Województwo mazowieckie

Słuchać mieszkańców
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 25 październik-31 grudzień 2014
ilustracja

Wywiad z wójtem gminy Korczew Panem Sławomirem Wasilczukiem.

Witam serdecznie mam zaszczyt i przyjemność przeprowadzenia krótkiej rozmowy z wójtem Korczewa Panem Sławomirem Wasilczukiem.

 

Jakie trzeba mieć predyspozycje i kwalifikacje, by pełnić tak ważną o odpowiedzialną funkcję?

W zasadzie polskie prawodawstwo nie przewiduje specjalnych wymogów dotyczących wykształcenia i kwalifikacji niezbędnych do pełnienia funkcji wójta. Jednak wójt powinien operować wiedzą z wielu dziedzin, bo jest to przydatne w codziennej pracy. Moim zdaniem jednak funkcja wójta to funkcja wyrazu zaufania społecznego. Wójt przede wszystkim musi słuchać potrzeb swoich mieszkańców i służyć pomocą jeśli tego potrzebują.

A czuje się Pan gospodarzem gminy Korczew? Tak naprawdę?

Jako wójt zyskałem mandat społeczny bycia gospodarzem. To zaszczyt ale przede wszystkim ogromne zobowiązanie. Mieszkańcy mają prawo rozliczać mnie z kierunków rozwoju gminy Korczew, z trafności podjętych inwestycji. Zawsze staram się słuchać o potrzebach mieszkańców, ale potrzeb jest zawsze więcej niż funduszy. Nigdy nie jest łatwo podjąć decyzję, którą inwestycję trzeba przesunąć na kolejne lata.

Jakie są Pana zdaniem priorytety rozwoju gminy?

Jako wójt obowiązany jestem do realizacji wielu zadań, które przede wszystkim mają poprawić komfort życia mieszkańców naszej gminy. Uważam, że w najbliższym okresie należy w dalszym ciągu ulepszać infrastrukturę drogową oraz sanitarną. Staram się podejmować takie działania, które prowadzą do poprawienia jakości życia mieszkańców mojej gminy.

Co udało się Panu osiągnąć, odkąd objął Pan stanowisko wójta, jakie osiągnięcia uważa Pan za najważniejsze?

Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że wójt gminy współdziała z radą gminy więc mój sukces jest ściśle powiązany z kadencją Rady Gminy. Uważam, że w ciągu ostatnich 8 lat udało zrealizować się bardzo wiele. Znacznie poprawiła się infrastruktura drogowa, która była w bardzo złym stanie. Wyremontowany został ośrodek zdrowia, wybudowana została sala gimnastyczna przy ZPO w Korczewie, orlik, plac zabaw. Mieszkańcy maja założenie kolektory słoneczne, część również przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wyremontowane są wszystkie remizy i świetlice wiejskie na terenie naszej gminy. Wspólnie z Drohiczynem wybudowaliśmy przeprawę promową przez rzekę Bug. Wybudowaliśmy i oznakowaliśmy ścieżki rowerowe. Inwestowaliśmy również w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażanie w sprzęt ratunkowy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, udało się zakupić także specjalistyczne samochody pożarnicze.

Czy wprowadził Pan już jakieś zmiany, żeby poprawić wizerunek Korczewa?

Ogromna zaletą Korczewa jest przepiękne położenie nad rzeką Bug. Jako wójt gminy obowiązany jestem dbać o rozwój gminy w poszanowaniu natury. Uważam, że nasza gmina kryje w sobie ogromny potencjał turystyczny, dlatego warto stawiać na promocję gminy. Na naszym terenie kręcono nawet dwa odcinki serialu Ojciec Mateusz. Telewizja Polska nadawała stąd prognozy pogody, gościliśmy Kawę i Herbatę, Pytanie na śniadanie. Coroczny „Zielony Korczew”, który na stałe wpisał się w kalendarz najlepszych imprez na Mazowszu przyciąga wielu turystów i stał się rozpoznawalnym punktem Korczewa. Cieszę się również, że z roku na rok pięknieje Pałac w Korczewie, który jest naszą perełka architektoniczną. W tym roku przy dofinansowaniu że środków Unii Europejskiej zagospodarowaliśmy skwerek w Korczewie, tak żeby mógł stać się miejscem spotkań mieszkańców wśród zieleni i przyjemnego szumu fontanny.

Jak troszczy się Pan o rozwój oświaty na terenie gminy, co Pan planuje w tej dziedzinie?

Przede wszystkim przez ostatnich 8 lat dużo zmieniło się w naszych szkołach. Wybudowaliśmy sale gimnastyczną prze ZPO w Korczewie, plac zabaw dla dzieci ze specjalną nawierzchnia, która zapewnia bezpieczeństwo dzieciom. Dużym sukcesem jest budowa i funkcjonowanie orlika, który otwarty jest do późnych godzin wieczornych. Chciałbym zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu wolnego, bo w naszej gminie są środki i instrumenty niezbędne do prowadzenia aktywnego wypoczynku. W szkołach prowadzone są również zajęcia dodatkowe tak, aby uczniowie mogli realizować swoje zainteresowania i rozwijać talenty. W przyszłości chciałbym wykonać remont przedszkola o ile oczywiście uda się pozyskać na ten cel fundusze zewnętrzne.

Co pomaga, a co przeszkadza w realizacji Pańskich zamiarów?

Zacznę od pozytywów. W realizacji zadań pomagają mi współpracownicy, pracownicy Urzędu Gminy, ale także radni, sołtysi czy strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych. To są ludzie, którzy zawsze chętnie angażują się w pomoc dla gminy. Warto podkreślić również rolę Marszałków Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego, ministrów pochodzących z naszego regionu, Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, posłów. To osoby, które pomagają Gminie Korczew w zdobywaniu środków zewnętrznych bez których nie bylibyśmy w stanie zrealizować większości inwestycji.

A co przeszkadza, najczęściej budżet, w którym zawsze by się chciało aby było więcej środków do zagospodarowania. Bo chciałbym podkreślić, że większość inwestycji dofinansowywanych ze środków zewnętrznych jest w formie refundacji części kosztów co oznacza, że najpierw gmina musi zapłacić w własnych środków, a potem czekać na ich częściowe odzyskanie. Problemem są również niektóre kryteria formalne przy staraniu się o dofinansowanie, bo kiedy jednym z głównych kryteriów jest gęstość zaludnienia gminy, to choćby wniosek był napisany bardzo solidnie to już na początku może być niedopuszczony do dalszej oceny.

Przed jakim największym wyzwaniem Pan teraz stoi?

Przed nami nowy okres programowania, czyli nowe środki zewnętrzne do zdobycia na gminne inwestycje. Wciąż jest jeszcze wiele niewiadomych na jakie inwestycje można będzie się starać się o dofinansowanie. A lista do realizacji jest bardzo długa pomimo iż wiele udało się już osiągnąć. Chciałbym bardzo, aby gmina rozwija się pod kątem turystycznym, aby powstał tutaj ośrodek wypoczynkowy, pola namiotowe i ogólna infrastruktura turystyczna. W listopadzie br. roku odbędą się również wybory samorządowe, w których wybierać będziemy radnych oraz wójta gminy. Mam nadzieję, że ponownie zostanę obdarzony zaufaniem społecznym i ponownie zostanę wybrany na Wójta Gminy Korczew, a Radę Gminy zasilą radni z mojego komitetu wyborczego.

Z jakimi problemami mieszkańców gminy styka się Pan najczęściej? Co jest najtrudniejsze?

Najczęściej to zwykle problemy związane z codziennym funkcjonowaniem, brakiem pracy lub środków finansowych. Zawsze jestem otwarty do pomocy bo uważam, że moją rolą jest między innymi pomoc mieszkańcom. Niestety części problemów urząd gminy nie jest w stanie rozwiązać. Jednak zarówno ja, radni oraz moim pracownicy zawsze staramy się wysłuchać taką osobę i skierować ja do odpowiedniej instytucji, która będzie mogła pomóc.

Często również mieszkańcy zwracają się z prośbą dotycząca ogólnych problemów związanych z zamieszkiwaniem na naszym terenie: np.: proszą o poprawę dojazdu do pól czy do posesji. Staram się organizować taka doraźną pomoc np. dożwirowując drogi. Bo pomimo największych chęci nie jesteśmy wstanie wybudować wszędzie dróg asfaltowych i zrealizować wszystkich potrzeb każdego mieszkańca. Obecnie zamknięty został projekt związany z instalowaniem kolektorów słonecznych i dociera do mnie wiele sygnałów, że jest potrzeba ponownej realizacji takiego projektu.

Plany na najbliższe lata? Na pewno poprawa jakości dróg, sanitaryzacja gminy, być może również montaż kolektorów słonecznych druga tura. W tym miejscu powinniśmy sobie życzyć wielu środków finansowych żeby udało się zrealizować jak najwięcej inwestycji.

 

Fot. zasoby UG Korczew

„Koniec informacji”

Autor: Mariusz Skorupka                         kontakt: m.skorupka@mazowszanie.eu

superuser 25-10-2014
superuser

asdsad

Treść
Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text