Województwo mazowieckie

Ruszył nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 24 marzec-31 maj 2015
ilustracja

Jeszcze do 15 maja można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie. Mogą się o nie starać rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą na co najmniej 1 hektarze użytków rolnych i utrzymują go w dobrej kulturze rolnej. W tym roku obowiązują nowe przepisy przyznawania wsparcia na każdy hektar uprawy. Wnioski można składać także przez Internet.

Co roku o przyznanie płatności obszarowych ubiega się w Polsce około 1,4 miliona rolników. W tym roku do systemu płatności bezpośrednich wprowadzono szereg zmian. Do najistotniejszych z nich należą: zmiany w rodzajach płatności (schematach), o które rolnicy mogą się ubiegać, a także wymogów, których spełnienie w gospodarstwie rolnym warunkuje przyznanie rolnikowi poszczególnych płatności.

Obowiązujące w tym roku rodzaje płatności

W ramach wsparcia bezpośredniego rolnicy mogą ubiegać się o trzy znane już rodzaje płatności:

Jednolita płatność obszarowa (JPO) – mogą się o nią ubiegać rolnicy prowadzący działalność rolniczą na co najmniej 1 hektarze użytków rolnych. Do tego rodzaju płatności kwalifikują się: grunty orne, trwałe użytki zielone i uprawy trwałe. Szacowana stawka to 107 euro/ha.

Płatności związane z produkcją – do bydła, krów, owiec, kóz, owoców miękkich tj. truskawki i maliny, chmielu, roślin wysokobiałkowych, buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów, lnu i konopi włóknistych.

Przejściowe wsparcie krajowe – do tytoniu.

Obowiązywać będą także nowe płatności:

Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. płatność za zazielenie) – nowa, obowiązkowa dla wszystkich rolników dopłata. Związana ona będzie z kilkoma czynnikami i zależeć ma m.in.: od powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie, od tego, czy rolnik posiada trwałe użytki rolne, czy przystąpi do systemu dla małych gospodarstw i czy prowadzi gospodarstwo ekologiczne. Szacunkowa stawka to 71,8 euro/ha.

Płatność dla młodych rolników – jest to dodatkowa płatność skierowana do rolników, którzy po raz pierwszy zakładają gospodarstwo rolne lub założyli je nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o dopłatę. Ubiegający się o wsparcie rolnicy nie mogą mieć jednak więcej niż 40 lat. Płatność będzie przyznawana maksymalnie na pięć lat. Szacunkowa stawka to 59,8 euro/ha.

Płatność dodatkowa (redystrybucyjna) – przysługuje do każdego hektara ziemi w przedziale od 3,01 ha do 30 ha i tylko tym rolnikom, którzy po 18 października 2011 r. nie podzielili sztucznie gospodarstwa. Szacunkowa stawka to 40,4 euro/ha.

Od tego roku obowiązywać będzie także system dla małych gospodarstw – uproszczony system wsparcia dla rolników gospodarujących na małych powierzchniach. Będzie to jedna płatność – suma wszystkich płatności bezpośrednich, do otrzymania których rolnik byłby uprawniony ubiegając się normalne wsparcie z zastosowaniem maksymalnego limitu nie przekraczającego równowartości w złotych kwoty 1 250 euro. Do tego wsparcia automatycznie zakwalifikowani zostaną rolnicy, których łączna kwota płatności bezpośrednich nie przekroczy równowartości 1 250 euro.

Wnioski o dopłaty można składać do 15 maja br. w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) oraz powiatowych Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Tam także można otrzymać wsparcie merytoryczne.

Istnieje także możliwość ubiegania się o dopłaty przez Internet – na stronie ARiMR www.arimr.gov.pl.

Szczegółowe informacje o dopłatach bezpośrednich dla rolników można uzyskać na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, ARiMR www.arimr.gov.pl oraz ośrodków doradztwa rolniczego.

AniKa

a.groszyk@mazowszanie.eu 24-3-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text