Województwo mazowieckie

Spółdzielnia socjalna przeciwko wykluczeniu
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 17-31 marzec 2015
ilustracja

Spółdzielnia socjalna jest sposobem na zwalczanie wykluczenia społecznego osób szczególnie na nie narażonych. Jest zrzeszeniem, dzięki któremu takie osoby nie tylko mogą zacząć funkcjonować w społeczeństwie, ale również mogą zarobić.  

    Spółdzielnia jest formą prawną podmiotu łączącego cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej, mającą umożliwić jej członkom, powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy. Dodajmy, że spółdzielnię tworzą głównie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Członkami spółdzielni socjalnej stają się zarówno jej założyciele, jak i osoby przystępujące do spółdzielni już istniejącej. Głos każdego z nich jest tak samo ważny. Spółdzielnię socjalną może założyć grupa minimum 5 osób, lecz maksymalnie należeć może do niej 50 osób. Wyjątek stanowią spółdzielnie socjalne, które powstają z przekształcenia spółdzielni inwalidzkich lub spółdzielni dla osób niewidomych. W takich przypadkach liczba członków nie została ograniczona.
   Ustawa o spółdzielni socjalnej precyzyjnie określa grupę osób, które mogą stworzyć spółdzielnię socjalną, a znajdują się w niej bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy, bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, osoby skazane, wychodzące z zakładu karnego, niepełnosprawni z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności uzależnieni od narkotyków i alkoholu, którzy zakończyli terapię. Warto przy tym pamiętać, że osoba bezrobotna, która zostaje członkiem spółdzielni traci statut osoby bezrobotnej w momencie podpisania spółdzielczej umowy o pracę lub w dzień otrzymania dotacji z urzędu pracy, która takiej osobie przysługuje. Wniosek o dotację na stworzenie kapitału początkowego zakładanej spółdzielni należy zgłosić do urzędu przed jej utworzeniem bądź wstąpieniem do niej.
   Osoby, które chcą założyć spółdzielnię socjalną muszą przygotować odpowiedni statut spółdzielni, zawierający:
- nazwę spółdzielni zawierająca oznaczenie „ Spółdzielnia Socjalna”;
- przedmiot działalności spółdzielni;
- teren działania;
-czas trwania, o ile spółdzielnia nie została założona na czas określony;
-prawa, obowiązki oraz zasady podejmowania, odwoływania, wykreślania czy wykluczania spółdzielni socjalnej;
-zasady wybory, odwoływania oraz kompetencje władz spółdzielni socjalnej;
- zasady wprowadzania zmian w statucie;
- sposób podziału, połączenia się, a także likwidacji spółdzielni socjalnej;
- zasady podziału nadwyżki bilansowej oraz pokrywania strat;
- wysokość wpisowego, wysokość ilości udziałów;
- informację o możliwości wnoszenia wkładów.
   Spółdzielnia nabywa osobowość prawną dopiero w momencie rejestracji, a nie jej powołania. To samo odnosi się do kwestii rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Jeśli spółdzielcy chcą zarejestrować spółdzielnię, a nie zamierzają od razu rozpoczynać działalności gospodarczej, powinni podjąć odpowiednią uchwałę o terminie jej rozpoczęcia. Spółdzielnia socjalna ma na to 12 miesięcy od daty rejestracji w KRS. Dokument o wpisie do KRS jest podstawą informacji o spółdzielni socjalnej. Jest także niezbędny przy uzyskaniu numeru REGON, konta bankowego oraz numeru NIP.

Daniel Reczko
 

Daniel Reczko 17-3-2015

fot: pixabay.com

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text