Województwo mazowieckie

Słyszę „fundusze unijne”, myślę …
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1-8 marzec 2015
ilustracja

Fundusze, środki, dotacje, projekt, beneficjent, lista rankingowa… i wiele więcej branżowych określeń wszystkiego, co unijne towarzyszy nam na co dzień. Powoli już oswoiliśmy się z tymi określeniami. „Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej” – to już powszechnie opatrzona w Polsce informacja, dotycząca inwestycji z udziałem funduszy unijnych. Unijnych czyli jakich?

Skąd się biorą pieniądze w Unii Europejskiej?

    Źródła dochodu UE obejmują składki państw członkowskich, cła przywozowe nakładane na produkty pochodzące spoza UE oraz grzywny nakładane na przedsiębiorstwa, które nie przestrzegają przepisów unijnych. Budżet UE zasila również podatek dochodowy personelu UE oraz wkład krajów spoza UE na poczet niektórych programów unijnych. Państwa członkowskie UE uzgadniają wielkość budżetu i sposób jego finansowania, z kilkuletnim wyprzedzeniem.

W jaki sposób wykorzystywane są środki z budżetu Unii Europejskiej?   

     Z budżetu UE finansowany jest szeroki zakres działań, począwszy od rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska, a skończywszy na ochronie granic zewnętrznych i praw człowieka. Ustalanie wielkości budżetu i sposobu jego rozdzielania pomiędzy państwa członkowskie ,należy do Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego. Za rzeczywiste wykorzystanie budżetu odpowiada natomiast Komisja.

Kto tworzy projekt budżetu?

     Decyzje w sprawie budżetu podejmują wspólnie Komisja, Rada i Parlament. Jednak za przygotowanie projektu planu wykorzystania środków budżetowych odpowiada sama Komisja. Rada i Parlament mogą wprowadzać do niego zmiany, a jeżeli się ze sobą nie zgadzają, mogą podjąć próby wypracowania kompromisu.

W corocznym budżecie określa się sumy uzgodnione zawczasu na podstawie planu określanego mianem wieloletnich ram finansowych. Dzięki tym założeniom, UE może skutecznie planować wykorzystanie środków budżetowych z kilkuletnim wyprzedzeniem. Obecnie obowiązują ramy na lata 2007–2013.

Kto zarządza funduszami?

    Odpowiedzialność za przydzielanie środków budżetowych ponosi ostatecznie Komisja. Państwa członkowskie UE zarządzają jednak 80 proc. funduszy UE. W przypadku dokonania nienależnych płatności, Komisja współpracuje z konkretnymi krajami UE w celu odzyskania pieniędzy. Aby zapewnić przejrzystość tego procesu, informacje o beneficjentach funduszy UE udostępnia się publicznie.

Na co wydawane są pieniądze?

- spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna ok. 33,3%

- konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia ok. 11,6%

- instrumenty szczególne ok. 0,4%

- administracja ok. 5,9%

- globalny wymiar Europy ok. 5,8%

- bezpieczeństwo i obywatelstwo 1,5%

- trwały wzrost gospodarczy 41,6%

    Obecnie największą część środków przeznacza się na pobudzanie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy oraz zmniejszanie różnic gospodarczych między regionami. Także dużą część budżetu stanowią wydatki na rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, rybołówstwo i ochronę środowiska. Część środków przeznaczana jest też, między innymi na walkę z terroryzmem, zorganizowaną przestępczością i nielegalną imigracją.

    Euro, które jest oficjalną walutą w 19 spośród 28 państw członkowskich UE, jest najbardziej namacalnym dowodem integracji europejskiej. Wspólnej waluty używa codziennie około 338,6 milionów ludzi w Europie. Korzyści płynące ze wspólnej waluty są oczywiste dla każdego, kto podróżuje za granicą lub dokonuje zakupów na stronach internetowych działających w innych państwach UE.

   Unijny budżet uchwalony na lata 2014-2020 wynosi 960 mld euro, z czego dla Polski zarezerwowane jest blisko 82,5 mld z budżetu polityki spójności.

 

                                                                    Autor: Radosław Strzaliński

Anna Piórkowska 1-3-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text