by każdy czuł się częścią organizacji, jej nieodłącznym elementem. Brak tej podstawowej umiejętności odpowiedniego traktowania ludzi zaburza atmosferę panująca w organizacji, przez co nie sprzyja ona kreatywności pracowników, a to z kolei negatywnie wpływa na rozwój i zyski całej firmy. W dzisiejszym konkurencyjnym świecie oczekuje się od menadżerów radzenia sobie z wymienionymi sytuacjami a także własnej kreatywności, owej tajemniczej wartości dodanej, która jest w stanie zadecydować o sukcesie bądź przesądzić o porażce. Masz ją w sobie?

 

Krzysztof Dziwisz

 

Marek Łuszczyna 16-3-2015

KRZYSZTOF DZIWISZ

fot: FacultyOfManagement

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text