Województwo mazowieckie

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza, czyli co?
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 18-30 czerwiec 2015
ilustracja

W tym roku przypada aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa mazowieckiego. To istotny dokument nadający ogólny kierunek dla badań, rozwoju firm i innych przedsiębiorstw, co w ostatecznym przełożeniu składa się na rozwój województwa.

„Mazowsze jest liderem innowacyjności w skali kraju. Jest jednak jeszcze sporo do zrobienia. W nowym RPO są znaczące środki na ten cel. Ponadto pracujemy nad tzw. inteligentnymi specjalizacjami, które dla mazowieckiej gospodarki mają szczególne znaczenie. Jeśli dobrze wykorzystamy potencjał naszego regionu, śmiało dogonimy regiony takie jak np. Branderburgia czy Saksonia-Anhalt”- – mówi marszałek Adam Struzik.

   Dokument można nazwać głównym drogowskazem dla tych, którzy chcą ubiegać się o środki unijne. W najnowszej wersji RIS jest zawarta tzw. inteligentna specjalizacja regionu, taka aktualizacja była wymagana przez Komisję Europejską. Wcześniejsza wersja strategii obejmowała okres 8 lat (2007-2015). Nowy okres unijnych dotacji (2014-2020) charakteryzuje się naciskiem na wykorzystanie przez firmy efektów badań w dążeniu do innowacyjności. W związku ze zmianami wymagań unijnych, cała strategia musiała ulec odświeżającej kuracji,  by nadążyć za dzisiejszymi trendami.

   Podkreślmy raz jeszcze,  RIS to kluczowy dokument dla wszystkich, którzy celują w środki wspólnotowe. Strategia dobrze opisuje kierunki rozwoju Mazowsza w nadchodzących latach, obrane w taki sposób, by region mógł m.in. konkurować ze swoimi odpowiednikami za granicą. Przedsiębiorcy, którzy wpiszą się w te założenia, mogą liczyć na pomoc.

   Punktem wyjścia do opracowania Regionalnej Strategii Innowacji były zapisy „Strategii Europy 2020” – której założeniami są: rozwój inteligentny, rozwój zrównoważony i rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Celem Regionalnej Strategii pozostanie, jak w  wersji poprzedniej, wzrost innowacyjności Mazowsza, co ma odzwierciedlać się w zwiększeniu konkurencyjności regionu w skali UE. Inteligentny rozwój to przede wszystkim innowacje, tworzenie społeczeństwa cyfrowego, zwiększenie atrakcyjności edukacji (z ułatwieniem dostępu do szkolnictwa także w innych krajach), wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.

   RIS stara się określić specjalizację regionu, wyznaczając obszary działań, które warto wspierać i w  nie inwestować, by rozwój województwa był możliwie szybki i efektywny. Dla Mazowsza są to procesy i technologie związane z bezpieczną żywnością, inteligentnymi systemami zarządzania, nowoczesnymi usługami dla biznesu i wysoką jakością życia.

   Obszar bezpiecznej żywności jest ważny dla regionu, ponieważ Mazowsze jest jednym z liderów produkcji spożywczej w Polsce (warzywa, owoce, nabiał i produkty mięsne). W tej gałęzi gospodarki jest wciąż ukryty wielki potencjał Mazowsza. Celem RIS jest umożliwienie rozwoju produktów wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta i dla środowiska podczas procesu produkcji.

   Drugim zagadnieniem są inteligentne systemy zarządzania. Województwo mazowieckie, a zwłaszcza Warszawa z obszarem podmiejskim, to zagłębie firm zarówno rodzimych, jak i zagranicznych. By mogły one działać prawidłowo, konieczne są rozwiązanie infrastrukturalne i procesowe, których celem jest podniesienie poziomu automatyzacji. Dodatkowo oczekuje się wprowadzenia monitoringu procesów związanych z działalnością gospodarczą, co ma zaowocować w zwiększeniu efektywności surowcowej i energetycznej.

   Na obszarze Mazowsza mamy do czynienia z ogromną liczbą firm usługowych (finansowych, konsultingowych, logistycznych itp.). By umożliwić im skuteczny rozwój, niezbędne będzie stworzenie mechanizmów umożliwiających tworzenie usług doskonale dopasowanych do odbiorcy, według jego indywidualnych potrzeb. Rozwój tej gałęzi usług umożliwi wzrost aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw.

   Ostatnim, ale nie mniej ważnym zagadnieniem dla Mazowsza jest wysoka jakość życia. Mazowsze jest największym województwem w Polsce, niezbędne są dla niego rozwiązania dobrze podejmujące kwestie edukacji, ochrony zdrowia, możliwości spędzania wolnego czasu. Mazowsze podejmie się wspierania nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, które pomogą w realizacji świadczeń w tym obszarze. Konieczne są również nowe metody działania, przeciwdziałające negatywnym skutkom polaryzacji rozwojowej regionu.

   Projekt Regionalnej Strategii Innowacji we wczesnej jego fazie był konsultowany z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organami administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Dokument został tak przygotowany, by być ściśle spójny ze strategią rozwoju Mazowsza oraz wymaganiami Komisji Europejskiej. 

Jarosław Berk

Jarosław Berk 19-6-2015

Źródło http://ris.mazovia.pl/

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text