Województwo mazowieckie

Przedsiębiorco! Nie bądź piratem
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 5 marzec-30 czerwiec 2015
ilustracja

Z roku na rok rośnie liczba zgłoszeń dotycząca piractwa komputerowego. Firmowy komputer czy laptop firmowy powinien służyć do legalnego prowadzenia działalności. Każdy program ma swojego autora, a korzystanie z jego dzieła bez należytej zapłaty jest po prostu kradzieżą.

Mieć świadomość

Częstym problemem wśród początkujących i małych firm jest brak świadomości, że korzystanie z nielegalnych programów na firmowym komputerze powoduje, iż firma dopuszcza się przestępstwa. Nie zdajemy sobie sprawy, że chodzi nie tylko o programy służce do pracy (przykładowo aplikacja księgowa), ale również te, które ściągamy nielegalnie do swoich prywatnych celów. Piractwo komputerowe to nielegalne kopiowanie lub rozpowszechnianie programów komputerowych, które chronione są prawami autorskimi. Dokonujemy piractwa, jeśli kopiujemy, pobieramy, sprzedajemy lub instalujemy w komputerze prywatnym lub firmowym więcej kopii programu, niż zezwala na to licencja.

To kosztuje

Trzeba wiedzieć, że wykorzystywanie programów komputerowych bez uprawnień bądź niezgodnie z zawartą umową stanowi naruszenie praw autorskich. W 2013 roku polscy przedsiębiorcy ponieśli w związku z korzystaniem z nielegalnego oprogramowania koszt niemal 1,6 mln złotych. Naruszeniem prawa jest także wykorzystywanie danego programu na większej liczbie komputerów, niż jest to określone w zawartej umowie. Grożą nam wówczas sankcje wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale również z przepisów kodeksu karnego.

Ustawa o prawie autorskim

Art. 116 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pośrednich mówi: Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Zgodnie z art. 278 §2 Kodeksu karnego uzyskanie programu komputerowego bez zgody osoby uprawnionej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Niewiedza nie usprawiedliwia

Pamiętajmy, że nieznajomość prawa i brak świadomości popełnianego czynu nas nie usprawiedliwia. Art. 116 wyżej wspomnianej ustawy mówi bowiem  iż: Jeżeli sprawca czynu działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Musimy wiedzieć, że to nie wszystkie sankcje, jakie mogą nas dotknąć. Komputery z nielegalnym oprogramowaniem mogą zostać zajęte, co uniemożliwi nam dalszą prace, a to z pewnością narazi nas na straty. Ponadto każdy producent oprogramowania może żądać odszkodowania w kwocie co najmniej dwa razy większej niż wartość zakupu oprogramowania, ale i dużo wyższej.

Komputery pracowników

Każdy przedsiębiorca powinien także wiedzieć, że to on jest odpowiedzialny za zawartość komputerów swoich pracowników. Art. 120 Kodeksu pracy mówi: W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. W związku z tym warto, aby pracodawca raz na jakiś czas kontrolował komputery swoich pracowników i zainstalował na nich odpowiednią blokadę.

Business Software Alliance

Największą organizacją, która zajmuje się walka z piractwem komputerowym, w tym także w Polsce, jest Business Software Alliance (BSA). Przez ostatnie lata przeprowadziła wiele akcji umożliwiających wyłapanie wielu piratów komputerowych.

Przedsiębiorco! Pamiętaj, że bycie piratem komputerowym jest złamaniem prawa.

Joanna Kominek-Gruchała 

Joanna Gruchała - Kominek 6-3-2015

Źródło: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pośrednich (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83), Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text