Województwo mazowieckie

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu "Zostań na wsi elektyrkiem"
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 13 październik-31 grudzień 2014

Projekt przeznaczony jest dla osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego w powiatach: lipski, przysuski, m. Radom, radomski, szydłowiecki, zwoleński, ciechanowski, przasnyski, makowski, ostrołęcki, m. Ostrołęka. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu przygotowanie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo do wykonywania zawodu elektryka, wraz z zdobyciem państwowych uprawnień elektrycznych do 1 kv.

Projekt skierowany jest do osób:

- bezrobotnych – 154 osoby, w tym 4 kobiety

- nieaktywnych zawodowo – 38 osób

- które ukończyły 50 rok życia – min. 96 osób

- które nie ukończyły 25 roku życia – 39 osób

Grupy będą liczyły po 12 osób – w każdej grupie:

- 6 osób powyżej 50 roku życia,

- 3 osoby do 25 roku życia,

- 9-10 osób bezrobotnych,

- 2-3 osoby nieaktywne zawodowo.

Planowane wsparcie dla uczestników:

1. Warsztaty aktywizacji zawodowej – część pierwsza odnosić się będzie do powrotu na rynek pracy, motywacji, podniesienia samooceny oraz kompetencji społecznych, część druga będzie dotyczyć identyfikacji potrzeb, aktywnego poszukiwania pracy i technicznego przygotowania do rozmów rekrutacyjnych (studium przypadków). Szkolenia trwać będą 48h.

2. Doradztwo zawodowe

a. Coaching 3h(2×1,5h) – osobisty trener pomoże UP określić swój potencjał, mocne i słabe strony, zasoby indywidualne i środowiskowe, pomoże w budowaniu motywacji do samodzielnego działania.

b. Poradnictwo zawodowe 2h(2x1h) –spotkania z doradcą zawodowym mają na celu analizę własnych potrzeb i preferencji zawodowych oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działań.

c. Poradnictwo psychologiczne 1h – spotkania mają na celu podniesienie poziomu kompetencji osobistych i społecznych oraz redukcję negatywnych uczuć hamujących aktywność.

3. Szkolenia zawodowe

Szkolenie zawodowe elektryk z uprawnieniami do 1kV(SZE), zakończone egzaminem państwowym, po jego zdaniu uczestnik uzyska książeczkę SEP potw. zdobyte uprawnienia państwowe.

4. Pośrednictwo pracy

Każdy uczestnik odbędzie 2 sesje po 1,5h pośrednictwa pracy. Spotkania mają na celu dobór ofert pracy, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, skierowanie do konkretnych pracodawców, wsparcie UP podczas rekrutacji.

Organizator gwarantuje dostęp do profesjonalnego osobistego trenera w tej dziedzinie doradcy zawodowego i pomocy psychologicznej. Dla zainteresowanych z regionu ostrołęckiego dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Ostrołęce, ul. Sienkiewicza 28, tel. 29 764-24-13. A także na stronie internetowej Fundacji PEP (http://www.fundacjapep.pl/)

 

 

Jarosław Berk 13-10-2014
  • 29 764-24-13

Źródła:

Wytyczne i zakres szkolenia ze strony Fundacji PEP - http://www.fundacjapep.pl/zostan-na-wsi-elektrykiem/

Pozostałe informacjie ze strony - http://www.moja-ostroleka.pl/zostan-na-wsi-elektrykiem,1413185363,2.html

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text