Województwo mazowieckie

Sochaczew – minęła dekada w Unii Europejskiej
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 styczeń 2015-31 styczeń 2016

Jednym z najważniejszych funduszy, jakie wykorzystało to miasto, jest Europejski Fundusz Społeczny. To właśnie dzięki pochodzących z niego środkom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie zdołał przeprowadzić 3 edycje projektu „Nowe umiejętności – nowa jakość życia” służącego podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczestników oraz ich integracji z otoczeniem. Szkoły podstawowe w Sochaczewie sfinalizowały natomiast przedsięwzięcie pod nazwą „Marzenia do spełnienia – edukacja drogą do sukcesu Sochaczewa”. Tu założeniem była pomoc w indywidualnym rozwoju uczniów. Placówki te wzięły również udział w realizacji projektu systemowego „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. Obecnie realizowana jest inicjatywa „Wczesna edukacja – przyszłością najmłodszych”, która zakłada pomoc uczniom klas I–III z problemami w nauce. Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie zorganizował z kolei dodatkowe zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne w ramach projektu „Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów powiatu sochaczewskiego”. Placówka ta przeprowadziła również projekt „Absolwent Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza człowiekiem sukcesu zawodowego”.

Innym ważnym źródłem dofinansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. To dzięki niemy udało się przeprowadzić rewitalizację zabytkowych kramnic w Sochaczewie. Dofinansowanie obejmujące 85% kosztów kwalifikowanych pozwoliło na ich przebudowę i gruntowny remont. Kolejny projekt to „Zagospodarowanie nadbrzeża Bzury wraz z zabytkowymi ruinami Zamku Książąt Mazowieckich oraz Parkiem Podzamcze w Sochaczewie”, w ramach którego wykonano konserwację zamku, ścieżki dla zwiedzających oraz wzmocniono skarpę. Miasto zrealizowało również przedsięwzięcie „Rewitalizacja centrum miasta Sochaczewa wraz z przywróceniem funkcji placu miejskiego Placu Kościuszki” obejmujące uporządkowanie terenu oraz wyposażenie go w fontannę, ławki i oświetlenie. Nasadzono również nową roślinność. Inne inwestycje to rozbudowa i zmodernizowanie sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa targowiska miejskiego. Z funduszu dofinansowano także projekt polegający na zagospodarowaniu terenu w centrum miasta pod przyszłe inwestycje. Wykonano również projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew”. Samorząd w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” przeprowadził projekt „R@ck – Rodziny cyfrowych kompetencji”. Głównym działaniem było dostarczenie do 150 gospodarstw domowych komputerów z dostępem do internetu. Celem tej inicjatywy było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście.

Aktualnie władze miasta realizują projekt „Sochaczew Miasto e-Inowacji”. Dwieście pięćdziesiąt gospodarstw domowych uzyska komputery z dostępem do internetu oraz zostanie przeszkolonych z zakresu podstaw informatyki.

Sochaczew doskonale wykorzystuje szanse, jakie daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Przed tym miastem jeszcze wiele ciekawych projektów i inicjatyw realizowanych dzięki unijnym funduszom.

Opracowano na podstawie strony internetowej Urzędu Miasta w Sochaczewie – www.sochaczew.pl.

Anna Kapuścińska 31-1-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text