Województwo mazowieckie

Składanie wniosków przedłużone o miesiąc
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 10 kwiecień-31 maj 2015
ilustracja

Zamiast do 15 maja (jak było to w latach ubiegłych), w tym roku do 15 czerwca można składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłaty bezpośrednie dla rolników. Natomiast rolnicy, którzy złożą wnioski po 15 czerwca, ale nie później niż do 10 lipca, otrzymają należne płatności obniżone o 1%, za każdy roboczy dzień opóźnienia.

   Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki podkreślił, że otrzymuje sygnały od doradców powiatowych oddziałów Agencji, że wprowadzone nowe zasady w zakresie dopłat bezpośrednich, łączone z programami rolno-środowiskowo-klimatycznymi, czy płatnościami ekologicznymi, mogą stwarzać rolnikom trudności, dlatego okres składania wniosków powinien zostać przedłużony. Stało się tak za zgodą Komisji Europejskiej, dlatego w tym roku wnioski o płatność można składać do dnia 15 czerwca, nie jak dotychczas, do 15 maja.

   By ułatwić rolnikom pokonanie formalności przeszkolono ponad 600 ekspertów i doradców, którzy pomagają w wypełnieniu wniosków o płatności obszarowe. Doradcy współpracują z ARiMR, również przyjmują i weryfikują wnioski od rolników. W powiatowych biurach Agencji utworzone zostały w tym celu dodatkowe stanowiska pracy. Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście w tychże biurach, za pośrednictwem internetu (unowocześniona, internetowa aplikacja e-wniosek), jak również za pośrednictwem poczty, wysyłając wniosek listem poleconym.

   W tym roku na dopłaty bezpośrednie przeznaczone jest 3,5 mld euro, przewiduje się, że ubiegać się będzie o nie około 1,350 mln polskich rolników. Średnia płatność obszarowa wyniesie 243 euro/ha, a aktywny rolnik może otrzymać ponad 500 euro/ha.

Do 30 marca rolnicy złożyli w ARiMR 100 tys. wniosków o przyznanie płatności obszarowych.    

   Jak pokazują statystyki, większość rolników (ok. 60%), składa swoje wnioski w ciągu ostatnich dwóch tygodni podstawowego terminu naboru. W tym roku nie warto czekać tak długo, ponieważ, jak zapowiedział minister rolnictwa Marek Sawicki, podczas konferencji prasowej w siedzibie MRiRW, w dniu 6 marca, osoby, które złożą wnioski w marcu, mogą liczyć na otrzymanie należnych dopłat już w grudniu.

   Od 2015 r. nastąpiły zmiany w zasadach płatności bezpośrednich. Wprowadzona została m.in. tzw. płatność na zazielenienie. Przysługuje ona wszystkim rolnikom. By ją otrzymać rolnicy, którzy posiadają grunt orne o powierzchni większej niż 10 ha, muszą wprowadzić dywersyfikację upraw, a właściciele powyżej 15 ha powinni zachować obszary proekologiczne. Gospodarstwa ekologiczne otrzymają płatności za zazielenienie automatycznie. Wysokość tych płatności wraz z jednolitą płatnością obszarową wyniesie ok. 180 euro/ha i może być przyznana rolnikom do gruntów, które są w ich posiadaniu na dzień 31 maja br.

   Także nowym rodzajem płatności obszarowych, wprowadzonym od tego roku są płatności dla młodych rolników. Mogą je otrzymać osoby poniżej 40 roku życia, które rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego. Płatność, która wynosi 60 euro/ha, może być przyznawania maksymalnie przez 5 lat, do powierzchni nie przekraczającej 50 ha.

   Nowym rodzajem wsparcia jest również tzw. płatność dodatkowa. Przysługuje ona tym rolnikom, którzy posiadają grunt o powierzchni od 3,01 ha do 30 ha. Jej stawka wynosi 40 euro/ha.

   W ramach dopłat bezpośrednich będzie można otrzymać  płatności związane z produkcją. Przyznawane będą tym rolnikom, którzy hodują bydło, krowy, owce czy kozy oraz tym, którzy zajmują się produkcją roślinną i uprawiają buraki, ziemniaki skrobiowe, owoce miękkie, chmiel, rośliny wysokobiałkowe, pomidory, len czy konopie włókniste. Wysokość płatności w tym wypadku uzależniona jest od rodzaju produkcji.

   Aby ułatwić rolnikom złożenie wniosków o przyznanie płatności obszarowych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak co roku, wysłała do nich za pośrednictwem poczty tzw. wnioski spersonalizowane. Są to już częściowo wypełnione przez ARiMR dokumenty, sporządzone na podstawie danych z ostatnio składanego wniosku. Rolnik musi sprawdzić, czy te informacje są aktualne także w tym roku, jeżeli tak - wystarczy uzupełnić wymagane pola, podpisać wniosek i złożyć go w ARiMR. W tym roku, 4 marca została wysłana ostatnia partia spersonalizowanych wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2015 r. Łącznie ARiMR za pośrednictwem poczty przekazała takie wnioski 1,34 mln rolnikom. W sytuacji, gdy te dokumenty nie dotrą do rolnika, powinien on zgłosić się do biura powiatowego lub oddziału regionalnego ARiMR i tam otrzyma formularz wniosku wraz z załącznikami graficznymi.

   Zdarza się tak, że rolnik wypełniając wniosek o płatności pomylił się lub zaistniały okoliczności (np. uprawa nie przyjęła się), które zmuszają go do zmiany rośliny na określonej działce rolnej. Wówczas musi to zgłosić do ARiMR , a jeżeli zrobi to do 30 czerwca 2015 r. , nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych. Natomiast złożenie poprawnego wniosku po tym terminie, ale nie później niż do 10 lipca 2015 r., spowoduje (tak, jak w przypadku złożenia wniosku po upływie podstawowego terminu) obniżenie płatności do powierzchni działek rolnych, dla których dokonano zmian lub do powierzchni działek rolnych, które zostały dodane, o 1% za każdy jeden dzień roboczy opóźnienia.

Małgorzata Wyczółkowska

m.wyczolkowska@mazowszanie.eu 9-4-2015

Źródło: Informacje ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text