Województwo mazowieckie

Słoneczne Mazowsze
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 9 marzec 2015-31 marzec 2016
ilustracja

Dyrektywy Unii Europejskiej zobowiązują Polskę do inwestycji w odnawialne źródła energii. Do 2020 roku udział ten w ogólnym bilansie energetycznym musi wynieść 15%. Niestety, urządzenia wytwarzające zieloną energię nie należą do najtańszych, a przez to rachunek ekonomiczny takiej inwestycji nie wypada zachęcająco dla potencjalnego użytkownika. Na szczęście istnieją różne formy wsparcia, które pomagają finansować inwestycję.

Urządzeniami odnawialnych źródeł energii, których stosunek ceny do ilości wyprodukowanej energii jest najbardziej korzystny, są kolektory słoneczne, przetwarzające promieniowanie słoneczne na energię cieplną.         

Mazowsze w czołówce

Jedno z pierwszych miejsc w rankingu województw dotyczącym liczby zamontowanych instalacji słonecznych zajmuje województwo mazowieckie. Jak to możliwe, że mimo dosyć wysokiej ceny wielu mieszkańców zdecydowało się na inwestycje w instalację solarną? Oczywiście jedną z podstawowych przesłanek przemawiających za instalacją OZE jest świadomość ekologiczna Mazowszan, chęć oszczędzania oraz różnego rodzaju formy wsparcia w postaci dofinansowań.

Formy dofinansowania

Jedną z najbardziej popularnych i przystępnych form dofinansowania jest ogólnopolski program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW wraz z wybranymi bankami realizował w latach 2009–2014 program dopłat dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Każdy, kto posiadał prawo do dysponowania budynkiem, i nie był podłączony do sieci ciepłowniczej, mógł skorzystać z tej formy wsparcia. Ci, którzy decydowali się na montaż kolektorów słonecznych, mogli liczyć na preferencyjny kredyt oraz dotację w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych.    W województwie mazowieckim z takiego dofinansowania skorzystało prawie 6400 gospodarstw domowych i wspólnot mieszkaniowych. Moc zainstalowanych instalacji to ok. 90 MW. W całej Polsce, łączna kwota wypłacona na dofinansowania wyniosła ponad 440 mln zł, z czego prawie 95 mln zł. trafiło do mieszkańców województwa mazowieckiego. (źródło NFOŚiGW)

Kolejną formą finansowania inwestycji instalacji solarnych mieszkańców Mazowsza są programy wdrażane przez gminy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla Województwa Mazowieckiego 2007–2013 (RPO WM). W przeciwieństwie do programu NFOŚiGW środki na dofinansowania do kolektorów słonecznych pochodzą z funduszy europejskich. W 2014 roku w konkursie wyłoniono 19 gmin, których dofinansowanie wynosiło nawet do 85% całości inwestycji.

Gminy korzystają

Do gmin, które zakwalifikowały się do programu, należą między innymi gminy wschodniego Mazowsza takie jak: Korczew, Paprotnia i Przesmyki (powiat siedlecki) oraz Repki (powiatu sokołowski). Program w tym regionie objął ponad 1400 gospodarstw domowych. Kolektory słoneczne zostały zamontowane również na budynkach użyteczności publicznej. W gminie Białobrzegi kolektory słoneczne przygotowują ciepłą wodę użytkową w Urzędzie Miasta, Starostwie Powiatowym, w kilku szkołach i przedszkolach. Wodę basenową kolektory słoneczne podgrzeją w Stanisławowie w gminie Nieporęt. Kolejne gminy wykorzystujące energię ze słońca to: Przasnysz, Ząbki, Warszawa Siedlce oraz gminy Glinojeck, Łochów, Pokrzywnica, Chorzele i Myszyniec.

Łączna moc zainstalowanych instalacji solarnych w ramach programu to 4,4 MW. Całkowity koszt wszystkich inwestycji przekracza 94,2 mln zł, z czego prawie 63 mln zł to dotacje unijne.

Mniej CO2

Podane wielkości dotacji i inwestycji, to tylko jedna z pozytywnych informacji. Inwestycja w urządzenia odnawialnych źródeł energii skutkuje także zmniejszeniem emisji CO2, tlenków siarki oraz ilości pyłów PM 10 i PM 2,5, głównych winowajców powstawania smogu.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii i inne regulacje

Następnym krokiem i polem do popisu dla mieszkańców województwa mazowieckiego jest kolejny etap promocji OZE. Niedawno uchwalona i długo wyczekiwana ustawa o odnawialnych źródłach energii wraz z poprawkami dotyczącymi taryf gwarantowanych, połączona ze świadomością ekologiczną mieszkańców Mazowsza, pozwoliła na utrzymanie pozycji lidera we wdrażaniu proekologicznych rozwiązań. W osiągnięciu tego celu pomoże również wdrożony przez NFOŚiGW program dofinansowania instalacji PROSUMENT. Beneficjentami programu mogą być zarów1)no osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, a także jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie będzie udzielane na instalacje służące do produkcji energii elektrycznej lub ciepła oraz energii elektrycznej w formie pożyczki bądź kredytu na bardzo korzystnych warunkach, gdzie oprocentowanie w skali roku wynosić będzie 1%. Maksymalny okres finansowania wynosi 15 lat. Przewidziany został budżet programu na lata 2014–2022 w wysokości 800 mln zł z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) do 2020 r. Na lata 2014–2015 przewidziano część pilotażową programu o wartości 400 mln zł.

Autor: Krzysztof Jacoszek

Anna Kapuścińska 11-3-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text