Województwo mazowieckie

Radomski ratusz odzyska dawny blask!
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 23 luty 2015-23 luty 2016
  • ikonka Radom Rynek 1
ilustracja

Władze Radomia szykują się do kosztownego remontu budynku ratusza w miejskim rynku. Oprócz rewitalizacji, ratusz zostanie na nowo zagospodarowany (m.in. dla potrzeb Rady Miejskiej czy Urzędu Miejskiego). Właśnie rozstrzygnięto przetarg dotyczący projektowo-kosztorysowej strony inwestycji. Zainteresowanie potencjalnych wykonawców projektem było duże, tak więc jest szansa, iż zabytkowy radomski ratusz wkrótce odzyska swój dawny urok.

Duma miasta

Ratusz w radomskim rynku powstał według koncepcji architektonicznej Henryka Marconiego (w stylu neorenesansowym) w połowie XIX wieku. Został wpisany do rejestru zabytków i jest jedną z większych atrakcji turystycznych miasta. Dlatego też wszelkie prace remontowe i rewitalizacyjne budynku muszą być prowadzone za zgodą oraz pod nadzorem konserwatora zabytków.

Etap wstępny

Pierwszym etapem renowacji budynku ratusza był przetarg, ogłoszony przez Urząd Miejski w Radomiu. Dotyczył on opracowania pełnej dokumentacji projektowej a także kosztorysu planowanych prac remontowych. Władze Radomia rozpatrywały 18 ofert, z których wyłoniono jedną, na łączną kwotę rewitalizacji prawie 71,5 tys. zł. Wybrany projekt obejmuje zatem oprócz wykonania koncepcji przebudowy budynku, także plany rozbiórki dotychczasowej przybudówki ratusza jak również zakres prac konserwatorskich, aranżacyjnych oraz wykończeniowych wewnątrz budynku. Z kolei Urząd Miejski musiał podjąć się wstępnej przedprojektowej dokumentacji, dotyczącej rewitalizacji pomieszczeń po Archiwum Państwowym, które wcześniej funkcjonowało w tymże budynku. Dokumentacja opiera się na szczegółowej inwentaryzacji zarówno budowlanej, jak i technicznej, co nie było łatwym zadaniem, z uwagi na brak archiwalnej dokumentacji technicznej budynku oraz ze względu na ogromną przestrzeń, będącą przedmiotem projektu (ponad 12 tys. m. sześciennych).

Dużo do zrobienia

Jak wynika ze wstępnych ekspertyz budynek radomskiego ratusza wymaga solidnego remontu, bowiem mocno zawilgocone fundamenty domagają się gruntownego osuszenia, zaś ściany wymagają skutecznej eliminacji grzyba oraz pleśni. Niezbędna jest ponadto wymiana wszystkich instalacji wewnątrz. To z pewnością będzie pociągać za sobą spore koszty dla miejskiej kasy, lecz bez wykonania tych podstawowych zabiegów nie będą możliwe kolejne prace remontowo-rewitalizacyjne. 

Dotacja potrzebna od zaraz

Spodziewamy się konieczności poniesienia wysokich nakładów, więc chcielibyśmy skorzystać z dofinansowania unijnego. Bardzo liczymy, że w 2015 roku zostaną ogłoszone konkursy dotyczące rewitalizacji miast, które dawałyby nam szansę ubiegania się o dotację – podkreślił kwestie finansowe sekretarz Miasta Radomia, Rafał Czajkowski.

Fundusze unijne umożliwiłyby miastu przeprowadzenie pełnej rewitalizacji miejskiego ratusza wraz z adaptacją budynku na potrzeby miejskie. Wstępne plany dotyczą przeniesienia części Urzędu Miejskiego (w tym Wydziału Spraw Obywatelskich czy Wydziału Komunikacji) oraz Rady Miejskiej. Dlatego budynek ratusza, będący zarazem obiektem zabytkowym, a jednocześnie miejscem użyteczności publicznej musi spełniać również standardy współczesnego urzędu miejskiego (np. kwestie bezpieczeństwa czy usprawnienia dla osób niepełnosprawnych).

Zmiana koncepcji rynku

 Zmiany koncepcyjne radomskiego rynku miały miejsce już w 2009 roku, kiedy ówczesny prezydent miasta, Andrzej Kosztowniak wraz z wicewojewodą, Dariuszem Piątkowskim, oraz dyrektorem Archiwum Państwowego w Radomiu, Kazimierzem Jaroszkiem, podjęli decyzję o przeniesieniu Archiwum do nowej siedziby, jaka miała być wybudowana na działce przekazanej przez miasto na rzecz Skarbu Państwa. Nową siedzibę Archiwum Państwowego oficjalnie otwarto w październiku 2013 roku, wobec czego budynek ratusza docelowo przeznaczono na cele administracji samorządowej. Obecnie władze miasta Radomia czeka zatem z pewnością długi oraz kosztowny proces modernizacji i rewitalizacji zabytkowego ratusza, co jak podkreśla sekretarz miasta, Rafał Czajkowski, nie jest łatwe, aczkolwiek potrzebne miastu: 

Działamy stopniowo i metodycznie, bo mamy do czynienia z obiektem, który stanowi dla nas duże wyzwanie. Z jednej strony jest bardzo cennym i ważnym dla miasta zabytkiem, z drugiej zaś - jest bardzo zdegradowany, więc wymaga ogromnych i kosztownych prac remontowych (...).

 Warto dodać, iż takich miejsc, w szczególności o charakterze zabytków, które czekają na gruntowne odremontowanie, a co za tym idzie – na duże nakłady finansowe, jest w skali Mazowsza oraz kraju bardzo dużo. Nie każde doczeka się szybkiej renowacji, lecz z każdym wiąże się jakaś karta historii.

Monika Cąpała-Sładek

Monika Cąpała - Sładek 3-2-2015
ikonka jak dojechać
  • ikonka Radom Rynek 1

Źródło: www.radom.pl

 

 

 

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text