Województwo mazowieckie

Ruszyła IV edycja Budżetu Obywatelskiego w Płocku
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 5 czerwiec-31 sierpień 2015
ilustracja

Urząd Miasta Płocka ogłosił kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego. To już czwarty raz, kiedy projekty ogólnomiejskie i osiedlowe mogą składać obywatele miasta. Władze wyznaczyły czas do 30 czerwca 2015 roku.

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wyodrębniona część budżetu samorządu terytorialnego, wydatkowana na projekty tworzone przez społeczeństwo. Następnie taki projekt jest weryfikowany przez lokalne władze, a ostatecznie wybierany w formie demokratycznego głosowania mieszkańców danej miejscowości.

Pieniądze na inwestycje

W Płocku kwota przeznaczona na inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego to 5 milionów złotych. Idea ta jest w pewnym sensie ukłonem samorządu skierowanym do swoich obywateli. Kwota jest podzielona na dwie części - 800 tysięcy złotych popłynie na projekty ogólnomiejskie, a po 200 tysięcy złotych na każde z 21 osiedli. Do budżetu mogą zgłaszać się osoby zameldowane w Płocku na pobyt stały lub czasowy, które najpóźniej w dniu zgłaszania projektu kończą 16 lat, a także grupy mieszkańców.

Niezbędne poparcie

W tym roku projekty muszą także uzyskać poparcie mieszkańców. W przypadku projektów osiedlowych dołączyć trzeba podpisy co najmniej 25 osób, a w ogólnomiejskich - co najmniej 50.

Terminy

Czas na składanie projektów mija 30 czerwca 2015 roku. W Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miasta ustawiono specjalne urny na zgłoszenia. Zgłoszenia można także przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski Płocka” lub w formie elektronicznej na adres obywatelski@plock.eu. Projekty po wstępnej weryfikacji będą wybierane drogą glosowania mieszkańców.

Szczegółowe informacje w Zarządzeniu Nr 668/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 maja 2015 roku.

 

Joanna Gruchała - Kominek 5-6-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text