Województwo mazowieckie

Senior-Wigor
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 15 czerwiec 2015-31 grudzień 2020
ilustracja

Dzienne domy pobytu dla seniorów z ofertą zajęć edukacyjnych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych oraz terapią zajęciową i rehabilitacją to rządowy pomysł na aktywizację osób po sześćdziesiątce w naszym kraju. Jeszcze do 30 czerwca br. samorządy mogą ubiegać się o dotację do tworzenia i funkcjonowania takich miejsc. Tylko w tym roku rząd przeznaczył na ten cel 30 mln zł.

Starzejemy się

Proces starzenia się polskiego społeczeństwa obserwowany jest od lat. Z jednej strony spada liczba urodzeń – wg danych GUS w 2013 r. odnotowano rzeczywisty ubytek ludności w wysokości 0,01 proc., z drugiej wydłuża się przeciętna długość życia mieszkańców – od 2000 r. przeciętny dalszy czas trwania życia kobiet i mężczyzn wydłużył się o 3 lata. Szacuje się, że w przeciągu najbliższych dwudziestu lat nastąpi proces gwałtownego starzenia się ludności. Z tym procesem wiąże się wiele zjawisk, m.in. singularyzacja starości, czyli samotne zamieszkiwanie osób starszych, dla których już dziś warto szukać skutecznych rozwiązań.

Dzienna aktywizacja

Jednym z pomysłów jest program „Senior-Wigor”, który zakłada tworzenie i adaptację dziennych domów pobytu dla seniorów w całej Polsce. Mają to być miejsca aktywizujące osoby starsze i włączające je w życie lokalnych społeczności. Domy mają zapewnić seniorom bezpieczeństwo, ale także przygotować dla nich propozycję zajęć edukacyjnych, kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych. Osoby starsze będą mogły znaleźć tam także fachową opiekę – m.in. terapię zajęciową czy rehabilitację.

Ogródek, salon, kuchnia, biblioteczka

Dzienne domy pobytu muszą spełniać kilka ważnych warunków. Każdy z nich powinien składać się z kilku pomieszczeń, w tym – jednego ogólnodostępnego służącego za salę spotkań i jadalnię; pokoju klubowego z biblioteczką i prasą, wyposażonego w sprzęt multimedialny; sali do rehabilitacji, wyposażonej w podstawowy sprzęt do ćwiczeń, a także miejsca do odpoczynku dla pięciu osób, sali do spotkań indywidualnych np. terapii oraz szatni, łazienki i pokoju pielęgniarskiego. W domu seniorzy powinni otrzymać co najmniej jeden ciepły posiłek, dlatego musi być on wyposażony w kuchnię lub aneks kuchenny. Przy budynku ma także znajdować się plac z ogrodem.

370 mln zł

Program rozpisany został na lata 2015-2020 i zakłada, że jeszcze w tym roku powstanie około 100 takich placówek, a do 2020 r. aż 1200. Ruszył właśnie konkurs dla samorządów lokalnych na dofinansowanie tworzenia lub adaptacji dziennych domów pobytu. Pierwszeństwo mają samorządy charakteryzujące się niskimi dochodami lub wysokim odsetkiem osób starszych. Tylko w tym roku do rozdysponowania jest 30 mln zł. Budżet całego projektu do 2020 r. wynosi 370 mln zł.

Samorządy na start

Samorządy lokalne mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 250 tys. zł na adaptację domów opieki oraz o partycypację w kosztach miesięcznego utrzymania pensjonariusza. Warunkiem uzyskania dotacji jest 20-procentowy wkład własny.

Oferty można składać do 30 czerwca br. poprzez generator ofert „Senior-WIGOR” wigor2015.mpips.gov.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie właściwego urzędu wojewódzkiego.

AniKa

a.groszyk@mazowszanie.eu 14-6-2015

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronnie www.senior.gov.pl, informacje można też uzyskać pod numerem telefonu (022) 237 00 48 oraz 603 339 678, w godzinach 9:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku. Pytania można kierować także na adres e-mail: WIGOR@mpips.gov.pl.

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text