Województwo mazowieckie

Rolnicy pod kontrolą
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 6 marzec-6 kwiecień 2015
ilustracja

Rolnicy, którzy ubiegają się o przyznanie dopłat bezpośrednich, a także prowadzą gospodarstwa, w których realizowane są działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, takie jak np. „Program rolnośrodowiskowy” czy „Zalesienie gruntów rolnych”, zobowiązani są do przestrzegania, tzw. „wymogów wzajemnej zgodności”

   Zasady te nakazują prowadzenie działalności rolniczej w sposób, który nie szkodzi środowisku naturalnemu. Rolnik powinien przestrzegać norm użycia nawozów i środków ochrony roślin oraz zapewnić odpowiednie warunki hodowli zwierząt gospodarskich. Przestrzeganie tych zasad jest poddawane kontroli. W Polsce rozpoczęły się one od 1 stycznia 2009 r. Przy czym, dochodzenie do pełnego zakresu tych kontroli zostało podzielone na trzy etapy. Pierwszy dotyczy zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego, a organem kontrolującym jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa., Natomiast kontrolą identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich, takich jak bydło, świnie, owce i kozy- zajmuje się inspekcja weterynaryjna.

   Już od stycznia 2011 r. kontrole przewidziane dla drugiego etapu, rozszerzone były o badanie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt gospodarskich, zdrowotności roślin oraz ich wpływu na stan zdrowia publicznego. Kontrole w gospodarstwach rolników m.in. pod kątem przestrzegania „zdrowotności roślin” dotyczą np. stanu technicznego opryskiwaczy stosowanych do prowadzenia zabiegów ochrony roślin. Sprawdzane jest także, w jaki sposób przechowywane są środki ochrony roślin i czy osoby zajmujące się opryskiwaniem roślin posiadają odpowiednie uprawnienia. Ponadto sprawdzane są również zasady stosowania produktów biobójczych (np. trutek na gryzonie i owady). Kontrolą objęty jest też sposób postępowania z niebezpiecznymi odpadami (m.in. opakowaniami po środkach chemicznych), jak również to, czy w gospodarstwach zajmujących się hodowlą zwierząt, nie są stosowane związki o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym. 

   W trzecim etapie, który rozpoczął się 1 stycznia 2013 r. zakres kontroli został dodatkowo zwiększony  m.in. o badanie „dobrostanu zwierząt” .Sprawdzane jest, w jaki sposób rolnicy wywiązują się z obowiązku zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych encefalopatii. Chodzi tu o wprowadzenie takich mechanizmów, które uchronią bydło przed śmiertelną chorobą zwaną potocznie „chorobą szalonych krów”. Najbardziej prawdopodobną przyczyną ich zakażenia jest żywienie bydła paszą zawierającą mączkę mięsno-kostną, wyprodukowaną z bydła chorego na BSE. Od stycznia 2015 „zasada wzajemnej zgodności” dotyczy nowej formy płatności czyli płatności za zazielenienie. Dla niektórych rolników wiązać się ona będzie z koniecznością realizacji następujących praktyk: dywersyfikacji upraw, utrzymania trwałych użytków zielonych, oraz utrzymania obszarów proekologicznych.

   Wprowadzenie „wymogów wzajemnej zgodności” wynika z przepisów Unii Europejskiej i są one jednakowe we wszystkich krajach wspólnoty. Wymagania te mają na celu poprawę wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na środowisko naturalne, w szczególności w zakresie różnorodności biologicznej. Dzięki temu dany produkt żywnościowy wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej, niezależnie od kraju producenta, powinien spełniać te same „wymogi wzajemnej zgodności”, a co za tym idzie, być takiej samej jakości.

   W przypadku nieprzestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności, konsekwencją jest odpowiednie zmniejszenie przyznawanych rolnikowi płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach niektórych działań PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020, tj. płatności:

  •  z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),
  •  rolno środowiskowych,
  •  rolnośrodowiskowo –klimatycznych
  •  ekologicznych
  •  na zalesienie gruntów rolnych

   Pozytywny wpływ przestrzegania „wymogów wzajemnej zgodności” znajduje odzwierciedlenie w jakości życia całego społeczeństwa. Bo wymogi te to nic innego, jak dbanie o poszczególne aspekty życia w codziennej działalności rolnika. Składają się na nie: środowisko naturalne, w szczególności ochrona gleb i wód oraz krajobrazu obszarów wiejskich, jak również dobrostan, który zapewnia zwierzętom gospodarskim poszanowanie, opiekę i ochronę ze strony rolnika. To także przestrzeganie procedur w zakresie bezpieczeństwa żywności, które wpływają na jej jakość, a tym samym na zdrowie konsumentów.

 

Autor Małgorzata Wyczółkowska

m.wyczolkowska@mazowszanie.eu 6-3-2015

źródło : PROW na lata 2014-2020
            www.minrol.gov.pl

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text