Województwo mazowieckie

Są pieniądze na kanalizacje i oczyszczalnie ścieków
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 2 czerwiec-31 październik 2015
ilustracja

Dobra wiadomość dla mazowieckich gmin, powiatów, jednostek komunalnych oraz mieszkańców Mazowsza. Można już ubiegać się o pożyczkę do 100 proc. kosztów kwalifikowanych na budowę, rozbudowę lub modernizację sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej. Z pomocą samorządom w tych bardzo kosztownych inwestycjach przychodzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kosztowne zadania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej to zagadnienie, które spędza sen z powiek wielu gospodarzom gmin, miast czy powiatów. Inwestowanie w budowę sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków czy też zagospodarowanie osadów ściekowych jest bardzo kosztowne. Niewielu samorządowców dysponuje budżetami, w których znajdują się wystarczające środki na ich realizację. Dlatego właśnie władze samorządowe bardzo chętnie sięgają po różnego typu wsparcie na te inwestycje. Dużą pomocą są oczywiście pieniądze z Unii Europejskiej. Pomoc kolejny już rok oferuje także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Są rezultaty

Tylko w ubiegłym roku dzięki pożyczkom z WFOŚiGW udało się wybudować 11 nowych i zmodernizować 21 istniejących oczyszczalni ścieków. Do istniejącej już kanalizacji sanitarnej podłączono 993 budynki, a wybudowano aż 247,3 km sieci kanalizacyjnej oraz 16,6 km kanalizacji deszczowej. Powstało także 1037 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ważna sprawa

Inwestowanie w uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej to bardzo ważne zadanie. Dzięki tym zadaniom znacznie poprawia się stan środowiska naturalnego w którym żyjemy. A musimy pamiętać o tym, że zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych jest ciągle bardzo dużym problemem nie tylko mazowieckich samorządów, ale także nas samych. Każdy chciałby mieszkać i procować w czystym środowisku naturalnym, odpoczywać nad kryształowymi rzekami i jeziorami.

Dwa programy do wyboru

W tym roku WFOŚiGW oferuje pomoc w ramach dwóch programów – Zadania z zakresu ochrony wód oraz Realizacja przedsięwzięć ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W obu programach nabór już się rozpoczął, w obu można otrzymać pożyczkę do 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Ochrona wód

Program Zadania z zakresu ochrony wód oferuje pożyczkę wszystkim samorządom z Mazowsza oraz jednostkom im podległym. O pomoc mogą ubiegać się także mieszkańcy Mazowsza – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Pożyczkę do 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji można przeznaczyć na budowę nowych, rozbudowę i modernizację istniejących oczyszczalni ścieków, podczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych, zagospodarowanie osadów ściekowych i budowę podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej. Wsparcie może być przeznaczone także na zakup samochodów do czyszczenia i udrożniania kanalizacji, wozów asenizacyjnych oraz koparko-ładowarek wykorzystywanych w procesach technologicznych oczyszczalni. Dodatkowo w ramach tego programu można otrzymać dotację do 30 proc. kosztów kwalifikowanych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Krajowy Program Oczyszczania

W ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych pomoc mogą otrzymać mazowieckie samorządy i podległe im jednostki. Pożyczka możne być przeznaczona na budowę nowych, rozbudowę i modernizację istniejących czyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych, zagospodarowanie osadów oraz budowę podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej.

Gdzie można uzyskać informacje

Szczegółowych informacji dotyczących obu programów udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, tel. 22 50 44 100, fax 22 50 44 139. A także wydziały zamiejscowe funduszu w Płocku, Ciechanowie, Radomiu, Siedlcach i Ostrołęce.

Wnioski można składać do wyczerpania alokacji w programach, ale nie dłużej niż do 30 października br. Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie www.fosigw.pl.

AniKa

a.groszyk@mazowszanie.eu 1-6-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text