Województwo mazowieckie

Siedlecki klaster spożywczy
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 26 marzec-30 kwiecień 2015
ilustracja

Klaster to ważne narzędzie rozwoju gospodarczego, a jego zastosowanie sprzyja rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności podmiotów w nich uczestniczących. Aby aktywniej funkcjonować na rynku, osiem podmiotów wchodzących w skład Grupy Inicjatywnej, podpisało porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach.

Współpraca, kooperacja, współdziałanie i partnerstwo to ważne działania każdego klastra. To też gwarancja rozwoju. Niezbędny jest również dostęp do odpowiedniej infrastruktury czy zasobów naturalnych, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie ludzi, a także przemyślana strategia rozwoju. Wszystkie te elementy pozwolą na zaplanowanie działań mających na celu rozwój podmiotów biorących udział w klastrze oraz ich otoczenia.

Celem utworzenia klastra jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, wytwórców z branży spożywczej. To dominująca dziedzina gospodarki w regionie siedleckim.  Poprzez wypracowywanie innowacyjnych technologii i produktów przyjaznych dla środowiska przy kooperacji przedsiębiorstw z sektorem nauki, podstawowym działaniem klastra będzie utworzenie platformy współpracy dla jej członków w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Głównym przedmiotem działalności klastra będzie:

- budowanie struktur i powiązań pomiędzy członkami klastra,

- definiowanie obszarów i tematów badawczych przyczyniających się do rozwoju technologii i produktów z branży spożywczej,

- tworzenie zespołów i grup roboczych zajmujących się określonymi działaniami rozwojowymi,

- składanie wniosków o dofinansowanie działań klastra,

- realizacja wspólnych przedsięwzięć, w tym wspólne projekty i badania, tworzenie laboratoriów, zakup i sprzedaż know-how, technologii, zakup i sprzedaż maszyn oraz oprogramowania,

- gromadzenie informacji i wiedzy z zakresu zainteresowania członków klastra oraz prowadzenie konsultacji i szkoleń, wymiana informacji o wzajemnych potrzebach i możliwościach współpracy,

- promocja członków klastra poprzez wspólne przygotowanie oferty marketingowej oraz udział w targach, sympozjach i konferencjach;

- edukacja przez różne formy upowszechniania produktów i technologii spożywczych.

W skład grupy inicjatywnej wchodzą: Miasto Siedlce, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja Rozwoju Mazowsza S. A., Wschodnia Izba Gospodarcza, Mazowiecka Izba Rolnicza oraz przedsiębiorcy: Zakład Drobiarski w Stasinie sp. z o.o., Zakład Mięsny Mościbrody sp. z o.o., Zakłady Mięsne „Dobrosławów” Henryk Amanowicz.

Według danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na Mazowszu funkcjonuje obecnie 39 klastrów.

Radosław Strzaliński

r.strzalinski@mazowszanie.eu 26-3-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text