Województwo mazowieckie

Przyszłość LGD „Bądźmy Razem”
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 15 czerwiec-27 październik 2015
ilustracja

Pomysły na nowe inwestycje, wydarzenia kulturalne, edukacyjne, sportowe i rekreacyjne, a także działania wspierające przedsiębiorców i rolników można zgłaszać do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2020 opracowywanej właśnie przez Lokalną Grupę Działania „Bądźmy Razem”.

Dzięki funduszom unijnym mazowiecka wieś zmienia się na lepsze. Dofinansowanie z Unii Europejskiej sprawia, że poprawia się jakość życia i pracy na wsi. Dużą rolę w tych pozytywnych zmianach odgrywają Lokalne Grupy Działania, które swoim zasięgiem obejmują kilka sąsiednich gmin. Aby pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD muszą opracować Lokalne Strategie Rozwoju. Są to dokumenty, które określają kierunek zmian na danym obszarze, a także wskazują, jakie działania i inicjatywy powinny być realizowane, aby osiągnąć zamierzony cel.

Właśnie dobiega końca finansowanie w ramach agendy unijnej na lata 2007-2013, a tym samym przestają obowiązywać dotychczasowe LSR. Aby pozyskać środki na swoją działalność i zadania z nowej perspektywy unijnej w ramach PROW na lata 2014-2020, Lokalne Grupy Działania muszą przygotować nowe strategie rozwoju. Mają one określić priorytety rozwojowe i główne cele dla obszarów na jakich funkcjonuje dana grupa. Powinny być to działania przedstawione w perspektywie aż do 2020 r.

Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, obejmująca swoim zasięgiem gminy – Grębków, Liw, Korytnica, Łochów, Miedzna, Stoczek, Wierzbno oraz miasto Węgrów, rozpoczęła właśnie przygotowania do stworzenia takiego dokumentu. Aby, jak najbardziej odpowiadał on oczekiwaniom mieszkańców, rolników i przedsiębiorców z terenu działania tej grupy, poprosiła ona zainteresowanych o włączenie się w opracowywanie dokumentu. Trwają właśnie konsultacje społeczne.

Ich pierwszym krokiem jest wypełnienie specjalnej ankiety, która dostępna jest na stronie LGD „Bądźmy Razem” www.lgdbadzmyrazem.pl. Należy wskazać w niej pomysły dotyczące inwestycji, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, a także zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa, które powinny być realizowane na terenie objętym działaniem LGD „Bądźmy Razem” do 2020 r. Można zgłaszać propozycje działań realizowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, ale też organizacje pozarządowe, gminy i jednostki gminne. Co ważne, mają to być zadania realizowane przy pomocy środków unijnych.

Kolejnym etapem konsultacji społecznych w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju będą spotkania z mieszkańcami.

AniKa

a.groszyk@mazowszanie.eu 14-6-2015

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji społecznych oraz ankieta dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” www.lgdbadzmyrazem.pl.

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text