Województwo mazowieckie

Rolniku! Możesz sprzedawać bezpośrednio swoje produkty
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 26 maj 2015-1 styczeń 2016
ilustracja

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 5 maja br. ustawę, która pozwala rolnikom sprzedawać bezpośrednio wytwarzane przez siebie produkty z własnych surowców. Nowelizacja ustawy da nowe szanse małym gospodarstwom rolnym na rozwój. Szacuje się, że z ponad miliona drobnych gospodarstw, około 100 tys. byłoby w stanie sprzedać swoje wyroby w ramach sprzedaży bezpośredniej. 

Uchwalona w kwietniu nowelizacja daje możliwość sprzedaży rolnikom i ich rodzinom produktów żywnościowych wytworzonych z własnych surowców bez konieczności rejestrowania działalności gospodarcze. Nowelizacja ma odformalizować produkcję i sprzedaż.

Do tej pory sprzedaż wytwarzanych np. serów czy też kiełbas odbywała się w tzw. szarej strefie, nielegalnie. Rolnicy mogli wytwarzać i  sprzedawać bez konieczności rejestrowania i płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, jedynie nieprzetworzone produkty roślinne i zwierzęce. Obowiązujące przepisy nie uwzględniały potrzeb obecnego obrotu. Obecnie ludzie stawiają na żywność ekologiczną i zwiększa się popyt na żywność produkowaną w tradycyjny sposób, z drugiej strony rolnicy odpowiadają na ten popyt. Rolnicy rzadko decydowali się na wychodzenie z szarej strefy w obawie przed podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Opłacenie podatku czyniło ich biznes nieopłacalnym. Czynnikiem hamującym sformalizowanie działalności wytwórczej były również obawy przed procedurami administracyjnymi i podatkowymi związanymi z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Zaproponowane w nowelizacji rozwiązania ustrojowe będą skutkować objęciem kontrolą sanitarną takiej działalności. Może otworzyć to drogę do zrzeszania się rolników produkujących żywność przetworzoną i i przyczyni się do ulepszania procesu produkcji i podniesienia jej jakości.

Jak ocenił prezydent, ustawa jest kamieniem milowym do uzyskania możliwości, jakie mają rolnicy w wyżej rozwiniętych krajach Europy zachodniej, gdzie podziwiamy współtworzenie kultury kulinarnej, która wzbogaciła wartości poszczególnych regionów i miejscowości.

Małe gospodarstwa rolne mają dużo siły roboczej zdolnej do przetwarzania różnych produktów bez pośredników. Żeby wykorzystać ten potencjał produkcja oraz sprzedaż przetworzonej przez rolników żywności wyłączona została z zakresu regulacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dotychczas artykuł 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. W doktrynie podkreślano że zwrot działalność wytwórcza w rolnictwie nie zawiera w sobie przetwórstwa.

Od 1 stycznia 2016 roku rolnik osiągający przychód ze sprzedaży produktów przetworzonych będzie obowiązany prowadzić za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody będą ewidencjonowane w dniu sprzedaży.

Rolnik będzie musiał również zgłosić działalność w urzędzie skarbowym, powiatowemu lekarzowi weterynarii bądź powiatowemu inspektorowi sanitarnemu i będzie musiał prowadzić książkę sprzedaży, a wartość sprzedaży bezpośredniej nie będzie mogła przekroczyć 600 tys. zł rocznie (150 tys. euro), co oznacza, że średnie miesięczne przychody mogą sięgnąć do 50 tys. zł, a podatek od tej kwoty wyniesie 1 tys. zł miesięcznie. Od tej działalności będzie płacił 2 proc. podatek, nie wychodząc z ubezpieczenia KRUS. Wymogi sanitarne będą mniej restrykcyjne niż dla zakładów przetwórczych.

Ministerstwo rolnictwa wspólnie z ministerstwem zdrowia opracuje szczegółową instrukcję, jakie produkty i w jakim stopniu przetworzenia będzie można sprzedawać

Nowa regulacja ma wejść w życie 1 stycznia 2016 roku.

 

l.welenc@mazowszanie.eu 20-5-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text