Województwo mazowieckie

Sami Swoi w dobrym klimacie
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 24 kwiecień 2015-6 maj 2016
ilustracja

Pani Sylwio co to jest spółdzielnia socjalna?

Spółdzielnia socjalna jest specyficzną formą spółdzielni pracy. Przedmiotem jej działalności jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę jej członków. Można rzec, że największym wkładem spółdzielców jest ich osobista praca i zaangażowanie. Jeżeli chodzi o formę organizacyjno-prawną to jest hybrydą działalności gospodarczej i spółki z o.o. Z tym, że ma charakter bardziej misyjny niż komercyjny. Oznacza, to, że zysk, który osiąga nie jest celem samym w sobie. Stanowi jedynie środek do realizacji celów statutowych. Priorytetem jest tu osiąganie celu czyli społecznej i zawodowej reintegracji członków spółdzielni.

To misja...

Cel misyjny wynika z faktu, iż spółdzielnia może być założona przez osoby, określone w ustawie. Katalog ich opiera się o osoby bezrobotne, niepełnosprawne lub takie, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Oprócz katalogu osób fizycznych, spółdzielnie mogą być utworzone przez osoby prawne, czyli organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne

Skąd wziął się pomysł zawiązania spółdzielni socjalnej?

Pomysł pojawił się w 2013 r., gdy jedna z obecnych członkiń próbowała, przy pomocy OWES, powołać do życia klubokawiarnię, w ramach innej grupy inicjatywnej. Grupa niestety rozpadła się, ale pomysł pozostał. Rozpoczęła się więc rekrutacja. Szukano osób, które uwierzą w pomysł i będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do uruchomienia i prowadzenia klubokawiarni. Ostatecznie, w czerwcu 2014 r., grupa zyskała obecny kształt i wówczas została zarejestrowana w KRS

Dlaczego spółdzielnie socjalne są właściwie potrzebne?

Bo są super alternatywą, dla ludzi, którzy niekoniecznie widzą swój rozwój zawodowy w dużych firmach, korporacjach. W spółdzielni mają możliwość kreowania rzeczywistości w sposób odgórnie nie nakazowy, poprzez działania z innymi członkami – stawiać sobie cele i sposoby ich realizacji. Wynika to także z faktu, że w spółdzielni nie ma relacji pracodawca-pracownik. Każdy odpowiada za tą działalność a jego zaangażowanie jest miernikiem sukcesu całej spółdzielni.Spółdzielnia to także dobry sposób na samorealizację dla osób, które próbują swoich sił w biznesie. Z jednej strony może dużo nauczyć się a z drugiej strony ma asekurację innych członków, gdyż strategia działalności jest efektem działań wszystkich członków.

Skąd pozyskujecie fundusze na działalność spółdzielni?

Na działalność spółdzielnia otrzymała dotację oraz wsparcie pomostowe z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W ramach przyznanej dotacji otrzymaliśmy także wsparcie w postaci pakietu szkoleniowo-doradczego. Wszystkie te mechanizmy są ważnymi elementami bez których ciężko by było podjąć prowadzenie spółdzielni socjalnej. Ponadto jak organizacja non-profit możemy starać się o granty, choćby z Urzędu Miasta, w ramach działalności statutowej spółdzielni. Jak również z ogólnodostępnych programów. Można ubiegać się o środki między innymi z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Najważniejszym uwarunkowaniem, aby móc strać się o takie środki to zapisy statutowe.

Kto wchodzi w skład zarządu spółdzielni i jakie pełni funkcje?

Zarząd spółdzielni składa się z wybranych osób, spośród członków na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z Naszym statutem, w skład zarządu wchodzi kilka osób, wymieńmy je, warto wiedzieć kto stoi za dobrą pracą: Agata Kowaluk - Prezes,Paulina Mateusiak, Michał Szarek, Patryk Wołosz – członkiwie.

No i Pani- wiceprezes.

(uśmiech) Zarząd zgodnie z zadaniami statutowymi, służy do reprezentacji spółdzielni na zewnątrz. Można też powiedzieć, że jest wizerunkiem osobowym spółdzielni. oprócz funkcji reprezentacyjnych, członkowie zarządu mają przydzielone zadania, tak jak każdy inny pracownik. W przypadku spółdzielni „ Sami swoi”, członkowie zarządu odpowiadają za kluczowe obszary działalności spółdzielni. Należą do nich: administracja, finanse, kadry, marketing, promocja, zdobywanie nowych klientów.

Kiedy powstała klubokawiarnia „Dobry Klimat”?

Etap powstawania klubokawiarni był długotrwały. Pomysły ewaluowały, zmieniły formę. Ostateczny kształt Naszej działalności powstał w maju 2014r. Ale był to zarys. Trzeba było znaleźć odpowiedni lokal, dostosowany do wymogów Sanepidu. Dogodną lokalizację. Pozałatwiać wszelkie kwestie prawno-administracyjne. Gdy był już lokal trzeba było nadać mu kształt i wyremontować go. Także faktyczne otwarcie lokalu nastąpiło dopiero w listopadzie 2014r. Były to długofalowe działania. Ale w końcu funkcjonujemy :)

Comożecie zaoferować swoim klientom oprócz wspaniałego jedzenia? Czy organizujecie np. jakieś cykliczne spotkania dla swoich gości?

No tak dobre jedzenie musi być, w końcu tak firmujemy to miejsce.Dla Nas najważniejsze było stworzenie miejsca przyjaznego dla spotkań, niekonieczne osób w kwiecie wieku. Idealne by było aby miało to wymiar międzypokoleniowy, czyli łączenie doświadczenia pokolenia starszego i kreatywności młodych ludzi.Oferta obejmuje nie tylko usługi cateringowe czyli imprezy okolicznościowe o każdym profilu, ale także inicjatywy dla Naszej grupy, czyli organizacja warsztatów językowych, rękodzieła czy komputerowych (rekrutacja jest w toku). Do tego dochodzi oferta rozrywkowa, choćby w postaci dancingów dla nich. Kolejnym zadaniem jest "wcielenie w życie" cyklicznych spotkań w postaci klubów np. brydżowego czy planszowego, dyskusyjnego, dlatego zapraszamy osoby, które chcą się spotkać podzielić się swoimi przemyśleniami, wiedzą, zainteresowaniami. Wkrótce planujemy wystawę zdjęć połączoną z poezją osób dojrzałych.

Czy jako spółdzielnia świadczycie jakieś usługi co jest waszym głównym źródłem dochodów?

Głównym źródłem dochodów jest prowadzenie klubokawiarni i w jej ramach świadczenie usług cateringowych czy obsługa szkoleń.

Jak dzielicie zyski, jeśli je wypracujecie?

Zyski? Na początku działalności? Poważnie, to sprawa była dyskutowana, w przypadku wypracowania ewentualnych zysków. Doszliśmy do konsensusu, z tym, że jest to tajemnica handlowa.

Jaki jest obszar waszej działalności?

Głównym obszarem jest działalność gastronomiczna. Obok niej jest działalność kulturalno – oświatowa. Choć nie ukrywamy, że jesteśmy otwarci na dodatkowe formy działalności, dlatego poszerzyliśmy od razu PKD.

Kto może korzystać z owoców waszej pracy?

Na pewno osoby bezrobotne. Najwłaściwsze to osoby, które chcą zmieniać własne życie i rozwijać się. To głównie do nich skierowane są tego rodzaju formy działalności.

Gdzie szukać porad i wsparcia jeśli ktoś chce założyć taką spółdzielnię?

Z pozytywnego doświadczenia mogę polecić tu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznie w Siedlcach, który zapewnia profesjonalne doradztwo w tej materii.

Czasem można usłyszeć, że spółdzielnie socjalne korzystają z wielkich preferencji, żyją z dotacji i na koszt państwa. Jaka jest rzeczywistość?

Rzeczywistość jest taka, że jeżeli na rynku są mechanizmy ułatwiające znalezienie i wykreowanie stabilnego miejsca pracy to proszę mi wierzyć, trzeba z nich korzystać. Tym bardziej, że Państwo "inwestuje", chcąc zmniejszać w dłuższej perspektywie bezrobocie. Ponadto proszę, pamiętać, że spółdzielnia ma charakter w głównej mierze społeczny, często jej działalność statutowa to obszar działań, choćby kulturalno-oświatowych, a jak wiadomo, są to obszary, które nie generują zysków. Stąd korzystanie z tego rodzaju form wsparcia jest czasami nieuchronne. Z tego typu form korzystają przecież ośrodki kultury. Poza tym, to nie jest też tak, że te środki należą się każdemu. Często są to skomplikowane procedury i przede wszystkim otrzymują je spółdzielnie, które są kreatywne, mają pomysł na siebie.

 Rozmawiał : Mariusz Skorupka

Red:

Mariusz Skorupka 1-5-2015

„Koniec informacji”

Rozmowę przeprowadził: Mariusz Skorupka                      kontakt: m.skorupka@mazowszanie.eu

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text